RĀDHĀṢTAMĪ – APPEARANCE OF ŚRĪMATĪ RĀDHĀRĀṆĪ – 23 SEPTEMBER 2023 SATURDAY — ĀṢTAMĪ [PART 5]

KOMENTAR: Šta nam još preostaje u ovim izazovnim, burnim, karmički pročišćavajućim vremenima? Uvijek i u svim okolnostima, rad na sebi i dalje pročišćavanje vlastitog postojanja. Inače, u srcu svakog živog bića egzistira 16 anarthi ili suptilnih nečistoća srca. Tako da je neophodan dalji intezivan rad na sebi i anarthama u vlastitom srcu, dalje kultiviranje svakodnevne…

Nastavi čitanje →

RĀDHĀṢTAMĪ – APPEARANCE OF ŚRĪMATĪ RĀDHĀRĀṆĪ – 23 SEPTEMBER 2023 SATURDAY — ĀṢTAMĪ [PART 4]

ŚRĪ KṚṢṆA NE MOŽE UŽIVATI NI U ČEMU ŠTO SE IZNUTRA RAZLIKUJE OD NJEGA. STOGA SU ŚRĪMATĪ RĀDHĀRĀṆĪ I ŚRĪ KṚṢṆA ISTOVJETNI. SANDHINĪ DIO ŚRĪ KṚṢṆINE UNUTRAŠNJE MOĆI JE ISPOLJIO SVEPRIVLAČNI OBLIK ŚRĪ KṚṢṆE, A HLĀDINĪ OBILJEŽJE ISTE UNUTRAŠNJE MOĆI JE PREDSTAVILO ŚRĪMATĪ RĀDHĀRĀṆĪ, KOJA PRIVLAČI SVEPRIVLAČNOG. NIKO SE NE MOŽE MJERITI SA ŚRĪMATĪ RĀDHĀRĀṆĪ…

Nastavi čitanje →

RĀDHĀṢTAMĪ – APPEARANCE OF ŚRĪMATĪ RĀDHĀRĀṆĪ – 23 SEPTEMBER 2023 SATURDAY — ĀṢTAMĪ [PART 3]  

ŽIVO BIĆE RAZVIJA ČISTU LJUBAV PREMA BOGU SAMO KADA HLĀDINĪ-ŚAKTI EMANIRA IZ ŚRĪ KṚṢṆE I KADA JE ŽIVO BIĆE NJOME OBDARENO DA BI GA PRIVUKLO. ALI KADA JE ISTA HLĀDINĪ-ŚAKTI ONEČIŠĆENA SPOLJAŠNJOM MATERIJALNOM ENERGIJOM I EMANIRA IZ ŽIVOG BIĆA, NE PRIVLAČI KṚṢṆU; NAPROTIV, ŽIVO BIĆE POSTAJE PRIVUČENO BLJEŠTAVILOM MATERIJALNE ENERGIJE. TADA, UMJESTO DA POSTANE LUDO…

Nastavi čitanje →

RĀDHĀṢTAMĪ – APPEARANCE OF ŚRĪMATĪ RĀDHĀRĀṆĪ – 23 SEPTEMBER 2023 SATURDAY – ĀṢTAMĪ [PART 2]   

ŚRĪMATĪ RĀDHĀRĀṆĪ GOVORI O ČISTOJ LJUBAVI.  DRAGA PRIJATELJICE, BLISTAVO SVJETLO ČISTE LJUBAVI UVIJEK SE SKRIVA UNUTAR SIGURNOG ZAKLONA OBA LJUBAVNIČKA SRCA I TAMO MIRNO SJA BEZ POKRETA. NO, KADA GA GOD IZRAZE RIJEČI S NAŠIH USANA, ODMAH SE RASPRŠI ILI POTAMNI. KOMENTAR: Proslava Dana transcendentalne Pojave Śrīmatī Rādhārāṇī 23 Septembra 2023 u subotu [za kordinate…

Nastavi čitanje →

RĀDHĀṢTAMĪ – APPEARANCE OF ŚRĪMATĪ RĀDHĀRĀṆĪ – 23 SEPTEMBER 2023 SATURDAY — ĀṢTAMĪ [PART 1]  

ŚRĪMATĪ RĀDHIKĀ IS THE TRANSFORMATION OF KṚṢṆA'S LOVE. SHE IS HIS INTERNAL ENERGY CALLED HLĀDINĪ — ŚRĪMATĪ RĀDHIKĀ JE PREOBRAŽAJ KṚṢṆINE LJUBAVI. ONA JE NJEGOVA UNUTRAŠNJA ENERGIJA PO IMENU HLĀDINĪ. ŚRĪMATĪ RĀDHĀRĀṆĪ GOVORI O ČISTOJ LJUBAVI: TAJ LAV PREME PONOSI SE VLASTITIM TJELESNIM SJAJEM, POTPUNO JE NEUSTRAŠIV I PUN POVJERENJA. NA SPAVANJE ODLAZI BEZBRIŽAN. KAKVE…

Nastavi čitanje →

ŚRĪLA PRABHUPĀDA — APPEARANCE [FASTING TILL NOON] – 8 SEPTEMBER 2023 FRIDAY – NAVAMĪ  [PART 1]

ŚRĪ VYĀSA PŪJĀ OF HIS DIVINE GRACE A.C. BHAKTIVEDĀNTA SVĀMĪ ŚRĪLA PRABHUPĀDA APPEARANCE [FASTING TILL NOON] — 8 SEPTEMBER 2023 FRIDAY – NAVAMĪ    HIS DIVINE GRACE A. C. BHAKTIVEDĀNTA SVĀMĪ ŚRĪLA PRABHUPĀDA — FOUNDER ĀCĀRYA OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR KṚṢṆA CONSCIOUSNESS. ŚĀSTRE, KNJIGE  ŚRĪLA PRABHUPĀDA NISU SAMO TRANSCENDENTALNA LITERATURA, PRAKTIČKI TO SU VIŠI…

Nastavi čitanje →

SADĀCĀRA – VAIṢṆAVA ETIQUETTE  [PART 3]

VAIṢṆAVA IS ADOṢA DARŚI — VAIṢṆAVA NIKADA NE VIDI GREŠKE U DRUGIMA. BHAKTA PRIHVATA JEDINO DOBRE OSOBINE ČOVJEKA, A NE NJEGOVE LOŠE OSOBINE. ON JEDNOSTAVNO VIDI VRLO DOBRE KVALITETE U DRUGIMA, A NALAZI GREŠKE U SEBI. VAIṢṆAVA UVIJEK SLIJEDI NAREDBE GURUA I KṚṢṆE. BILO KO, KO NAMJERAVA PISATI O KṚṢṆI, MORA PRVO UZETI DOZVOLU OD…

Nastavi čitanje →

SADĀCĀRA – VAIṢṆAVA  ETIQUETTE  [PART 2]

NIMITTA MĀTRAḾ — POSTATI INSTRUMENT U RUKAMA SVEVIŠNJEG GOSPODINA.   PRIRODA BHAKTE JE DA SLIJEDI I ŠTITI VAIṢṆAVSKA PRAVILA PONAŠANJA [ETIKETU]. SLIJEĐENJE PRAVILA VAIṢṆAVSKOG PONAŠANJA PREDSTAVLJA UKRAS BHAKTE [ŚRĪ CAITANYA CARITĀMṚTA ANTYA 4.129-130]. KOMENTAR: Prije otpočinjenja slijeđenja vaiṣṇavskih pravila ponašanja, potrebno je postepeno proći još niz stepeneica na dugom putu prakticiranja spiritualnih tehnologija, traganja za…

Nastavi čitanje →

SADĀCĀRA — VAIṢṆAVA ETIQUETTE  [PART 1]

KARMIC PURIFICATION – KARMIČKA PROČIŠĆENJA I AKTUELNA ZBIVANJA U SVIJETU. NAČIN NA KOJI SVETA OSOBA DJELUJE JE POZNAT KAO SADĀCĀRA. NIŠTA NE MOŽE BITI USPJEŠNO BEZ SADĀCĀRE ILI VAIṢṆAVA ETIKETE. VAIṢṆAVA ETIKETA – SADĀCHĀRA NEMA NIKAKVE VEZE SA SVJETOVNIM PRAVILIMA PONAŠANJA I BON-TONOM, KOJI JE BAZIRAN NA PRIVREMENIM, LAŽNIM TJELESNIM IMENOVANJIMA I TJELESNIM KONCEPCIJAMA ŽIVOTA,…

Nastavi čitanje →

ŚRĪ GADĀDHARA PAṆḌITA — DISAPPEARANCE – 18 JUNE 2023 SUNDAY – AMĀVASYĀ  [PART 1]

ŚRĪLA PUṆḌARĪKA VIDYĀNIDHI — SPIRITUAL MASTER OF ŚRĪ GADĀDHARA PAṆḌITA — DUHOVNI UČITELJ ŚRĪ GADĀDHARE PAṆḌITA. GADĀDHARA PAṆḌITA JE U POČETKU POGREŠNO MISLIO DA JE PUṆḌARĪKA VIDYĀNIDHI OBIČAN ČOVJEK KOJI SE ZANIMA SAMO ZA NOVAC, ALI JE KASNIJE, KADA GA JE ŚRĪ CAITANYA MAHĀPRABHU ISPRAVIO, POSTAO NJEGOV UČENIK. ČETVRTA GRANA — ŚRĪ GADĀDHARA PAṆḌITA, OPISAN…

Nastavi čitanje →