RĀDHĀṢTAMĪ – APPEARANCE OF ŚRĪMATĪ RĀDHĀRĀṆĪ – 23 SEPTEMBER 2023 SATURDAY — ĀṢTAMĪ [PART 5]

KOMENTAR: Šta nam još preostaje u ovim izazovnim, burnim, karmički pročišćavajućim vremenima? Uvijek i u svim okolnostima, rad na sebi i dalje pročišćavanje vlastitog postojanja. Inače, u srcu svakog živog bića egzistira 16 anarthi ili suptilnih nečistoća srca. Tako da je neophodan dalji intezivan rad na sebi i anarthama u vlastitom srcu, dalje kultiviranje svakodnevne duhovne prakse – sādhane, zatim razumijevanje, briga za druge i iskrena pomoć, te propovijedanje uvijek i u svim okolnostima. Tada ćemo i sami početi dobijati veliku pomoć iz drugog, nevidljivog dijela naše dvojne stvarnosti, koja nas okružuje i u kojoj i sami egzistiramo, na neki od nama trenutno dostupnih načina, iako nerijetko nepredvidivih i neshvatljivih. 

Ovo je peti nastavak teme o Śrīmatī Rādhārāṇī, te o čistoj ljubavi i unutrašnjoj energiji Śrī Kṛṣṇe po imenu hlādinī-śakti. Svevišnja Božanska Osoba posjeduje tri vrste unutrašnjih moći:

HLĀDINĪ-ŚAKTI — MOĆ ZADOVOLJSTVA ILI ASPEKT BLAŽENSTVA.

SANDHINĪ-ŚAKTI — MOĆ POSTOJANJA ILI ASPEKT VJEČNOG POSTOJANJA.

SAMVIT-ŚAKTI — MOĆ ZNANJA ILI ASPEKT RAZUMIJEVANJA, KOJE SE PRIHVATA KAO ZNANJE.

Radi kontinuiteta praćenja teme, da napomenemo da na predhodnim postovima na temu čiste ljubavi, Śrīmatī Rādhārāṇī autoritativno izlaže šta je prava ljubav, a šta nije. Zatim smo stigli do opisa čistog djelovanja hlādinī-śakti, koja se ispoljava u postupcima transcendentalne grupe djevojaka iz Vraje [Vraja-devī].

STIH 4.73

kṛṣṇere karāya yaiche rasa āsvādana

krīḍāra sahāya yaiche, śuna vivaraṇa

SYNONYMS: kṛṣṇere — unto Lord Kṛṣṇa; karāya — causes to do; yaiche — how; rasa — the mellows; āsvādana — tasting; krīḍāra — of pastimes; sahāya — helper; yaiche — how; śuna — please hear; vivaraṇa — the description.

Sada molim vas poslušajte kako pratilje Gospodina  Kṛṣṇe pomažu Kṛṣṇi da kuša rasu i kako pomažu u Njegovim zabavama.

STIHOVI 4.74-75

kṛṣṇa-kāntā-gaṇa dekhi tri-vidha prakāra

eka lakṣmī-gaṇa, pure mahiṣī-gaṇa āra

vrajāńganā-rūpa, āra kāntā-gaṇa-sāra

śrī-rādhikā haite kāntā-gaṇera vistāra

SYNONYMS: kṛṣṇa-kāntā-gaṇa — the lovers of Lord Kṛṣṇa; dekhi — I see; tri-vidha — three; prakāra — kinds; eka — one; lakṣmī-gaṇa — the goddesses of fortune; pure — in the city; mahiṣī-gaṇa — the queens; āra — and; vraja-ańganā — of the beautiful women of Vraja; rūpa — having the form; āra — another type; kāntā-gaṇa — of the lovers; sāra — the essence; śrī-rādhikā haite — from Śrīmatī Rādhārāṇī; kāntā-gaṇera — of the lovers of Kṛṣṇa; vistāra — the expansion.

Postoje tri vrste voljenih pratilja Gospodina Kṛṣṇe: boginje sreće, kraIjice i mljekarice iz Vraje, koje su najviše od svih. Sve te pratilje potiču od Śrī-Rādhike— Śrīmatī Rādhārāṇī.

STIH 4.76

avatārī kṛṣṇa yaiche kare avatāra

aḿśinī rādhā haite tina gaṇera vistāra

SYNONYMS: avatārī — the source of all incarnations; kṛṣṇa — Lord Kṛṣṇa; yaiche — just as; kare — makes; avatāra — incarnation; aḿśinī — the source of all portions; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; haite — from; tina — three; gaṇera — of the groups; vistāra — expansion.

Baš kao što je izvor, Gospodin Kṛṣṇa, uzrok svih inkarnacija, tako je Śrī Rādhā  uzrok svih ovih pratilja.

STIH 4.77

vaibhava-gaṇa yena tāńra ańga-vibhūti

bimba-pratibimba-rūpa mahiṣīra tati

SYNONYMS: vaibhava-gaṇa — the expansions; yena — as it were; tāńra — of Her; ańga — of the body; vibhūti — powerful expansions; bimba — reflections; pratibimba — counterreflections; rūpa — having the form; mahiṣīra — of the queens; tati — the expansion.

Boginje sreće su djelimične ekspanzije Śrīmatī Rādhike, a kraljice su odrazi Njenog lika.

STIH 4.78

lakṣmī-gaṇa tāńra vaibhava-vilāsāḿśa-rūpa

mahiṣī-gaṇa vaibhava-prakāśa-svarūpa

SYNONYMS: lakṣmī-gaṇa — the goddesses of fortune; tāńra — Her; vaibhava-vilāsa — as vaibhava-vilāsa; aḿśa — of plenary portions; rūpa — having the form; mahiṣī-gaṇa — the queens; vaibhava-prakāśa — of vaibhava-prakāśa; svarūpa — having the nature.

Boginje sreće su Njeni potpuni dijelovi i ispoljavaju oblik vaibhava-vilāsa. Kraljice imaju prirodu Njene vaibhava-prakāśa.

STIH 4.79

ākāra svabhāva-bhede vraja-devī-gaṇa

kāya-vyūha-rūpa tāńra rasera kāraṇa

SYNONYMS: ākāra — of features; svabhāva — of natures; bhede — with differences; vraja-devī-gaṇa — the gopīs; kāya — of Her body; vyūha — of expansions; rūpa — having the form; tāńra — of Her; rasera — of mellows; kāraṇa — instruments.

Djevojke iz Vraje [Vraja-devī] posjeduju različita tjelesna obilježja. One su Njene ekspanzije i instrumenti za ekspandiranje rase.

REFERENCES:

Ādi-līlā  Chapter 4: The Confidential Reasons for the Appearance of Śrī Caitanya Mahāprabhu

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 4.73-79

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

Stay Tuned. To Be Continued.

sonagaurangadas

Komentariši