ŚRĪ CAITANYA CARITĀMṚTA ĀDI 2.117

TRANSCENDENTAL VEDIC PSYCHOLOGY — TRANSCENDENTALNA VEDSKA PSIHOLOGIJA.

SIDDHĀNTA ALASA —  LIJENOST ZA RAZUMIJEVANJE FILOZOFSKE ISTINE.

KAKO DOLAZI DO ŽELJENE PROMJENE SRCA.

ŽELJENA PROMJENA SRCA O KOJOJ JE OVDJE RIJEČ OPAŽA SE U OKLIJEVANJU OSOBE DA UČINI BILO ŠTA ŠTO SE PROTIVI PUTU DEVOCIJE. DA BI DOŠLO DO TE PROMJENE SRCA, APSOLUTNO JE NEOPHODNA DISKUSIJA O ŚRĪ KṚṢṆI  I NJEGOVIM MOĆIMA U KOJOJ SE IZLAŽU ZAKLJUČCI O TOME.

LAŽNI BHAKTE ŽELE DA SE PREDSTAVE KAO UZVIŠENI VAIṢṆAVE I STOGA OPONAŠAJU PRETHODNE ĀCĀRYE, ALI NE SLIJEDE NJIHOVE PRINCIPE. ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM [2.3.24] OSUĐUJE TAKVE BHAKTE KAO OSOBE KAMENOG SRCA.

LAŽNI BHAKTE MOGU MISLITI DA IH SAMO PLAKANJE MOŽE DOVESTI NA TRANSCENDENTALNU RAZINU, ČAK I AKO NISU PROMIJENILI SVOJE SRCE, ALI TAKVO PLAKANJE JE BESKORISNO AKO NEDOSTAJE TRANSCENDENTALNA SPOZNAJA.

KOMENTAR: Prema nekim aranžmanima tema današnjeg stiha je uveliko kompatibilna s nekada započetom temom: Changes are coming their way when we allow them [to come] — Promjene dolaze same kada im to dopustimo [Part 1], ali ima još i niz drugih poenti, koje zadiru u transcendentalnu vedsku psihologiju, kao i u druge teme od značaja.

Dobro je znati da se ne može sjediti na dvije stolice, ili kao što će neko reći – ne može se voditi dvostruki život i glumiti, dakle praviti kao neki show [predstavu] od procesa. To je nemoguća misija, kada je u pitanju put transcendencije i predanog služenja. Neko to može nazvati i drugačije, sve zavisi od slučaja do slučaja. Postoji i adekvatna engleska riječ [ecleticsm] za osobe, koje žele uzeti od svega pomalo, pa jedan dan u sedmici idu na časove yoge, zatim jedan dan na časove kuhanja, jednom sedmično upražnjavaju neke sportske aktivnosti, pa nekada malo opuštanja u kinima, kafanama, etc.,  a vikendom možda, primjera radi, posvećuju druženju s bhaktama i predanom služenju na neki svoj način. To je možda nekada i  prihvatljivo, ali samo možda i kada smo na početku duhovnih traganja, dok smo još u nekoj kao prelaznoj zoni. Kasnije se moramo podobro fokusirati na druženje s naprednim bhaktama, te na spiritualne tehnologije, dublje proučavanje śāstra, svakodnevno mantranje, različite seve u okviru 64 procesa predanog služenja, služenje duhovnog učitelja i naprednih bhakta — inače neće biti ništa ozbiljnije od naših aktivnosti u duhovnom pogledu.

STIH 2.117

siddhānta baliyā citte nā kara alasa

ihā ha-ite kṛṣṇe lāge sudṛḍha mānasa

SYNONYMS: siddhānta — conclusion; baliyā — considering; citte — in the mind; nā kara — do not be; alasa — lazy; ihā — this; ha-ite — from; kṛṣṇe — in Lord Kṛṣṇa; lāge — becomes fixed; su-dṛḍha — very firm; mānasa — the mind.

Iskreni učenik ne bi trebao da zanemaruje diskusije o takvim zaključcima, smatrajući ih spornim, jer zahvaljujući takvim izjavama um postaje snažan i privržen KṛṣṇI.

SMISAO:  Mnogi studenti, uprkos čitanju Bhagavad-gīte, pogrešno shvataju Śrī Kṛṣṇu zbog nesavršenog znanja i zaključuju da je On obična povijesna osoba. Ne bismo smjeli doći do takvog zaključka. Trebamo pažljivo nastojati da shvatimo istinu o Kṛṣṇi. Ako zbog lijenosti ne dođemo do nepobitne spoznaje Kṛṣṇe, pogrešno ćemo shvatiti kult devocije, kao oni koji se proglašavaju naprednim bhaktama i oponašaju transcendentalne simptome, koje ponekad ispoljavaju oslobođene duše. Iako su misli i argumenti najpogodniji proces za podsticanje neinicirane osobe da postane bhakta, početnici u predanom služenju moraju uvijek oprezno nastojati da shvate Kṛṣṇu kroz viziju razotkrivenih spisa, vjerodostojnih bhakta i duhovnog učitelja. Ukoliko ne slušamo o Śrī Kṛṣṇi od takvih autoriteta, ne možemo napredovati u devociji prema Śrī Kṛṣṇi. Razotkriveni spisi spominju devet načina dostizanja predanog služenja, od kojih je prvi i najvažniji slušanje od autoriteta. Sjeme devocije ne može niknuti ako ga ne zalivamo procesom slušanja i pjevanja. Trebamo ponizno prihvatiti transcendentalne poruke od duhovno naprednih izvora i recitovati te iste poruke za dobrobit kako sebe tako i onih koji nas slušaju.

Kada je Brahmā opisao položaj čistih bhakta oslobođenih njegovanja empirijske filozofije i plodonosnih djelatnosti, preporučio je proces slušanja od osoba na putu devocije. Slijeđenje stopa takvih oslobođenih duša sposobnih da vibriraju pravi transcendentalni zvuk, može dovesti osobu do najviše razine devocije i omogućiti joj da postane mahā-bhāgavata. Iz učenja koje je Gospodin Caitanya Mahāprabhu prenosio Sanātana Gosvāmīyu [Madhya 22.65] saznajemo:

śāstra-yuktye sunipuṇa, dṛḍha-śraddhā yāńra

‘uttama-adhikārī’ sei tāraye saḿsāra

Osoba, koja može savršeno shvatiti zaključke razotkrivenih spisa i koja se potpuno predala želji Gospodina, sposobna je da izbavi druge iz okova materijalnog postojanja.

Śrīla Rūpa Gosvāmī, u svojoj Upadeśāmṛti [3], savjetuje onima koji žele brzo napredovati u kultu predanog služenja, da budu veoma aktivni i istrajni u izvršavanju dužnosti opisanih u razotkrivenim spisima, koje je odobrio duhovni učitelj. Slijeđenje stopa oslobođenih duša i druženje s čistim haktama obogaćuje takve djelatnosti.

Lažni bhakte žele da se predstave kao uzvišeni vaiṣṇave i stoga oponašaju prethodne ācārye, ali ne slijede njihove principe. Śrīmad-Bhāgavatam 2.3.24 osuđuje takve bhakte kao osobe kamenog srca.

Osvrćući se na stanje takvih osoba, Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura je dao slijedeći komentar: bahir aśru-pulakayoḥ sator api yad dhṛdayaḿ na vikriyeta tad aśma-sāram iti kaniṣṭhādhikāriṇām eva aśru-pulakādi-mattve ‘pi aśma-sāra-hṛdayatayā nindaiṣā.

,,Oni koji su se izvježbali da liju suze, ali čija se srca nisu promijenila su bhakte kamenog srca na najnižoj razini. Njihovo lažno plakanje, izazvano na vještački način, uvijek se osuđuje.”

Željena promjena srca o kojoj je ovdje riječ opaža se u oklijevanju osobe da učini bilo šta što se protivi putu devocije. Da bi došlo do te promjene srca, apsolutno je neophodna diskusija o Śrī Kṛṣṇi  i Njegovim moćima u kojoj se izlažu zaključci o tome. Lažni bhakte mogu misliti da ih samo plakanje može dovesti na transcendentalnu razinu, čak i ako nisu promijenili svoje srce, ali takvo plakanje je beskorisno ako nedostaje transcendentalna spoznaja. Lažni bhakte, koji nisu shvatili zaključak transcendentalnog znanja misle da će ih vještačko plakanje osloboditi, dok drugi lažni bhakte misle da proučavanje knjiga predhodnih ācārya nije preporučljivo, poput proučavanja suhoparne empirijske filozofije. Međutim, slijedeći predhodne ācārye, Śrīla Jīva Gosvāmī iznosi zaključke spisa u šest teza zvanih Ṣaṭ-Sandarbhe. Lažni bhakte koji veoma malo znaju o takvim zaključcima ne razvijaju čistu devociju, jer im nedostaje revnost da prihvate uputstva samospoznatih bhakta, povoljna za predano služenje. Takvi lažne bhakte nalikuju impersonalistima, koji također smatraju da predano služenje nije ništa bolje od plodonosnih djelatnosti.

Image: Śrī Dhām Māyāpur West Bengal India – Vasanta Pañcamī – 1 february 2017

https://www.facebook.com/tovp.mayapur/

Ādi-līlā  Chapter 2: Śrī Caitanya Mahāprabhu Is the Supreme Personality of Godhead

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 2.117

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

Stay Tuned. To Be Continued.

sonagaurangadas

Komentariši