beats by dre cheap

ŚRĪ CAITANYA CARITĀMṚTA ĀDI 7.71

 

HARER NĀMA HARER NĀMA HARER NĀMAIVA KEVALAM

KALAU NĀSTY EVA NĀSTY EVA NĀSTY EVA GATIR ANYATHĀ

 

NEMA DRUGOG NAČINA. NEMA DRUGOG NAČINA. NEMA DRUGOG NAČINA.

 

LJUDI U KALI-YUGI SU TOLIKO PALI DA NE MOGU DOSTIĆI SAVRŠENSTVO JEDNOSTAVNO PROUČAVANJEM VEDĀNTA-SŪTRE. STOGA SE TREBAMO OZBILJNO POSVETITI PJEVANJU GOSPODINOVIH SVETIH IMENA.

 

KOMENTAR:  Kada se u Vedama nešto ponovi tri puta, tada zaista to treba uzeti u svoje srce i svoj um – kao u ovom slučaju kada se kaže da „nema drugog načina...“ i prihvatiti da zaista nema drugog načina.

 

STIH 71

 

prabhu kahe — śuna, śrīpāda, ihāra kāraṇa

guru more mūrkha dekhi' karila śāsana

 

SYNONYMS: prabhu kahe — the Lord replied; śuna — kindly hear; śrīpāda — Your Holiness; ihāra — of this; kāraṇa — reason; guru — My spiritual master; more — Me; mūrkha — fool; dekhi' — understanding; karila — he did; śāsana — chastisement.

 

Śrī Caitanya Mahāprabhu je odgovorio Prakāśānanda Sarasvatīyu: „Dragi Moj gospodine, molim vas čujte šta je razlog tome. Moj duhovni učitelj Me je smatrao budalom i zato Me je izgrdio.“

 

SMISAO:  Kada je Prakāśānanda Sarasvatī upitao Gospodina Caitanyu Mahāprabhua zašto nije proučavao Vedānta-sūtru i meditirao, Gospodin se predstavio kao budala broj jedan da bi ukazao na to da je sadašnje doba, Kali-yuga, doba budala i nitkova, u kome nije moguće dostići savršenstvo jednostavno čitanjem Vedānta-sūtre i meditiranjem. Sastre izričito preporučuju:

 

harer nāma harer nāma harer nāmaiva kevalam

kalau nāsty eva nāsty eva nāsty eva gatir anyathā

 

[Adi 17.21]

 

„U ovom dobu svađe i licemjerstva jedini način oslobođenja jeste pjevanje Gospodinovih svetih imena. Nema drugog načina. Nema drugog načina. Nema drugog načina.“

 

Ljudi u Kali-yugi su toliko pali da ne mogu dostići savršenstvo jednostavno proučavanjem Vedānta-sūtre. Stoga se trebamo ozbiljno posvetiti pjevanju Gospodinovih svetih imena.

 

Chapter 7: Lord Caitanya in Five Features

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 7.71, 7.21

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

 

GORANGA
http://goranga.blogger.ba
23/04/2019 11:34