GORANGA

Call out Gouranga and be happy! Mob: +387 63 220 084; +387 66 433 542; e-mail: Sona Gauranga Das JPS <sonagaurangadas@yahoo.com>

19.08.2016.

RĀDHĀṢTAMĪ – APPEARANCE OF ŚRĪMATĪ RĀDHĀRĀṆĪ -- 9 SEPTEMBER 2016 FRIDAY -- AṢTAMĪ [PART 1]

 

ŚRĪMATĪ RĀDHĀRĀṆĪ -- RĀDHIKĀ  -- LIST OF VERSES  

 

KOMENTAR: Ovo je djelimični spisak stihova iz Śrī Caitanye Caritāmṛte u kojima se spominje Śrīmatī Rādhārāṇī.

 

Na veoma mističan način mnogobrojne ezoterične tajne nam bivaju razotkrivene step by step i to je jedna od dobro čuvanih ezoteričnih tajni učeničkog naslijeđa. Glavni čuvar vrhunskih tajni je naša trenutna razina svjesnosti.

 

rādhikā — Śrīmatī Rādhārāṇī; CC Adi 4.59

rādhikā — Śrīmatī Rādhārāṇī; CC Adi 4.69-70

śrī-rādhikā haite — from Śrīmatī Rādhārāṇī; CC Adi 4.74-75

rādhikā — Śrīmatī Rādhārāṇī; CC Adi 4.83

rādhikā — Śrīmatī Rādhikā; CC Adi 4.87

rādhikā — Śrīmatī Rādhārāṇī; CC Adi 4.94

rādhikā-ādi — Śrīmatī Rādhārāṇī and the other gopīs; CC Adi 4.114

rādhikā — Śrīmatī Rādhikā; CC Adi 4.118

rādhikā — of Śrīmatī Rādhārāṇī; CC Adi 4.131

śrī-rādhikā — Śrīmatī Rādhārāṇī; CC Adi 4.132

rādhikā — Śrīmatī Rādhārāṇī; CC Adi 4.139

rādhikā-svarūpa — the nature of Śrīmatī Rādhārāṇī; CC Adi 4.145

rādhikā iva — like Śrīmatī Rādhārāṇī; CC Adi 4.146

rādhikā — Śrīmatī Rādhārāṇī; CC Adi 4.214

śrī-rādhikā — Śrīmatī Rādhārāṇī; CC Adi 5.220

śrīmatī rādhikā — Śrīmatī Rādhārāṇī; CC Adi 6.69-70

śrī-rādhikā — Śrīmatī Rādhārāṇī; CC Madhya 1.78

rādhikā-unmāda — the madness of Śrīmatī Rādhārāṇī; CC Madhya 1.87

rādhikā — Śrīmatī Rādhārāṇī; CC Madhya 8.113

rādhikā iva — like Śrīmatī Rādhārāṇī; CC Madhya 8.149

rādhikā — Śrīmatī Rādhārāṇī; CC Madhya 8.161

rādhikā — Śrīmatī Rādhārāṇī; CC Madhya 8.182

rādhikā — Śrīmatī Rādhārāṇī; CC Madhya 8.182

rādhikā — Śrīmatī Rādhārāṇī; CC Madhya 8.182

rādhikā — Śrīmatī Rādhārāṇī; CC Madhya 8.212

rādhikā-vacana — the statement of Śrīmatī Rādhikā; CC Madhya 13.132

rādhikā-vāṇī — the statement of Śrīmatī Rādhārāṇī; CC Madhya 13.148

rādhikā-varṇana — a description of Śrīmatī Rādhārāṇī; CC Madhya 17.211

rādhikā iva — exactly like Śrīmatī Rādhārāṇī; CC Madhya 18.12

rādhikā iva — like Śrīmatī Rādhārāṇī; CC Madhya 20.182

rādhikā — Śrīmatī Rādhārāṇī; CC Madhya 23.68

rādhikā — Śrīmatī Rādhārāṇī; CC Antya 1.155

rādhikā — Śrīmatī Rādhārāṇī; CC Antya 1.191

rādhikā-caraṇe — shelter at the lotus feet of Śrīmatī Rādhārāṇī; CC Antya 6.307

rādhikā-ādi — headed by Śrīmatī Rādhārāṇī; CC Antya 18.81

rādhikā — Śrīmatī Rādhārāṇī; CC Antya 19.34

rādhikā — Śrīmatī Rādhikā; NoI 10

 

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

ŚRĪ ŚRĪ RĀDHĀ MĀDHAVA JHULANA YĀTRĀ AND ŚRĪ BALARĀMA JAYANTI -- ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – 21 AUGUST 2013 https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412/
14.08.2016.

LORD ŚRĪ BALARĀMA APPEARANCE – 18 AUGUST 2016 THURSDAY -- PŪRṆIMĀ [PART 2]

 

NA PARAVYOMI -- DUHOVNOM NEBU SU SVA ŽIVA BIĆA VJEČNO OSLOBOĐENE DUŠE. TAMO SE UTICAJ MATERIJALNE ENERGIJE OPAŽA PO SVOM ODSUSTVU.

 

Ovih dana dolaze nam velike vaiṣṇavske svetkovine: danas počinje Śrī Śrī Rādhā Mādhava Jhulana Yātrā, a za  nekoliko dana, 18 augusta 2016 u četvrtak je Śrī Balarāma Jayanti -- Pojava Gospodina Śrī Balarāma  – Appearance of Lord Śrī Balarāma, kada je i Pūrṇimā [Puni Mjesec], koje se proslavljaju u čitavom svijetu. Prvi nastavak [Part 1] možete vidjeti na:

 

PART 1 --  http://goranga.blogger.ba/

Ovo je ujedno prilika da se kaže nešto više o stvaranju cjelokupne kreacije, dakle duhovne i materijalne, što su ponekad i pitanja dobronamjernih osoba, koje tragaju za višim istinama.

 

SLAVE GOSPODINA NITYĀNANDE BALARĀME

 

Gospodin Śrī Kṛṣṇa je Apsolutna Božanska Osoba, a Njegova prva ekspanzija u obliku namijenjenom zabavama je Śrī Balarāma.

 

Iznad granica ovog materijalnog svijeta nalazi se duhovno nebo, paravyoma, na kome se nalazi mnogo duhovnih planeta. Najuzvišenija među njima se zove Kṛṣṇaloka. Kṛṣṇino prebivalište, Kṛṣṇaloka, sastoji se od tri dijela: Dvārake, Mathure i Gokule. U tom prebivalištu, Svevišnja Božanska Osoba se ekspandira u četiri potpuna dijela [četiri prvobitne ekspanzije] – Kṛṣṇu, Balarāma, Pradyumnu [transcendentalnog Kupida] i Aniruddhu. Oni su poznati kao izvorni četverostruki oblik.

 

Na Kṛṣṇaloki se nalazi transcendentalno mjesto poznato kao Śvetadvīpa ili Vṛndāvana. Ispod Krishnaloke, na duhovnom nebu, nalaze se Vaikuṇṭha planete. Na svakoj Vaikuṇṭha planeti je prisutan četvororuki Nārāyaṇa, koji je ekspanzija prve četvorostruke manifestacije. Svevišnja Božanska Osoba poznata kao Śrī Balarāma na Kṛṣṇaloki je izvorni Sańkarṣaṇa [Božanstvo koje privlači], a ekspanzija tog Sańkarṣaṇe je drugi Sańkarṣaṇa po imenu Mahā-Sańkarṣaṇa, koji boravi na jednoj od Vaikuṇṭha planeta. Svojom unutrašnjom moći Mahā-Sańkarṣaṇa održava transcendentalno postojanje svih planeta na duhovnom nebu, na kome su sva živa bića vječno oslobođene duše. Tamo se uticaj materijalne energije opaža po svom odsusutvu. Na tim planetama je prisutna druga četvorostruka manifestacija.

 

Izvan Vaikuṇṭha planeta se nalazi bezlična manifestacija Śrī Kṛṣṇe, poznata kao Brahmaloka [Brahmajyoti]. S druge strane Brahmaloke se nalazi duhovna Kāraṇa-Samudra, ili Uzročni Okean. Materijalna energija se nalazi na drugoj strani Uzročnog Okeana, ne dodirujući ga. U Uzročnom Okeanu leži Mahā-Viṣṇu -- izvorna puruṣa ekspanzija Sańkarṣaṇe. Ovaj Mahā-Viṣṇu Svojim pogledom prelazi po materijalnoj energiji i odrazom Svog transcendentalnog tijela ulazi u materijalne elemente.

 

Kao izvor materijalnih elemenata, materijalna energija je poznata kao pradhāna, a kao izvor manifestacija materijalne energije, poznata je kao māyā. Pošto nema nezavisnu moć da učini bilo šta, nepokretna je. Mahā-Viṣṇu joj Svojim pogledom daje moć da manifestira kosmos. Stoga izvorni uzrok materijalne manifestacije nije materijalna energija, već transcendentalni pogled Mahā-Viṣṇua, kojim Gospodin prelazi po materijalnoj prirodi.

 

Mahā-Viṣṇu ponovo ulazi u svaki univerzum kao rezervoar svih živih bića -- Garbhodakaśāyī Viṣṇu. Ekspanzija Garbhodakaśāyī Viṣṇua je Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu, Nad-duša svakog živog bića. Garbhodakaśāyī Viṣṇu posjeduje sopstvenu Vaikuṇṭha planetu u svakom univerzumu, na kojoj živi kao Nad-duša ili Vrhovni Upravitelj univerzuma. Garbhodakaśāyī Viṣṇu leži usred dijela univerzuma ispunjenog vodom i stvara prvo živo stvorenje u univerzumu, Brahmu. Zamišljeni kosmički oblik  je djelimična manifestacija Garbhodakaśāyī Viṣṇua.

 

Na Vaikuṇṭha planeti u svakom univerzumu nalazi se Okean Mlijeka. U tom okeanu se nalazi ostrvo po imenu Śvetadvīpa na kome živi Gospodin Viṣṇu. Stoga ovo poglavlje opisuje dvije Śvetadvīpe – jednu u Krishninom prebivalištu, i drugu u Okeanu Mlijeka u svakom univerzumu. Śvetadvīpa u Kṛṣṇinom prebivalištu je istovjetna sa Vṛndāvana-Dhāmom, u kojoj se Kṛṣṇa pojavljuje da bi provodio Svoje ljubavne zabave. Na Śvetadvīpi u svakom univerzumu se nalazi Gospodinov Śeṣa oblik, koji služi Viṣṇua. poprimajući oblik Njegovog suncobrana, papuča, ležaja, odjeće, prebivališta, svetog konca, prijestolja, itd.

 

Gospodin Baladeva na Kṛṣṇaloki je Nityānanda Prabhu. Stoga je Nityānanda Prabhu izvorni Sańkarṣaṇa, a Mahā-Sańkarṣaṇa i Njegove ekspanzije poput puruṣa u univerzumima su potpune ekspanzije Nityānande Prabhua.


KOMENTAR: Ovo je samo uvod u zabave Gospodina Śrī Balarāma, koji nam može poslužiti kao svojevrsna inspiracija za čitanje i slušanje o njima.

 

REFERENCE:

 

Ādi-līlā Chapter 5: The Glories Of Lord Nityānanda Balarāma

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 1.5 Summary

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Krishna Consciousness.

 

ŚRĪ ŚRĪ RĀDHĀ MĀDHAVA JHULANA YĀTRĀ AND ŚRĪ BALARĀMA JAYANTI -- ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – 21 AUGUST 2013 https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412/
05.08.2016.

LORD ŚRĪ BALARĀMA APPEARANCE – 18 AUGUST 2016 THURSDAY – PURNIMA [PART 1]

 

NEMA RAZLIKE IZMEĐU GOSPODINOVIH TRANSCENDENTALNIH OBLIKA.

 

GOSPODIN ISPOLJAVA RAZLIČITE OBLIKE ZBOG RAZLIČITIH BHAKTA, KOJI SU MU PRIVRŽENI.

 

U STVARI, GOSPODIN JE JEDAN, ALI SE POJAVLJUJE U RAZLIČITIM OBLICIMA SAMO DA BI ZADOVOLJIO SVOJE BHAKTE.

 

ŚRĪMAD BHĀGAVATAM 10.2.13

 

garbha-sańkarṣaṇāt taḿ vai   prāhuḥ sańkarṣaṇaḿ bhuvi

rāmeti loka-ramaṇād   balabhadraḿ balocchrayāt

 

SYNONYMS

 

garbha-sańkarṣaṇāt — because He will be taken from the womb of Devakī to that of Rohiṇī; tam — Him (Rohiṇī-nandana, the son of Rohiṇī); vai — indeed; prāhuḥ — people will call; sańkarṣaṇam — by the name Sańkarṣaṇa; bhuvi — in the world; rāma iti — He will also be called Rāma; loka-ramaṇāt — because of His special mercy in enabling people in general to become devotees; balabhadram — He will also be called Balabhadra; bala-ucchrayāt — because of extensive bodily strength.

 

Rohiṇīn sin će biti poznat kao Sańkarṣaṇa, jer će biti prenijet iz materice Devakī u matericu Rohiṇī. Zbog Svoje sposobnosti da zadovolji sve stanovnike Gokule biće poznat kao Rāma, a zbog Svoje velike fizičke snage kao Balabhadra.

 

SMISAO: To su neki od razloga zbog kojih je Balarāma poznat kao Sańkarṣaṇa, Balarāma,  ili ponekad kao Rāma. Ljudi ponekad prigovaraju kada Rāma u mahā-mantri — Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare — prihvatamo kao Balarāma. Ali, mada bhakte Gospodina Rāme mogu prigovarati, trebaju znati da nema razlike izmedu Balarāma i Gospodina Rāme. Ovdje Śrīmad Bhāgavatam jasno izjavljuje da je Balarāma također poznat kao Rāma [Rāmeti]. Zato za nas nije neprirodno da govorimo o Gospodinu Balarāmu kao o Gospodinu Rāmi. Jayadeva Gosvāmī također govori o trojici Rāma: Paraśurāma, Raghupati Rāma i Balarāma. Svi su oni Rāme.

 

ŚRĪ CAITANYA CARITĀMṚTA MADHYA 9.155

 

eka īśvara — bhaktera dhyāna-anurūpa

eka-i vigrahe kare nānākāra rūpa

 

SYNONYMS

 

eka īśvara — the Lord is one; bhaktera — of the devotees; dhyāna — meditation; anurūpa — according to; eka-i — one; vigrahe — in form; kare — exhibits; nānā-ākāra — different; rūpa — forms.

 

Nema razlike izmedu Gospodinovih transcendentalnih oblika. Gospodin ispoljava različite oblike zbog različitih bhakta, koji su Mu privrženi. U stvari, Gospodin je jedan, ali se pojavljuje u različitim oblicima samo da bi zadovoljio Svoje bhakte.

 

SMISAO: U Brahma-saḿhiti (5.33) je rečeno:

 

advaitam acyutam anādim ananta-rūpam

ādyaḿ purāṇa-puruṣaḿ nava-yauvanaḿ ca

 

Gospodin je advaita, nerazličit. Nema razlike izmedu oblika Kṛṣṇe, Rāme, Nārāyaṇa i Viṣṇua. Svi su oni istovjetni. Ponekad nerazumni ljudi pitaju da li se kad izgovaramo riječ  Rāma u Hare Kṛṣṇa mahā-mantri  obraćamo Gospodinu Rāmacandri ili Gospodinu Balarāmu. Ako bhakta kaže da se ime Rāma u Hare Kṛṣṇa mahā-mantri odnosi na Balarāma, nerazumna osoba se može naljutiti, jer se za njega ime Rāma odnosi na Gospodina Rāmacandru. U stvari, nema razlike izmedu Balarāma i Gospodina Rāme. Nije važno da li neko pjeva Hare Rāma  misleći na Balarāma, ili na Gospodina Rāmacandru, jer se Oni ne razlikuju. Međutim, uvredljivo je misliti da je Balarāma viši od Gospodina Rāmacandre ili obrnuto. Bhakte početnici ne shvataju ovaj zaključak śāstra i zato nepotrebno stvaraju uvredljivu situaciju. Śrī Caitanya Mahāprabhu to objašnjava na veoma lucidan način: īśvaratve bheda mānile haya aparādha. Uvredljivo je praviti razliku između Gospodinovih oblika. S druge strane, ne bismo trebali misliti da su Gospodinovi oblici istovjetni s oblicima polubogova. To je bez sumnje uvredljivo. U Vaiṣṇava-tantri:

 

yas tu nārāyaṇaḿ devaḿ brahma-rudrādi-daivataiḥ

samatvenaiva vīkṣeta sa pāṣaṇḍī bhaved dhruvam

 

Pāṣaṇḍī je onaj ko smatra da su veliki polubogovi poput Brahme i Śive jednaki Svevišnjoj Božanskoj Osobi Nārāyaṇu [Hari-bhakti-vilāsa 7.117].

 

Možemo zaključiti da ne bismo trebali praviti razliku između Gospodinovih oblika. Međutim, ne bismo trebali izjednačavati Gospodinove oblike s oblicima polubogova ili ljudskih bića. Na primjer, ponekad neki nerazumni sannyāsīyi izjednačavaju daridra-nārāyaṇa sa Nārāyaṇom. To je svakako uvredljivo. Misliti da je Gospodinovo tijelo materijalno je također uvredljivo. Gospodinove oblike ne možemo savršeno shvatiti ako nas ne pouči vjerodostojni duhovni učitelj. Brahma-saḿhitā  potvrđuje: vedeṣu durlabham adurlabham ātma-bhaktau [Bs. 5.33]. Razlike izmedu Gospodinovih oblika se ne mogu shvatiti jednostavno akademskim proučavanjem ili čitanjem vedskih spisa. Moramo primiti znanje od spoznatog bhakte. Samo tako možemo naučiti kako razlikovati jedan Gospodinov oblik od drugoga. Možemo zaključiti da nema razlike izmedu Gospodinovih oblika, ali postoji razlika između Njegovih oblika i oblika polubogova.

 

Canto 10: The Summum Bonum                Chapter 2: Prayers by the Demigods for Lord Kṛṣṇa in the Womb

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 10.2.13

Madhya-līlā       Chapter 9: Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu's Travels to the Holy Places

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Madhya 9.155

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Krishna Consciousness.

 

11.07.2016.

SADĀCĀRA -- VAIṢṆAVA ETIQUETTE [PART 1]

 

NAČIN NA KOJI SVETA OSOBA DJELUJE JE POZNAT KAO SADĀCĀRA.

 

NIŠTA NE MOŽE BITI USPJEŠNO BEZ SADĀCĀRE ILI ETIKETE.

 

NEKE OD KNJIGA KOJE JE NAPISAO ŚRĪLA SANĀTANA GOSVĀMĪ SU HARI-BHAKTI-VILĀSA, BṚHAD-BHĀGAVATĀMṚTA, DAŚAMA-TIPPANĪ I DAŚAMA-CARITA.

 

Ako osoba čita i proučava šest grana Veda bez prakticiranja pravilne etikete – ona ne biva pročišćena. Kao što ptica odleti iz gnijezda kada joj narastu krila, Vede ga napuštaju u vrijeme smrti.

 

Tako, neko može steći znanje iz svih Veda, ali ako ne prakticira pravilnu etiketu, ili ako ne postane vaiṣṇava, tada će svo njegovo znanje, koje je stekao, biti izgubljeno u vrijeme smrti.

 

[H.H. Bhakti Cāru Swāmī Mahārāja – Split 2005]

 

KOMENTAR: Kao što je poznato, uspješno funkcioniranje duhovnih zajednica je također moguće jedino uz poštivanje  principa sadāchāre – vaiṣṇava etikete. U suprotnom dolazi do devijacija, postepene degradacije, stagniranja, te na kraju i do neminovnog  raspada takvih duhovnih zajednica.

 

Obično u određenim fazama duhovnog života nastojimo s povećanim intezitetom izučavati vaiṣṇavsku etiketu – sadācāru. Sasvim je prirodno da iskrenim slijeđenjem principa predanog služenja i svakodnevne sadhane i mantranja, postepeno dolazimo do razine kada poželimo da imamo bolji odnos sa svima, specijalno sa sadhuima-bhaktama, ali i sa svim drugim osobama u našem okruženju. To naše nastojanje često će omesti neki napeti karmički aspekti koji stignu na red za naplatu, ili naši nestašni umovi, ili druga živa bića, ili neke prirodne nepogode.

 

Moramo znati da su u nekom smislu, postupci drugih živih bića prema nama, samo ogledalo naših postupaka i da nam energije, koje svakog trenutka odašiljamo u prostor oko nas, bivaju vraćene onakve kakve ih pošaljemo – kao bumerang, obično još i uvećane. Tako, kroz odnos i ponašanje drugih osoba i inače svih živih bića prema nama, možemo prepoznati vlastite vibracije i ponašanje, dakle, možemo se vidjeti kao u ogledalu.

 

Čak i prostor u kome živimo i djelujemo pamti i adekvatno uzvraća. Tako, uzroke neke bolesti često trebamo potražiti, pored sagledavanja nekih karmičkih odrednica i u našem odnosu prema prostoru u kome živimo – prostoru, koji nam je trenutno dat na raspolaganje.

 

Dešavaće se da nas naši nestašni umovi uvijek iznova inspirišu, a potom i prevare, kako to već uobičajeno funkcionira, po pitanjima ego-tripa, da se zapitamo – „Pa, gdje sam ja tu ... ima li tu mene igdje ...?“

 

Um uvijek nešto drobi, te iznova i iznova kreira nove i nove želje, koje nas odvlače od pravog puta. Malo oslušnimo naš um, moći ćemo uvidjeti da je to jedan skoro neovisan entitet u tijelu i da je uvijek aktivan, čak i dok spavamo. Zato zaposlimo um njegovim prirodnim zanimanjem – služenjem lotosovih stopala Gospodina Kṛṣṇe,  mantranjem i adekvatnim služenjem drugih. Tada se dešava čudo – um postaje zadovoljan i miran u svom prirodnom položaju, čisto prede.

 

Trebamo se jako potruditi i ostati uporni u svojim nastojanjima uspostavljanja što harmoničnijih odnosa s okolinom, ali svodeći na najmanju moguću mjeru, pa možda nekada u budućnosti i potpuno neutralizirajući mentalitet iskorištavanja drugih, jer će to pored nekih etičkih, moralnih i duhovnih konsekvenci, jako pozitivno uticati i na nas same, na naš integritet, kao što bi se reklo, te na naše zdravlje, kako grubo fizičko, tako i mentalno -- psihičko i duhovno. Ustvari je namudrije imati neku vrstu permanentne razmjene sa drugima. Uvijek se iznova potsjetimo – čitav svemir je u nama samima, složen taman toliko, koliko i onaj vanjski, koji je skoro beskonačan i praktički i teoretski.

 

Možemo slobodno reći da u duhovnom pogledu, bhaktu ne čine bhaktom spoljna obilježja i parafernalija, već bhaktu čini bhaktom ono što nosi u srcu.

 

Nekada se možemo dijelom i prepasti, kada konačno počnemo uviđati šta sve još treba da odradimo kod sebe, ali ne treba se predavati olako i pogrešno misliti – „Ma, to je prosto nemoguće za mene da baš sve odradim uskoro ...“ Testovima takve vrste ćemo stalno biti podvrgavani i nikad kraja. To je priroda duhovnog svijeta, sve je beskonačno i ima mnogo mogućih lica, tačnije slika, koje možemo da percepiramo u određenom trenutku života.


Vaiṣṇava etiketa – Sadāchāra nema nikakve veze sa svjetovnim pravilima ponašanja i bon-tonom, koji je baziran na pogrešnim i lažnim tjelesnim imenovanjima i umnim koncepcijama, dok se duhovni aspekti potpuno zaobilaze i zapostavljaju zbog neupućenosti i neimanja određenih karmičkih predispozicija, te neimanja milosti i blagoslova viših autoriteta u univerzumu, duhovnih učitelja, sadhua i śāstra.

 

Sadāchāru, ili vaiṣṇava etiketu možemo početi postepeno proučavati na više načina. Pa ipak, najproduktivnije je da se dohvatimo uputa iz vaiṣṇavskih spisa, te izjava predhodnih ācārya, današnjih ISKCON duhovnih učitelja i svakako uzimajući u obzir i iskustva dugogodišnjih bhakta, sadhua.

 

Neizostavno, istraživanja treba početi u smjeru onoga što je Gospodin Śrī Caitanya Mahāprabhu podučavao Śrīla Sanātana Gosvāmīya, te zatim od onoga što nam je ostavio u naslijeđe Śrīla Sanātana Gosvāmī. Ne može se dovoljno naglasiti važnost radova  Śrīla Sanātana Gosvāmīya, za život i dušu vaiṣṇava.

 

STIH 35

 

hari-bhakti-vilāsa, āra bhāgavatāmṛta

daśama-ṭippanī, āra daśama-carita

 

SYNONYMS

 

hari-bhakti-vilāsa — the scripture named Hari-bhakti-vilāsa; āra — and; bhāgavatāmṛta — the scripture named Bṛhad-bhāgavatāmṛta; daśama-ṭippanī — comments on the Tenth Canto of Śrīmad-Bhāgavatam; āra — and; daśama-carita — poetry about the Tenth Canto of Śrīmad-Bhāgavatam.

 

Neke od knjiga koje je napisao Śrīla Sanātana Gosvāmī su Hari-Bhakti-Vilāsa, Bṛhad-Bhāgavatāmṛta, Daśama-Tippanī i Daśama-Carita.

 

SMISAO: U Prvom Talasu knjige Bhakti-Ratnākara, rečeno je da je Śrīla Sanātana Gosvāmī shvatio Śrīmad-Bhāgavatam, nakon temeljitog proučavanja i objasnio ga u svom komentaru poznatom kao Vaiṣṇava-Toṣaṇī. Svojim stručnim služenjem, Śrīla Sanātana Gosvāmī i Śrīla Rūpa Gosvāmī su po čitavom svijetu raširili znanje koje su neposredno primili od Śrī Caitanye Mahāprabhua. Sanātana Gosvāmī je dao svoj komentar Vaiṣṇava-Toṣaṇī Śrīla Jīvi Gosvāmīyu, koji ga je izdao pod nazivom Laghu-Toṣaṇī. Sve što je zapisao je bilo završeno 1476 Śaka ere [A.D. 1554]. Śrīla Jīva Gosvāmī je završio Laghu-Toṣaṇī  Śakābda 1504 (A.D. 1582).

 

Hari-Bhakti-Vilāsa Śrī Sanātane Gosvāmīya, koju je sabrao Śrīla Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī je poznata kao Vaiṣṇava-Smṛti. Ta Vaiṣṇava-Smṛti-Grantha se sastoji od dvadeset poglavlja, koja su poznata kao vilāse. U prvoj vilāsi se opisuje kako se uspostavlja odnos između duhovnog učitelja i učenika i objašnjavaju se mantre. U drugoj vilāsi se opisuje proces inicijacije. U trećoj vilāsi se objašnjavaju pravila vaiṣṇavskog ponašanja, s naglaskom na čistoću, neprestano sjećanje na Svevišnju Božansku Osobu i mantranje mantri primljenih od dīkṣā-gurua. U četvrtoj vilāsi se opisuje saḿskāra [proces pročišćenja], tilaka [stavljanje oznaka tilaka na dvanaest mjesta na tijelu], mudrā [oznake na tijelu], mālā [mantranje na brojanici] i guru-pūjā [obožavanje duhovnog učitelja]. U petoj vilāsi se objašnjava kako se treba urediti mjesto za meditaciju i opisuju se vježbe disanja, meditacija i obožavanje Gospodina  Viṣṇua u obliku Śālagrāma-Śile. U šestoj vilāsi se opisuju postupci kojima se transcendentalni oblik Gospodina poziva i kupa. U sedmoj vilāsi se objašnjava kako se treba brati cijeće kojim se obožava Gospodin  Viṣṇu. U osmoj vilāsi se opisuje Božanstvo i objašnjava kako se pale mirisni štapići i svjetiljke, pripremaju ponude, pleše, svira, udara u bubanj, nudi Božanstvima vijenac, upućuju molitve, odaje poštovanje i poništavaju uvrede. U devetoj vilāsi se opisuje kako se treba sakupljati lišće svete biljke Tulasī, prinijeti ponude precima prema vaiṣṇavskim obredima i ponuditi hrana. U desetoj vilāsi se opisuju Gospodinovi bhakte -- vaiṣṇave -- svete osobe. U jedanaestoj vilāsi se opširno opisuje obožavanje Božanstava i slave Gospodinovog svetog imena. Objašnjava se kako treba pjevati sveto ime i raspravlja se o uvredama koje se mogu počiniti prilikom pjevanja svetog imena i načinu na koji se mogu poništiti. Također se opisuju slave predanog služenja i proces predavanja. U dvanaestoj vilāsi se opisuje Ekādaśī. U trinaestoj vilāsi se govori o postu i slijeđenju ceremonije Mahā-dvādaśīya. U četrnaestoj vilāsi se objašnjavaju razne dužnosti koje se trebaju vršiti u različitim mjesecima u godini. U petnaestoj vilāsi se objašnjava kako se treba postiti na Ekādaśī bez uzimanja vode. Također se objašnjava kako se tijelo obilježava simbolima Gospodina Viṣṇua i kako se slijedi Cāturmāsya za vrijeme kišnog razdoblja i slavi Janmāṣṭamī, Pārśvaikādaśī, Śravaṇā-dvādaśī, Rāma-Navamī and Vijayā-daśamī. Šesnaesta vilāsa govori o dužnostima koje se trebaju izvršiti u mjesecu Kārttika [Oktobar-Novembar] -- mjesecu Dāmodara, mjesecu kada se uzimaju Ūrja-vrata [zavjeti], kada se ghee-svjetiljke nude Božanstvima kući ili u templu. Također se opisuju Govardhana-pūjā i Ratha-yātrā. Sedamnaesta vilāsa govori o pripremama za obožavanje Božanstava, pjevanju mahā-mantre i procesu jape. U osamnaestoj vilāsi se opisuju različiti oblici Śrī Viṣṇua. Devetnaesta vilāsa govori o instaliranju Božanstava i obredima koji se vrše prilikom kupanja Božanstava prije instalacije, a dvadeseta vilāsa govori o građenju templova koje grade veliki bhakte.

 

Nastaviće se ...

 

Madhya-līlā       Chapter 1: The Later Pastimes of Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Madhya 1.35

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA  -- 11 JULY 2016 MONDAY – SAPTAMĪ  https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412/
19.06.2016.

ŚRĪ CAITANYA CARITĀMṚTA MADHYA 22.52-54

 

 

'SĀDHU-SAŃGA', 'SĀDHU-SAŃGA' — SARVA-ŚĀSTRE KAYA

LAVA-MĀTRA SĀDHU-SAŃGE SARVA-SIDDHI HAYA

 

SVI RAZOTKRIVENI SPISI IZJAVLJUJU DA ZAHVALJUJUĆI DRUŽENJU S ČISTIM BHAKTOM, ČAK I ZA TRENUTAK [TAČNIJE SAMO LAVU = 1/11 SEKUNDE], OSOBA MOŽE POSTIĆI SAV USPJEH.

 

SVE DOK LJUDSKO DRUŠTVO NE PRIHVATI PRAŠINU S LOTOSOVIH STOPALA VELIKIH MAHĀTMI — BHAKTA, KOJI NEMAJU NIKAKVE VEZE S MATERIJALNIM POSJEDIMA — ČOVJEČANSTVO NEĆE MOĆI DA USMJERI SVOJU PAŽNJU NA LOTOSOVA STOPALA ŚRĪ KṚṢṆE. TA LOTOSOVA STOPALA UNIŠTAVAJU SVE NEPOŽELJNE BIJEDNE USLOVE MATERIJALNOG ŽIVOTA.

 

STIH 52

 

rahūgaṇaitat tapasā na yāti    na cejyayā nirvapaṇād gṛhād vā

na cchandasā naiva jalāgni-sūryair    vinā mahat-pāda-rajo-'bhiṣekam

 

SYNONYMS

 

rahūgaṇa — O King Rahūgaṇa; etat — this; tapasā — by severe austerities and penances; na yāti — one does not obtain; na — neither; ca — also; ijyayā — by gorgeous worship; nirvapaṇāt — by entering the renounced order of life; gṛhāt — by sacrifices while living in the home; vā — or; na chandasā — nor by scholarly study of the Vedas; na — nor; eva — certainly; jala-agni-sūryaiḥ — by worshiping water, fire or scorching sunshine; vinā — without; mahat-pāda-rajaḥ — of the dust of the lotus feet of a mahātmā; abhiṣekam — the sprinkling.

 

,,O kralju Rahūgaṇa, ako neko ne stavi na svoju glavu prašinu s lotosovih stopala čistog bhakte [mahājana ili mahātme] ne može dostići predano služenje. Predano služenje se ne može dostići samo oštrim strogostima i pokorama, raskošnim obožavanjem Božanstava ili strogim slijeđenjem pravila i propisa reda sannyāse ili gṛhastha, niti proučavanjem Veda, uranjanjem u vodu ili izlaganjem tijela vatri ili žarkom Suncu."

 

SMISAO: Ovo je stih iz Śrīmad-Bhāgavatama [5.12.12]. Jaḍa Bharata ovdje opisuje kralju Rahūgaṇi kako je dostigao razinu paramahaḿse. Mahārāja Rahūgaṇa, kralj Sindhu-sauvire, upitao je Jaḍa Bharatu kako je dostigao razinu paramahaḿse. Kralj ga je pozvao da nosi njegovu nosiljku, ali kada je od paramahaḿse Jaḍa Bharate čuo vrhunsku filozofiju, izrazio je svoje iznenađenje i upitao Jaḍa Bharatu  kako je dostigao tako uzvišeno oslobođenje. Jaḍa Bharata je tada obavijestio kralja kako može odbaciti vezanost za materijalnu privlačnost.

 

STIH 53

 

naiṣāḿ matis tāvad urukramāńghriḿ    spṛśaty anarthāpagamo yad-arthaḥ

mahīyasāḿ pāda-rajo-'bhiṣekaḿ    niṣkiñcanānāḿ na vṛṇīta yāvat

 

SYNONYMS

 

na — not; eṣām — of those who are attached to household life; matiḥ — the interest; tāvat — that long; urukrama-ańghrim — the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead, who is credited with uncommon activities; spṛśati — touches; anartha — of unwanted things; apagamaḥ — vanquishing; yat — of which; arthaḥ — result; mahīyasām — of the great personalities, devotees; pāda-rajaḥ — of the dust of the lotus feet; abhiṣekam — sprinkling on the head; niṣkiñcanānām — who are completely detached from material possessions; na vṛṇīta — does not do; yāvat — as long as.

 

,,Sve dok ljudsko društvo ne prihvati prašinu s lotosovih stopala velikih mahātmi — bhakta, koji nemaju nikakve veze s materijalnim posjedima — čovječanstvo neće moći da usmjeri svoju pažnju na lotosova stopala Śrī Kṛṣṇe. Ta lotosova stopala uništavaju sve nepoželjne bijedne uslove materijalnog života.“

 

SMISAO: Ovo je stih iz Śrīmad-Bhāgavatama [7.5.32]. Dok je poučavao Mahārāju Yudhiṣṭhiru, veliki mudrac Nārada  mu je opisao djelatnosti Prahlāde Mahārāje. Ovaj stih je izgovorio Prahlāda Mahārāja obračajući se svom ocu Hiraṇyakaśipu, kralju demona. Prahlāda Mahārāja je opisao svom ocu devet osnovnih procesa bhakti-yoge. Svako ko prihvati te procese treba biti smatran veoma učenom osobom. Međutim, Hiraṇyakaśipu nije želio da njegov sin govori o predanom služenju; zato je odmah pozvao njegovog učitelja Ṣaṇḍu. Učitelj je rekao da nije poučio Prahlādu predanom služenju, objasnivši da je dječak bio prirodno sklon tome. Hiraṇyakaśipu se tada razgnjevio i upitao Prahlādu zašto je postao vaiṣṇava. U odgovoru na to pitanje, Prahlāda Mahārāja je izgovorio ovaj stih koji objašnjava da osoba ne može postati Gospodinov bhakta ako ne dobije milost i blagoslove drugog bhakte.

 

STIH 54

 

'sādhu-sańga', 'sādhu-sańga' — sarva-śāstre kaya

lava-mātra sādhu-sańge sarva-siddhi haya

 

SYNONYMS

 

sādhu-sańga sādhu-sańga — association with pure devotees; sarva-śāstre — all the revealed scriptures; kaya — say; lava-mātra — even for a moment; sādhu-sańge — by association with a devotee; sarva-siddhi — all success; haya — there is.

 

„Svi razotkriveni spisi izjavljuju da zahvaljujući druženju s čistim bhaktom, čak i za trenutak [tačnije samo lavu = 1/11 sekunde], osoba može postići sav uspjeh.“

 

SMISAO: Prema astronomskim proračunima, lava je vremenska mjera, jedanaest puta manja od sekunde.

 

Madhya-līlā        Chapter 22: The Process of Devotional Service

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Madhya 22.52-54

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

 

 

25.05.2016.

LIFE'S ULTIMATE GOAL - LOVE OF GODHEAD -- KRAJNJI CILJ ŽIVOTA - LJUBAV PREMA BOGU [PART 1]

 

KṚṢṆA RATI – DUBOKA PRIVRŽENOST PREMA BOGU

 

KADA OSOBA RAZVIJE DUBOKU PRIVRŽENOST [RATI] PREMA KṚṢṆI, DOSTIŽE LJUBAV PREMA BOGU U PREDANOM SLUŽENJU. TAKAV POLOŽAJ SE NAZIVA STHĀYI-BHĀVA, NEPRESTANO UŽIVANJE U DRAŽIMA PREDANOG SLUŽENJA KRSNE.

 

ŚRĪMATĪ RĀDHĀRĀṆĪ:DRAGA PRIJATELJICE! ŽELIŠ LI SAZNATI O ČISTOJ LJUBAVI, TADA POSLUŠAJ! JA MOGU GOVORITI O TOJ TEMI JER POZNAJEM LJUBAV. ČAK NI VRSNI POZNAVATELJI SVIH VEDA NE MOGU SHVATITI NIŠTA O NAČINU NA KOJI SE ČISTA LJUBAV MANIFESTIRA, ŠTA LJUBAV JESTE, ILI ONO ŠTO ONA NIJE.”

 

“TAJ LAV PREME PONOSI SE VLASTITIM TJELESNIM SJAJEM, POTPUNO JE NEUSTRAŠIV I PUN POVJERENJA. NA SPAVANJE ODLAZI BEZBRIŽAN. KAKVE BRIGE MOGU MORITI LAVA DOK LAJU PSI NEPOVOLJNOSTI? SLIČNO TOME, KAO ŠTO LAV MOŽE LAKO SAVLADATI PSA ZBOG VLASTITOG SAMOINTERESA, ČISTA LJUBAV BEZ NAPORA NADILAZI SVE TEŠKOĆE. ONA BLISTA KAO SVJETILJKA U TAMI.”

 

“NAJČIŠĆA JE LJUBAV TAKVA, DA AKO SE ISTRAŽUJE, ODMAH ISČEZAVA, NO ČAK I AKO SE I NE RASPRAVLJA O NJOJ, TAKOĐER ISČEZAVA.”

 

KOMENTAR: Zbog izuzetne važnosti teme biće dobro, pored ostalog, proći skoro sve stihove u ovom poglavlju, barem u nekoliko nastavaka, pogotovo imajući u vidu sve dobronamajerne osobe, koje možda nisu imali prilike da ih pročitaju i dublje prouče. Ovo su esencijalne stvari za naše dublje razumijevanje ljubavi, te šta ljubav jeste, a šta nije. Specijalno će biti zanimljivo barem malo detaljnije razraditi pojam rati – privrženosti prema Bogu. Rati je sanskritska riječ, te pojam koji označava, jednu od jako uzvišenih razina ljubavi prema Svevišnjoj Božanskoj Osobi Kṛṣṇi, teško dostižne, ali to ipak ne znači da ne možemo barem razgovarati o ovm temama i detaljno je izučavati, kao i ostale razine, jer ko zna? Možemo shvatiti iz knjige Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura -- Bhakti Trilogy [Trilogija predanosti], ko je zaista pravi autoritet za ljubav. Jedino Śrīmatī Rādhārāṇī izjavljuje vrlo autoritativno „Ja poznajem ljubav, šta ljubav jeste, ili ono što nije ...“ Tako, ako želimo da saznamo šta je zapravo prava ljubav, a šta nije -- trebamo otići na izvor ljubavi.  Prije današnjih stihova, radi podsjećanja na današnju temu, kao uvod da pomenemo još nekoliko šloka iz pomenute knjige Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura, koji govore o ljubavi.

 

KRATAK SAŽETAK PREDHODNIH DOGAĐANJA: Jednog ranog jutra, preobukavši se u čarobnu žensku odjeću, Śrī Kṛṣṇa je stigao u dvorište Svoje najdraže Śrīmatī Rādhārāṇī, kćeri kralja Vṛṣabhānua [Vṛṣabhānu-sutā—the daughter of Vṛṣabhānu]. Sjeo je i spustio pogled, i  sramežljivo prekrivši lotosoliko lice rubom grimizne ženske haljine i tu počinje povjerljivi razgovor između Njih dvoje, a da Śrīmatī Rādhārāṇī na početku još nije shvatala s kim ima posla. Smatrala je da  je u pitanju jedna prekrasna, vitka mlada djevojka, koja joj postavlja neka jako povjerljiva pitanja. Čak je pozvala svoje prijateljice sakhīye da vide mladu djevojku očaravajuće odjevenu i ukrašenu što obasjava Njeno dvorište Svojim smaragdnim sjajem. Prerušeni Śrī Kṛṣṇa je tada preklinjao Śrīmatī Rādhārāṇī da Mu otvori riznicu Svoje zanosne ljubavi i da Mu pokaže najizvrsnije dragulje u njoj.

 

Iz niže navedenih śloka, koje opisuju transendentalne osjećaje preme, pored ostalog, može se također naslutiti kolika je ustvari povezanost svakog trenutka između Śrī Kṛṣṇe i Njegovih vječnih bliskih pratilja -- gopīya i posebno Śrīmatī Rādhārāṇī.

 

51 -- Čuvši ovu poniznu molbu Śrī Kṛṣṇe prerušenog u boginju, kći kralja Vṛṣabhānua reče: "Draga prijateljice! Želiš li saznati o čistoj ljubavi, tada poslušaj! Ja mogu govoriti o toj temi jer poznajem ljubav. Čak ni vrsni poznavatelji svih Veda ne mogu shvatiti ništa o načinu na koji se čista ljubav manifestira, šta ljubav jeste ili ono što ona nije.

 

52 --  O, sakhī! Pokuša li neko opisati teme o čistoj ljubavi onome ko želi saznati o njoj, tada će, šta god bilo opisano, kao i shvaćeno, biti samo površni podaci, koji ne mogu razotkriti istinu o tako neopisivoj pojavi kao što je ljubav. Najčišća je ljubav takva, da ako se istražuje, odmah isčezava, no čak i ako se i ne raspravlja o njoj, takoder isčezava.

 

53 --  Ako  je nečije srce obdareno privrženošću oslobođenom svih drugih motiva i lišenom svih oblika razlikovanja kao i nerazlikovanja, sposobno je popeti se na prijestolje vlastitog prirodnog položaja da tamo blistavo sja. Djelatnosti osobe koja ljubi, posvećene su jedino sreći voljenog, a vlastiti osjećaj sreće, proistekao iz takvih djelatnosti, znak je čiste ljubavi.

 

RATI – DUBOKA PRIVRŽENOST PREMA BOGU


STIH 1

 

cirād adattaḿ nija-gupta-vittaḿ   sva-prema-nāmāmṛtam aty-udāraḥ

ā-pāmaraḿ yo vitatāra gauraḥ   kṛṣṇo janebhyas tam ahaḿ prapadye

 

SYNONYMS: cirāt — for a long time; adattam — not given; nija-gupta-vittam — His own personal confidential property; sva-prema — of love for Him; nāma — of the holy name; amṛtam — the ambrosia; ati-udāraḥ — most munificent; ā-pāmaram — even down to the lowest of men; yaḥ — one who; vitatāra — distributed; gauraḥ — Śrī Gaurasundara; kṛṣṇaḥ — Lord Kṛṣṇa Himself; janebhyaḥ — to the people in general; tam — to Him; aham — I; prapadye — offer obeisances.

 

Najvelikodušnija Svevišnja Božanska Osoba, poznata kao Gaura-Kṛṣṇa [Śrī Gaurasundara], podarila je Svoje povjerljivo blago svima — čak i najnižim ljudima— u obliku svetog imena i nektara ljubavi prema Njemu samom, koji nikada ranije nisu bili podareni ljudima. Zato Mu odajem svoje ponizno poštovanje.

 

STIH 2

 

jaya jaya gauracandra jaya nityānanda

jayādvaita-candra jaya gaura-bhakta-vṛnda

 

SYNONYMS

 

jaya jaya — all glories; gauracandra — to Śrī Caitanya Mahāprabhu; jaya — all glories; nityānanda — to Nityānanda Prabhu; jaya — all glories; advaita-candra — to Advaita Ācārya; jaya — all glories; gaura-bhakta-vṛnda — to the devotees of Śrī Caitanya Mahāprabhu.

 

Sva slava Śrī Caitanyi Mahāprabhu! Sva slava Gospodinu Nityānandi! Sva slava Advaita Ācāryi! Sva slava svim bhaktama Gospodina Caitanye Mahāprabhua!


STIH 3

 

ebe śuna bhakti-phala 'prema'-prayojana

yāhāra śravaṇe haya bhakti-rasa-jñāna

 

SYNONYMS: ebe śuna — now hear; bhakti-phala — the result of practice of devotional service; prema — love of Godhead; prayojana — the ultimate goal of life; yāhāra śravaṇe — by hearing of which; haya — there is; bhakti-rasa-jñāna — transcendental knowledge of the mellows of devotional service.

 

Śrī Caitanya Mahāprabhu je nastavio: ,,O Sanātana, sada ću ti opisati rezultat predanog služenja, ljubav prema Bogu, koja predstavlja krajnji cilj života. Onaj ko čuje ovaj opis biće prosvjetljen znanjem o transcendentalnim dražima predanog služenja."

 

STIH 4

 

kṛṣṇe rati gāḍha haile 'prema'-abhidhāna

kṛṣṇa-bhakti-rasera ei 'sthāyi-bhāva'-nāma

 

SYNONYMS: kṛṣṇe — unto Lord Kṛṣṇa; rati — affection; gāḍha — deep; haile — when it becomes; prema-abhidhāna — called love of God; kṛṣṇa-bhakti-rasera — of the mellows of devotional service to Kṛṣṇa; ei — this; sthāyi-bhāva-nāma — called sthāyi-bhāva.

 

Kada osoba razvije duboku privrženost [rati] prema Kṛṣṇi, dostiže ljubav prema Bogu u predanom služenju. Takav položaj se naziva sthāyi-bhāva, neprestano uživanje u dražima predanog služenja Krsne.

 

Nastaviće se …

 

Madhya-līlā       Chapter 23: Life's Ultimate Goal — Love of Godhead

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Madhya 23.1-4

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA  -- JHULANA YĀTRĀ AND BALARĀMA JAYANTI – 21 AUGUST 2013
05.05.2016.

ŚRĪ GADĀDHARA PAṆḌITA APPEARANCE – 6 MAY 2016 FRIDAY – AMĀVASYĀ [PART 3]

 

THE TWO PAGES OF NECTAR VERSES – DVIJE STRANE NEKTARSKIH STIHOVA

 

KOMENTAR: Za sve dobronamjerne osobe, koje žele malo detaljnije proučiti pojavu, život i učenje Śrī Gadādhare Paṇḍita, evo dijela stihova u kojima se spominje Śrī Gadādhara Paṇḍita. Navedeni stihovi su uglavnom, sem prvog,  iz Śrī Caitanye Caritāmṛte.

 

Predhodni postovi na ovu temu su objavljeni na:

 

PART 1 & 2: http://goranga.blogger.ba/

PART 1 & 2: http://sricaitanyacaritamrita.blogger.ba/

 

gadādhara — O Kṛṣṇa; SB 1.8.39

gadādhara-paṇḍita-ādi — headed by Śrī Gadādhara Paṇḍita; CC Adi 1.41

gadādhara — Gadādhara Paṇḍita; CC Adi 4.227-228

gadādhara — Gadādhara; CC Adi 6.49-50

gadādhara — Gadādhara; CC Adi 7.17

śrīvāsa-gadādhara — Śrīvāsa and Gadādhara; CC Adi 7.169

gadādhara — Gadādhara; CC Adi 8.3

gadādhara paṇḍita-gosāñi — the descendants or disciplic succession of Gadādhara Paṇḍita; CC Adi 10.15

śrī-gadādhara dāsa — Śrī Gadādhara dāsa; CC Adi 10.53

gadādhara — Gadādhara; CC Adi 10.124-126

gadādhara dāsa — Gadādhara dāsa; CC Adi 11.13

gadādhara dāsa — Gadādhara dāsa; CC Adi 11.17

śrī-gadādhara paṇḍita — Śrī Gadādhara Paṇḍita; CC Adi 12.79

jaya jaya gadādhara — all glories to Gadādhara Prabhu; CC Adi 13.3

gadādhara-ādi — and others like Gadādhara; CC Adi 17.333

gadādhara — Gadādhara Paṇḍita; CC Madhya 1.219

gadādhara — Gadādhara Paṇḍita; CC Madhya 2.78

gadādhara — Gadādhara; CC Madhya 3.153-155

paṇḍita gadādhara — Gadādhara Paṇḍita; CC Madhya 10.82

paṇḍita-gadādhara — Gadādhara Paṇḍita; CC Madhya 11.84

paṇḍita gadādhara — Paṇḍita Gadādhara; CC Madhya 11.159-160

gadādhara — Gadādhara Paṇḍita; CC Madhya 12.157

gadādhara — Gadādhara Paṇḍita; CC Madhya 14.81

gadādhara — Gadādhara dāsa; CC Madhya 15.43

gadādhara-paṇḍita — Gadādhara Paṇḍita; CC Madhya 15.183

gadādhara-paṇḍite — unto Gadādhara Paṇḍita; CC Madhya 16.78

gadādhara-paṇḍita — Gadādhara Paṇḍita; CC Madhya 16.130

gadādhara-paṇḍita — Gadādhara Paṇḍita; CC Madhya 16.255

gadādhara paṇḍita — Gadādhara Paṇḍita; CC Madhya 16.279

gadādhara — Gadādhara Paṇḍita; CC Madhya 16.286

paṇḍita-gadādhara — Gadādhara, the learned scholar; CC Madhya 25.228

paṇḍita-gadādhara — Gadādhara Paṇḍita; CC Antya 4.108-110

gadādhara — Gadādhara Paṇḍita; CC Antya 5.3

dāsa-gadādhara — Gadādhara dāsa; CC Antya 6.61

paṇḍita-gadādhara — Gadādhara Paṇḍita; CC Antya 7.52

paṇḍita-gadādhara — Gadādhara Paṇḍita; CC Antya 7.73-74

gadādhara-paṇḍitera — of Gadādhara Paṇḍita; CC Antya 7.144

gadādhara-prāṇa-nātha — the Lord of the life of Gadādhara; CC Antya 7.163

gadādhara-dāsa — Gadādhara dāsa; CC Antya 10.140-141

gadādhara-paṇḍita — Paṇḍita Gadādhara; CC Antya 10.153

gadādhara-priya — to the dear master of Gadādhara; CC Antya 11.3

paṇḍita-gadādhara — Gadādhara Paṇḍita; CC Antya 14.89

 

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad-Bhāgavatam & Śrī Caitanya Caritāmṛta

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Krishna Consciousness

 

 

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – 5 MAY 2016 THURSDAY – TRAYODĀŚĪ [FOR SARAJEVO CATURDĀŚĪ]    https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412/
04.05.2016.

ŚRĪ GADĀDHARA PAṆḌITA APPEARANCE – 6 MAY 2016 FRIDAY – AMĀVASYĀ [PART 2]

 

ŚRĪLA PUṆḌARĪKA VIDYĀNIDHI -- SPIRITUAL MASTER OF ŚRĪ GADĀDHARA PAṆḌITA -- DUHOVNI UČITELJ ŚRĪ GADĀDHARE PAṆḌITA.

 

GADĀDHARA PAṆḌITA JE U POČETKU POGREŠNO MISLIO DA JE PUṆḌARĪKA VIDYĀNIDHI OBIČAN ČOVJEK KOJI SE ZANIMA SAMO ZA NOVAC, ALI JE KASNIJE, KADA GA JE ŚRĪ CAITANYA MAHĀPRABHU ISPRAVIO, POSTAO NJEGOV UČENIK.

 

puṇḍarīka vidyānidhi — baḍa-śākhā jāni

yāńra nāma lañā prabhu kāndilā āpani

 

SYNONYMS

 

puṇḍarīka vidyānidhi — Puṇḍarīka Vidyānidhi; baḍa-śākhā — another big branch; jāni — I know; yāńra nāma — whose name; lañā — taking; prabhu — the Lord; kāndilā — cried; āpani — Himself.

 

Puṇḍarīka Vidyānidhi, treća velika grana, bio je toliko drag Gospodinu Śrī Caitanyi Mahāprabhu da je u njegovom odsustvu Gospodin Caitanya ponekad plakao.

 

SMISAO: U Gaura-Gaṇoddeśa-Dīpiki [54], je opisano da je Śrīla Puṇḍarīka Vidyānidhi bio otac Śrīmatī Rādhārāṇī u Kṛṣṇa-līli. Śrī Caitanya Mahāprabhu se zato ophodio prema njemu kao prema Svom ocu. Otac Puṇḍarīke Vidyānidhiya je bio poznat kao Bāṇeśvara ili prema drugom mišljenju, kao Śuklāmbara Brahmacārī, a njegova majka se zvala Gańgādevī. Prema jednom mišljenju, Bāṇeśvara je bio potomak Śrī Śivarāma Gańgopādhyāye. Prvobitni dom Puṇḍarīke Vidyānidhiya se nalazio u Istočnom Bengalu [sada Bangladeshu], blizu Dacce u selu Bāghiyā, koje je pripadalo grupi brāhmaṇskih porodica poznatih kao Vārendre.

  

Vārendra brāhmaṇe su ponekad bili u zavadi sa drugom grupom brāhmaṇa, poznatih kao Rāḍhīye, i zato je porodica Puṇḍarīke Vidyānidhiya bila ozloglašena i u to vrijeme nije uživala glas ugledne porodice. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura nas obavještava u svojoj Anubhāṣyi, da jedan od članova te porodice, po imenu Sarojānanda Gosvāmī, živi u Vṛndāvani. Posebno obilježje te porodice je da je svaki od njenih članova imao samo jednog sina, ili ni jednog i zato porodica nije bila velika. U pokrajini Caṭṭagrāma u Istočnom Bengalu nalazi se mjesto poznato kao Hāta-Hājāri, a nedaleko od tog mesta postoji selo poznato kao Mekhalā-Grāma od Caṭṭagrāma u kome su živjeli preci Puṇḍarīke Vidyānidhiya. Mekhalā-Grāmi se može prići iz Caṭṭagrāme na konju, kolima sa volovskom zapregom, ili parobrodom. Pristanište parobroda je poznato kao Annapūrṇāra-Ghāṭa. Rodno mjesto Puṇḍarīke Vidyānidhiya se nalazi oko četiri kilometra jugo-zapadno od Annapūrṇāra-Ghāṭa. Templ koji je tamo sagradio Puṇḍarīka Vidyānidhi je sada veoma star i treba ga obnoviti. Ako ne bude obnovljen, može se uskoro srušiti. Na ciglama tog templa postoje dva natpisa, ali su toliko stari da se ne mogu pročitati. Oko 200 metara južno od ovog templa nalazi se drugi templ i neki ljudi kažu da je to stari templ koji je sagradio Puṇḍarīka Vidyānidhi.

 

Śrī Caitanya Mahāprabhu je nazivao Puṇḍarīku Vidyānidhiya "ocem" i dao mu ime Premanidhi. Puṇḍarīka Vidyānidhi je kasnije postao duhovni učitelj Gadādhare Paṇḍita i prisni prijatelj Svarūpe Dāmodara. Gadādhara Paṇḍita je u početku pogrešno mislio da je Puṇḍarīka Vidyānidhi običan čovjek koji se zanima samo za novac, ali je kasnije, kada ga je Śrī Caitanya Mahāprabhu ispravio, postao njegov učenik. Drugi događaj u životu Puṇḍarīke Vidyānidhiya se zbio kada je kritikovao sveštenika iz templa Jagannātha. Jagannātha Prabhu ga je zbog toga lično izgrdio pljesnuvši ga po obrazu. To je opisano u sedmom poglavlju Śrī Caitanya-Bhāgavate, Antya-Khaṇḍa. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura nas informiše da još uvijek žive dva potomka porodice Puṇḍarīke Vidyānidhiya, koji se zovu Śrī Harakumāra Smṛtitīrtha i Śrī Kṛṣṇakińkara Vidyālańkāra. Za dalja obavještenja čitalac treba pogledati rječnik poznat kao Vaiṣṇava-Mañjuṣā.

 

Ādi-līlā Chapter 10: The Trunk, Branches and Subbranches of the Caitanya Tree

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 10.14

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – 4 MAY 2016 WEDNESDAY – DVADĀŚĪ    https://www.facebook.com/tovp.mayapur/?fref=ts
02.05.2016.

ŚRĪ GADĀDHARA PAṆḌITA APPEARANCE – 6 MAY 2016 FRIDAY – AMĀVASYĀ [PART 1]

 


ČETVRTA GRANA -- ŚRĪ GADĀDHARA PAṆḌITA, OPISAN JE KAO INKARNACIJA MOĆI ZADOVOLJSTVA ŚRĪ KṚṢṆE. ZATO MU NIKO NE MOŽE BITI RAVAN.

 


baḍa śākhā, — gadādhara paṇḍita-gosāñi

teńho lakṣmī-rūpā, tāńra sama keha nāi

 

SYNONYMS

 

baḍa śākhā — big branch; gadādhara paṇḍita-gosāñi — the descendants or disciplic succession of Gadādhara Paṇḍita; teńho — Gadādhara Paṇḍita; lakṣmī-rūpā — incarnation of the pleasure potency of Lord Kṛṣṇa; tāńra — his; sama — equal; keha — anyone; nāi — there is none.

 

Četvrta grana -- Gadādhara Paṇḍita, opisan je kao inkarnacija moći zadovoljstva Śrī Kṛṣṇe. Zato mu niko ne može biti ravan.

 

SMISAO: U Gaura-Gaṇoddeśa-Dīpikā f147-53] rečeno je: "Moć zadovoljstva Śrī Kṛṣṇe, ranije poznata kao Vṛndāvaneśvarī, u zabavama Gospodina Śrī Caitanye Mahāprabhua se pojavila u obliku Śrī Gadādhare Paṇḍita. Śrīla Svarūpa Dāmodara Gosvāmī je istakao da je u obliku Lakṣmī, Kṛṣṇine moći zadovoljstva, ranije bila veoma draga Gospodinu kao Śyāmasundara-Vallabhā. Ta ista Śyāmasundara-Vallabhā se sada pojavila kao Gadādhara Paṇḍita. Ranije, kao Lalitā-Sakhī, uvijek je bila odana Śrīmatī Rādhārāṇī. U Dvanaestom Poglavlju ovog djela Śrī Caitanya-Caritāmṛte opisani su potomci ili učeničko naslijeđe Gadādhare Paṇḍita.

 

Ādi-līlā  Chapter 10: The Trunk, Branches and Subbranches of the Caitanya Tree

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 10.15

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Krishna Consciousness

 

 ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – 2 MAY 2016 MONDAY – DASAMĪ https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412/
14.04.2016.

THE PASTIMES OF THE SUPREME LORD RĀMACANDRA -- ZABAVE SVEVIŠNJEG GOSPODINA RĀMACANDRE [PART 2]

 

ŚRĪ RĀMA NAVAMĪ – APPEARANCE OF LORD ŚRĪ RĀMACANDRA  -- 15 APRIL 2016 FRIDAY [FASTING TILL SUNSET]

 

IZ OSMOG STIHA DATOG U OVOM TEKSTU, MOŽEMO VIDJETI DA JE U DOBA GOSPODINA RĀMACANDRE I NJEGOVOG OCA MAHĀRĀJA DAŚARATHE, DATA RIJEČ BILA SVETINJA. SVAKO JE MORAO ISPOŠTOVATI DATU RIJEČ, BEZ OBZIRA NA OKOLNOSTI I SVOJU DRUŠTVENU POZICIJU NA KOJOJ SE  NALAZIO.

 

TAKOĐER, AKO ŽELIMO POKUŠATI IZVUĆI JOŠ NEKE POENTE ZA SEBE, MOŽEMO PRIMIJETITI, DA JE NEKADA BOLJE SAČEKATI SA TRAŽENJEM BLAGOSLOVA – DOK NAM BAŠ NE BUDE POTREBAN.

 

VRLO JE INDIKATIVAN PRIMJER GOSPODINA  RĀMACANDRE, KOJI JE ODMAH POSLUŠAO SVOG OCA, IAKO PRIVIDNO NA SVOJU ŠTETU.

 

KOMENTAR: Tako, jako je dobro čitati ove pripovijesti i prisjetiti se istinskih ljudskih vrijednosti, koje se danas uglavnom potpuno zanemaruju.

 

Ali, poznata je činjenica, da iskreno poštovanje propisanih ljudskih dužnosti donosi velike blagoslove viših autoriteta u univerzumu. Dakle i u najgušćoj šumi i u najvećem mraku, na najpustijem mjestu na svijetu, svi naši potezi se pažljivo prate, analiziraju i potom evidentiraju, te shodno njima nas stižu i određene povoljnosti, ili pak nepovoljne reakcije.

 

Specijalno su danas u ovo doba aktuelna pitanja naše zaštite, koju dobijamo eventualno zahvaljujući milosti Svevišnjeg Gospodina.

 

Radi kontiniteta praćenja teme, dobro je pročitati više nastavaka pod naslovom    ŚRĪ RĀMA NAVAMĪ – APPEARANCE OF LORD ŚRĪ RĀMACANDRA  -- 15 APRIL 2016 FRIDAY [FASTING TILL SUNSET], objavljenih na blogovima u aprilu mjesecu 2016:


PART 1: http://unlimited.blogger.ba/

PART 1: http://vaishnavskikalendar.blogger.ba/

 

PART 2: http://unlimited.blogger.ba/

PART 2: http://srimadbhagavatam.blogger.ba/

 

PART 3: http://unlimited.blogger.ba/

PART 3: http://srimadbhagavatam.blogger.ba/

 

Također, preporučljivo je pročitati i prvi nastavak današnje teme, objavljen na:

 

PART 1: http://vedskikosmos.blogger.ba/

PART 1: http://iskcon.blogger.ba/

 

STIH 4

 

Da bi održao obećanje Svog oca Gospodin Rāmacandra  je odmah ostavio položaj kralja i praćen Svojom ženom, majkom Sītom, lutao od jedne šume do druge na Svojim lotosovim stopalima, koja su bila toliko nježna da nisu mogla podnijeti čak ni dodir Sītinih dlanova. Gospodina su pratili Hanumān [ili nekada Sugrīva], kralj majmuna i Njegov mlađi brat, Gospodin Lakṣmaṇa, koji su ublažavali Njegov umor nastao zbog lutanja šumom. Nakon što je Śūrpaṇakhi odsjekao nos i uši i tako je unakazio, Gospodin je bio razdvojen od majke Sīte. Zato se razljutio, mršteći obrve i tako je prestrašio okean, koji Mu je dozvolio da sagradi most preko njega. Nakon toga, Gospodin je ušao u Rāvaṇino kraljevstvo da bi ga ubio, kao što vatra proždire šumu. Neka nam taj Svevišnji Gospodin, Rāmacandra, pruži svu zaštitu.

 

STIH 5

 

Kralj Ayodhye Gospodin Rāmacandra je u žrtvenoj areni Viśvāmitre ubio mnogo demona, rākṣasa i neciviliziranih ljudi, koji su noću lutali u guni tame. Neka nam Gospodin Rāmacandra, koji je ubio ove demone u prisustvu Lakṣmaṇa, milostivo pruži zaštitu.

 

STIH 6-7

 

O kralju, zabave Gospodina Rāmacandre su bile čudesne, poput zabava bebe slona. Na skupu na kojem je majka Sītā trebala izabrati svog muža, okružen junacima ovog svijeta, slomio je luk koji pripada Śivi. Taj luk je bio toliko težak da ga je nosilo tri stotine ljudi, ali Gospodin Rāmacandra ga je savio, napeo i slomio u sredini, baš kao što slon beba lomi stabljike šećerne trske. Tako je dobio ruku majke Sīte, koja je bila jednako obdarena transcendentalnim odlikama oblika, ljepote, ponašanja, dobi i prirode. Ona je bila sama boginja sreće, koja stalno, počiva na Gospodinovim prsima. Na povratku iz Sītinog doma, pošto je osvojio Sītu na skupu protivnika, Gospodin Rāmacandra je susreo Paraśurāmu. Iako je Paraśurāma bio veoma ponosan što je dvadeset jedan put oslobodio Zemlju  kraljevskog staleža, doživio je poraz u susretu sa Gospodinom, koji se pojavio kao kṣatriya kraljevskog staleža [kaste].

 

STIH 8

 

Izvršavajući naredbu Svog oca, vezanog obećanjem koje je dao svojoj ženi, Gospodin Rāmacandra je napustio Svoje kraljevstvo, bogatstvo, prijatelje, dobročinitelje, palatu i sve ostalo, baš kao što oslobođena duša napušta svoj život i otišao u šumu zajedno sa Sītom.

 

SMISAO: Mahārāja Daśaratha je imao tri žene. Jedna od njih, Kaikeyī, ga je veoma lijepo služila i zato je kralj htio da joj da blagoslov. Međutim, Kaikeyī je rekla da će zatražiti blagoslov kad joj bude potreban. U vrijeme krunisanja princa Rāmacandre, Kaikeyī je zamolila muža da kruniše njenog sina Bharatu, a Rāmacandru pošalje u šumu. Vezan svojim obećanjem, Mahārāja Daśaratha je prema zahtjevu svoje voljene naredio Rāmacandri da ode u šumu, a Gospodin je kao poslušan sin smjesta poslušao njegovu naredbu. Napustio je sve bez oklijevanja, upravo kao što oslobođena duša, ili veliki yogī napušta svoj život, ne osjećajući privlačnost prema ničemu materijalnom.

 

STIH 9

 

Lutajući šumom, u kojoj je prihvatio tegoban život, sa Svojim nepobijedivim lukom i strijelama u ruci, Gospodin Rāmacandra je unakazio Rāvaṇinu sestru [Śūrpaṇakhu], koja je bila zagađena požudnim željama, odsjekavši joj nos i uši i ubio četrnaest hiljada njenih prijatelja rākṣasa, koje su predvodili Khara, Triśira i Dūṣaṇa.

 

Canto 9: Liberation       Chapter 10: The Pastimes of the Supreme Lord, Rāmacandra

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 9.10.4-9

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

Bhaktivedanta VedaBase: Bhagavad-gītā As It Is 2.63 -- His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 


Stariji postovi

GORANGA
<< 08/2016 >>
nedponutosricetpetsub
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031


VISIT ALL MY BLOGS -- MOJI BLOGOVI

free counters

CITATI IZ VEDA.....
Vedske izjave su samodostatne. Sve što je ondje navedeno mora se prihvatiti. Ako tumačimo prema našoj vlastitoj imaginaciji, autoritet Veda se odmah gubi....

CETIRI GLAVNA TIPA DOKAZA
OD 4 GLAVNA TIPA DOKAZA:
1.Direktnim opažanjem,
2.Hipotezom,
3.Istorijskim referencama,
4.Vedama - vedski dokaz se prihvata kao najbolji.
MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
141485

Powered by Blogger.ba