GORANGA

Call out Gouranga and be happy! Mob: +387 63 220 084; +387 66 433 542; e-mail: Sona Gauranga Das JPS <sonagaurangadas@yahoo.com>

17.01.2019.

ŚRĪMAD BHĀGAVATAM 2.9.36 [PART 6]


ANSWERS BY CITING THE LORD'S VERSION -- ODGOVORI KOJI NAVODE GOSPODINOVE RIJEČI.

 

GOSPODIN SVE PROŽIMA, PA SE ZATO NJEGOVO SLUŽENJE ISTO TAKO SVUDA ŠIRI.

 

U ŚRĪMAD BHĀGAVATAMU [2.4.17] ŚUKADEVA GOSVĀMĪ JE  REKAO DA NI ASKETA, NI ONAJ KO JE JAKO DAREŽLJIV, NITI ONAJ KO JE SLAVAN, ČUVENI FILOZOF, MOĆAN ČAROBNJAK, NITI BILO KO DRUGI, NE MOŽE DA POSTIGNE ŽELJENI REZULTAT, AKO NIJE ZAOKUPLJEN PREDANIM SLUŽENJEM GOSPODINA.

 

AKO ČAK I ZA TRENUTAK PROPUSTIMO DA SE SJEĆAMO VĀSUDEVA, SVEVIŠNJE BOŽANSKE OSOBE, UČINILI SMO NAJVEĆI PROPUST, VELIKU ZABLUDU I OGROMNU POGREŠKU.

 

ČAK I AKO JE NEKO MJESTO VELIČANSTVENIJE OD VIŠIH PLANETA, TREBA ODMAH DA GA NAPUSTIMO, AKO SE U NJEMU NE SLAVI GOSPODAR VAIKUṆṬHE, ILI NJEGOV ČISTI BHAKTA.

 

Čak i ako smo puni želja, ili ih uopšte nemamo, možemo da slijedimo ovaj put nepogrješive bhakti-yoge da bismo postigli potpuno savršenstvo. Ne treba da želimo da umilostivimo svakog pojedinog poluboga i poluboginju, jer je porijeklo svih njih Svevišnja Božanska Osoba.

 

Kao kada zalivamo korijen drveta, hranimo i oživljavamo sve grane i lišće, isto tako kada služimo Svevišnjeg Gospodina, samim tim služimo svakog poluboga i poluboginju i ne ulažemo nikakav vidni napor. Gospodin sve prožima, pa se zato Njegovo služenje isto tako svuda širi. Ova činjenica se potkrepljuje u Skanda Purāṇi na slijedeći način:

 

arcite deva-deveśe   śańkha-cakra-gadā-dhare

arcitāḥ sarva-devāḥ syur   yataḥ sarva-gato hariḥ

 

Kada se obožava Svevišnji Gospodin, Svevišnja Božanska Osoba, koji u rukama nosi školjku, disk, topuz i lotosov cvijet [śańkha-cakra-gadā-dhare], svakako se sami po sebi obožavaju i svi polubogovi, jer Hari, Svevišnja Božanska Osoba sve prožima. Prema tome, svako pod svim okolnoslima ima dobrobiti od takvog transcendentalnog služenja Gospodina s puno ljubavi. Onaj ko Ga obožava, Sam Gospodin koji se obožava, uzrok zbog čega se obožava, izvor onoga čime Ga obožavamo, mjesto gde Ga obožavamo, itd. — sve ima dobrobiti od takvih djelatnosti.

 

Čak i za vrijeme uništenja materijalnog svijeta, može da se primijeni proces bhakti-yoge. Kālena naṣṭā pralaye vāṇīyam: Gospodin se obožava za vrijeme razaranja svijeta, jer štiti Vede od uništenja. Obožava se u svakom milenijumu, ili yugi. Kao što se navodi u Śrīmad-Bhāgavatamu [12.3.52]:

 

kṛte yad dhyāyato viṣṇuḿ   tretāyāḿ yajato makhaiḥ

dvāpare paricaryāyāḿ   kalau tad dhari-kīrtanāt

 

U Viṣṇu Purāṇi je navedeno:

 

sa hānis tan mahac chidraḿ   sa mohaḥ sa ca vibhramaḥ

yan-muhūrtaḿ kṣaṇaḿ vāpi   vāsudevaḿ na cintayet

 

,,Ako čak i za trenutak propustimo da se sjećamo Vāsudeva, Svevišnje Božanske Osobe, učinili smo najveći propust, veliku zabludu i ogromnu pogrešku." Gospodin može da se obožava na svim razinama života. Na primjer, čak i u utrobama majki, Mahārāja Prahlāda i Mahārāja Parīkṣit su obožavali Gospodina. Čak i u svom djetinjstvu, kad je imao samo pet godina, Dhruva Mahārāja je obožavao Gospodina; u cvijetu mladosti Mahārāja Ambarīṣa Ga je obožavao i u posljednjoj fazi svoje uznemirene starosti, Mahārāja Dhṛtarāṣṭra je obožavao Gospodina. Ajāmila Ga je obožavao čak i u trenutku smrti, a Citraketu i u raju i paklu. U Narasiḿha Purāṇi se kaže --  kada su stanovnici nižih planetarnih sistema počeli da pjevaju Gospodinovo Sveto Ime, ubrzo su se počeli uzdizati prema višim planetarnim sistemima. Durvāsā Muni je isto tako podcrtao ovo stajalište: mucyeta yan-nāmny udite nārako 'pi -- ,,Samo zahhvaljujući pjevanju Gospodinovog Svetog Imena, stanovnici nižih planeta su se oslobodili svojih muka." Dakle, zaključak Śrīmad-Bhāgavatama, dat od Śukadeva Gosvāmī Mahārāja Parīkṣitu, je:

 

etan nirvidyamānānām   icchatām akuto-bhayam

yogināḿ nṛpa nirṇītaḿ   harer nāmānukīrtanam 

 

 ,,O kralju, konačno zaključujemo da oni koji pripadaju redu odricanja, mistici i oni koji uživaju u plodonosnim djelatnostima, treba da neustrašivo pjevaju Gospodinovo Sveto Ime, da bi postigli željeni uspjeh u svojim nastojanjima." [Śrīmad Bhāgavatam  2.1.11].

 

Slično tome, kao što na posredan način ukazuju razotkriveni sveti spisi na različitim mjestima:

 

1) Čak i ako neko dobro poznaje Vede i svete spise, treba da smatramo da je najniži od svih ljudi, ako nije bhakta Svevišnjeg Gospodina, Svevišnje Božanske Osobe.

2) To se isto ponavlja u Garuḍa Purāṇi, Bṛhan-nāradīya Purāṇi i Padma Purāṇi: Kakva je korist od vedskog znanja i pokora za onog ko je lišen predanog služenja Gospodina?

3) Kako mogu da se uporede hiljade prajāpatiya sa jednim bhaktom Gospodina?

4) U Śrīmad Bhāgavatamu [2.4.17] Śukadeva Gosvāmī je  rekao da ni asketa, ni onaj ko je jako darežljiv, niti onaj ko je slavan, čuveni filozof, moćan čarobnjak, niti bilo ko drugi, ne može da postigne željeni rezultat ako nije zaokupljen predanim služenjem Gospodina.

5) Čak i ako je neko mjesto veličanstvenije od viših planeta, treba odmah da ga napustimo, ako se u njemu ne slavi Gospodar Vaikuṇṭhe, ili Njegovov čisti bhakta.

6) Čisti bhakta odbija svih pet različitih vrsta oslobođenja samo da bi služio Gospodina. 

 

Canto 2: The Cosmic Manifestation         Chapter 9: Answers by Citing the Lord's Version

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 2.9.36 [6 DIO]

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

09.01.2019.

ŚRĪLA JĪVA GOSVĀMĪ DISAPPEARANCE – 9 JANUARY 2019 WEDNESDAY – TRITĪYA [PART 2]


VALUABLE SPIRITUAL INSTRUCTIONS -- DRAGOCJENA DUHOVNA UPUTSTVA

 

PREMA SAVJETU ŚRĪLA JĪVE GOSVĀMĪYA, DUHOVNOG UČITELJA NE BISMO TREBALI PRIHVATITI ZBOG NASLJEDNIH, ILI TRADICIONALNIH DRUŠTVENIH I SVEŠTENIČKIH OBIČAJA. JEDNOSTAVNO TREBAMO POKUŠATI DA PRONAĐEMO ISTINSKI KVALIFICIRANOG DUHOVNOG UČITELJA DA BISMO ZAISTA NAPREDOVALI U DUHOVNOM RAZUMIJEVANJU.

 

TREBAMO UVIJEK IMATI NA UMU DA ĆE ONAJ KO NE ŽELI DA PRIHVATI DUHOVNOG UČITELJA I BUDE INICIRAN SIGURNO BITI NEUSPJEŠAN U SVOM POKUŠAJU DA SE VRATI BOGU. ONAJ KO NIJE PRAVILNO INICIRAN MOŽE SE PREDSTAVLJATI KAO VELIKI BHAKTA, ALI U STVARI ĆE SIGURNO NAIĆI NA BROJNE KAMENE SPOTICANJA NA SVOM PUTU NAPREDOVANJA PREMA DUHOVNOJ SPOZNAJI.

 

ŚRĪLA JĪVA GOSVĀMĪ U SVOM DJELU BHAKTI-SANDARBHA [202], IZJAVLJUJE DA JE ČISTO PREDANO SLUŽENJE CILJ VAIṢṆAVA I DA OSOBA MORA TAKO PREDANO SLUŽITI U DRUŠTVU OSTALIH BHAKTA. DRUŽEĆI SE S BHAKTAMA GOSPODINA KṚṢṆE RAZVIJA SVJESNOST KṚṢṆE I POSTAJE SKLONA SLUŽENJU GOSPODINA S LJUBAVLJU. TAKO ZAHVALJUJUĆI PREDANOM SLUŽENJU POSTEPENO SVE VIŠE CIJENI GOSPODINA. TO JE PROCES PRILAŽENJA SVEVIŠNJEM GOSPODINU.

 

PRIHVATANJEM ŠESTORICE GOSVĀMĪYA ZA ŚIKṢĀ-GURUE PISAC JASNO UKAZUJE DA NE BISMO TREBALI PRIHVATITI KAO GAUḌĪYA VAIṢṆAVU ONOGA KO NE SLUŠA NJIHOVA UPUTSTVA.

 

KOMENTAR: Predhodni post  [PART 1] je objavljen na:

 

http://goranga.blogger.ba/

http://vaishnavskikalendar.blogger.ba/

http://sricaitanyacaritamrita.blogger.ba/

  

STIH 35

 

mantra-guru āra yata śikṣā-guru-gaṇa

tāńhāra caraṇa āge kariye vandana

 

SYNONYMS: mantra-guru — the initiating spiritual master; āra — and also; yata — as many (as there are); śikṣā-guru-gaṇa — all the instructing spiritual masters; tāńhāra — of all of them; caraṇa — unto the lotus feet; āge — at first; kariye — I offer; vandana — respectful obeisances.

 

Prvo odajem svoje ponizno poštovanje lotosovim stopalima duhovnog učitelja, koji me inicirao i svim duhovnim učiteljima, koji me poučavaju.

 

SMISAO: Śrīla Jīva Gosvāmī u svom djelu Bhakti-Sandarbha [202], izjavljuje da je čisto predano služenje cilj vaiṣṇava i da osoba mora tako predano služiti u društvu ostalih bhakta. Družeći se s bhaktama Gospodina Kṛṣṇe razvija svjesnost Kṛṣṇe i postaje sklona služenju Gospodina s ljubavlju. Tako zahvaljujući predanom služenju postepeno sve više cijeni Gospodina. To je proces prilaženja Svevišnjem Gospodinu. Ako osoba želi čisto predano služiti, mora se družiti sa bhaktama Śrī Kṛṣṇe, jer samo zahvaljujući takvom druženju uslovljena duša može steći ukus za transcendentalnu ljubav i tako oživjeti svoj vječni odnos sa Bogom u određenoj manifestaciji i transcendentalnom odnosu [rasi], koji joj je vječno prirođen.

 

Vrhovnu Apsolutnu Istinu možemo spoznati, ako djelatnostima svjesnosti Kṛṣṇe, razvijemo ljubav prema Kṛṣṇi, ali onaj ko pokušava da shvati Boga logičkim argumentima neće uspjeti, niti će steći ukus za čistu devociju. Tajna je u tome da moramo ponizno slušati one koji savršeno znaju nauku o Bogu i početi da služimo u skladu sa uputstvima učitelja. Bhakta koji već osjeća privlačnost prema imenu, obliku i odlikama Svevišnjeg Gospodina može biti upućen u poseban način predanog služenja, koji mu je svojstven; ne treba gubiti vrijeme na prilaženje Gospodinu putem logike. Iskusni duhovni učitelj dobro zna kako da usmjeri energiju svog učenika ka transcendentalnom služenju Gospodina s ljubavlju. Tako podstiče bhaktu da predano služi na određeni način, u skladu sa svojim sklonostima. Bhakta mora imati samo jednog dīkṣā-gurua, jer se u spisima uvijek zabranjuje da prihvati više od jednog. Međutim, nema granica broju śikṣā-gurua, koje može prihvatiti. Obično duhovni učitelj, koji neprestano poučava učenika o duhovnoj nauci, kasnije inicira učenika.

 

Trebamo uvijek imati na umu da će onaj ko ne želi da prihvati duhovnog učitelja i bude iniciran sigurno biti neuspješan u svom pokušaju da se vrati Bogu. Onaj ko nije pravilno iniciran može se predstavljati kao veliki bhakta, ali u stvari će sigurno naići na brojne kamene spoticanja na svom putu napredovanja prema duhovnoj spoznaji. Tako će morati da nastavi svoje materijalno postojanje bez olakšanja. Takva bespomoćna osoba se upoređuje s brodom bez kormila, koji nikada ne može stići u svoje odredište. Stoga, ako želimo da steknemo Gospodinovu naklonost moramo prihvatiti duhovnog učitelja. Služenje duhovnog učitelja je od suštinske važnosti. Ako nema prilike da služi duhovnog učitelja neposredno, bhakta ga treba služiti sjećajući se njegovih uputstava. Nema razlike između uputstava duhovnog učitelja i samog duhovnog učitelja. Stoga, u njegovom odsustvu njegova uputstva trebaju biti ponos učenika. Ako osoba misli da za savjet ne treba pitati nikoga drugog, pa čak ni duhovnog učitelja, odmah nanosi uvredu Gospodinovim lotosovim stopalima. Takav  vrijeđalac se nikada ne može vratiti Bogu. Ozbiljna osoba mora prihvatiti vjerodostojnog duhovnog učitelja u skladu sa naredbama śāstra.

 

Prema savjetu Śrīla Jīve Gosvāmīya, duhovnog učitelja ne bismo trebali prihvatiti zbog nasljednih ili tradicionalnih društvenih i svešteničkih običaja. Jednostavno trebamo pokušati da pronađemo istinski kvalificiranog duhovnog učitelja da bismo zaista napredovali u duhovnom razumijevanju.

 

STIH 36

 

śrī-rūpa, sanātana, bhaṭṭa-raghunātha

śrī-jīva, gopāla-bhaṭṭa, dāsa-raghunātha

 

SYNONYMS: śrī-rūpa — Śrīla Rūpa Gosvāmī; sanātana — Sanātana Gosvāmī; bhaṭṭa-raghunātha — Raghunātha Bhaṭṭa Gosvāmī; śrī-jīva — Śrīla Jīva Gosvāmī; gopāla-bhaṭṭa — Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī; dāsa-raghunātha — Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmī.

 

Śrīla Rūpa Gosvāmī, Śrīla Sanātana Gosvāmī, Śrīla Bhaṭṭa Raghunātha, Śrīla Jīva Gosvāmī, Śrīla Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī i Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmī su duhovni učitelji koji poučavaju.

 

STIH 37

 

ei chaya guru — śikṣā-guru ye āmāra

tāń'-sabāra pāda-padme koṭi namaskāra

 

SYNONYMS: ei — these; chaya — six; guru — spiritual masters; śikṣā-guru — instructing spiritual masters; ye — who are; āmāra — my; tāń'-sabāra — of all of them; pāda-padme — unto the lotus feet; koṭi — ten million; namaskāra — respectful obeisances.

 

Ovih šest duhovnih učitelja su moji śikṣā-gurui i zato odajem milione puta ponizno poštovanje njihovim lotosovim stopalima.

 

SMISAO: Prihvatanjem šestorice Gosvāmīya za śikṣā-gurue pisac jasno ukazuje da ne bismo trebali prihvatiti kao Gauḍīya Vaiṣṇavu onoga ko ne sluša njihova uputstva.

 

Ādi-līlā  Chapter 1: The Spiritual Masters

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 1.35-37

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

09.01.2019.

ŚRĪLA JĪVA GOSVĀMĪ DISAPPEARANCE – 9 JANUARY 2019 WEDNESDAY – TRITĪYA [PART 1]

 

   

VALUABLE SPIRITUAL INSTRUCTIONS -- DRAGOCJENA DUHOVNA UPUTSTVA.

 

ŚIKṢĀ-GURU AND DĪKṢĀ-GURU.

 

GURŪN  JE MNOŽINA [U NIŽE NAVEDENOM STIHU], JER SE SVAKO KO DAJE DUHOVNA UPUTSTVA ZASNOVANA NA RAZOTKRIVENIM SPISIMA PRIHVATA KAO DUHOVNI UČITELJ. IAKO DRUGI POMAŽU U POKAZIVANJU PUTA POČETNICIMA, GURU KOJI PRVI INICIRA OSOBU SA MAHĀ-MANTROM JE POZNAT KAO DĪKṢĀ-GURU, A SVETE OSOBE KOJE DAJU UPUTSTVA ZA NAPREDOVANJE U SVJESNOSTI KṚṢṆE SE NAZIVAJU ŚIKṢĀ-GURUIMA. DĪKṢĀ-GURU I ŚIKṢĀ-GURU SU JEDNAKE I ISTOVJETNE MANIFESTACIJE KṚṢṆE, IAKO IMAJU RAZLIČITE ULOGE. NJIHOV ZADATAK JE DA VRATE USLOVLJENU DUŠU KUĆI, NAZAD BOGU.

 

GOSPODINOVA SPOLJAŠNJA MOĆ PO IMENU MĀYĀ, NIKADA SE NE MOŽE DRUŽITI S GOSPODINOM, BAŠ KAO ŠTO TAMA NE MOŽE POSTOJATI U PRISUSTVU SVJETLOSTI; A IPAK, POŠTO JE TAMA SAMO ILUZORNI, PRIVREMENI PREKRIVAČ SVJETLOSTI, NE MOŽE POSTOJATI NEZAVISNO OD SVJETLOSTI.

 

KOMENTAR: Śrīla Rūpa Gosvāmī, Śrīla Sanātana Gosvāmī, Śrīla Bhaṭṭa Raghunātha, Śrīla Jīva Gosvāmī, Śrīla Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī i Śrīla Raghunātha Dāsa Gosvāmī su nas zadužili na mnogo načina. Śrīla Jīva Gosvāmī,  jedan od naših predhodnih Ācārya i najveći filozof koga je svijet ikada ugledao prema meritornom mišljenju duhovnih autoriteta -- napisao je i objavio preko 400.000 stihova u svojim knjigama.  Radi poređenja, koliko je značajan i bogat literarni opus Śrīla Jīve Gosvāmīya, da se podsjetimo da izvorne Purāṇe za ljudsku rasu sadrže isto tako 400.000 stihova dok Purāṇe za Deve sadrže 10.000.000 stihova.

 

STIH 34

 

vande gurūn īśa-bhaktān    īśam īśāvatārakān

tat-prakāśāḿś ca tac-chaktīḥ    kṛṣṇa-caitanya-saḿjñakam


SYNONYMS: vande — I offer respectful obeisances; gurūn — unto the spiritual masters; īśa-bhaktān — unto the devotees of the Supreme Lord; īśam — unto the Supreme Lord; īśa-avatārakān — unto the incarnations of the Supreme Lord; tat — of the Supreme Lord; prakāśān — unto the manifestations; ca — and; tat — of the Supreme Lord; śaktīḥ — unto the potencies; kṛṣṇa-caitanya — Śrī Kṛṣṇa Caitanya; saḿjñakam — named.

 

Odajem svoje ponizno poštovanje duhovnim učiteljima, Gospodinovim bhaktama, Gospodinovim inkarnacijama, Gospodinovim potpunim dijelovima, Gospodinovim energijama i samom prvobitnom Gospodinu Śrī Kṛṣṇi Caitanyi.

 

SMISAO: Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī je sastavio ovaj stih na sanskritu za početak svoje knjige i sada će ga detaljno objasniti. On odaje svoje ponizno poštovanje principima Apsolutne Istine, kojih ima šest.

 

Gurūn  je množina, jer se svako ko daje duhovna uputstva zasnovana na razotkrivenim spisima prihvata kao duhovni učitelj. Iako drugi pomažu u pokazivanju puta početnicima, guru koji prvi inicira osobu sa mahā-mantrom je poznat kao dīkṣā-guru, a svete osobe koje daju uputstva za napredovanje u svjesnosti Kṛṣṇe se nazivaju śikṣā-guruima. Dīkṣā-guru i śikṣā-guru su jednake i istovjetne manifestacije Kṛṣṇe, iako imaju različite uloge. Njihov zadatak je da vrate uslovljenu dušu kući, nazad Bogu. Zato je Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī prihvatio Nityānandu Prabhua i šest  Gosvāmīya kao gurue. Īśa-bhaktān  se odnosi na Gospodinove bhakte poput Śrī Śrīvāsa i ostalih takvih sljedbenika, koji su Gospodinova energija i koji se kvalitativno ne razlikuju od Njega. Īśāvatārakān se odnosi na Ācārye poput Advaite Prabhua, koji je Gospodinov avatara. Tat-prakāśāḿś ukazuje na neposrednu manifestaciju Svevišnje Božanske Osobe, Nityānandu Prabhua i duhovnog učitelja koji inicira. Tac-chaktīḥ se odnosi na duhovne energije [śakti] Gospodina Śrī Caitanye Mahāprabhua. Gadādhara, Dāmodara i Jagadānanda  pripadaju ovoj kategoriji unutrašnje energije.

 

Šest principa se različito manifestiraju, ali svi zavrijeđuju jednako obožavanje. Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī započinje svoje djelo odajući im svoje poštovanje da bi nas poučio metodu obožavanja Gospodina Caitanye. Gospodinova spoljašnja moć po imenu māyā, nikada se ne može družiti s Gospodinom, baš kao što tama ne može postojati u prisustvu svjetlosti; a ipak, pošto je tama samo iluzoran, privremeni prekrivač svjetlosti, ne može postojati nezavisno od svjetlosti.

 

Ādi-līlā  Chapter 1: The Spiritual Masters

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi-līlā 1.34   

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

ŚRĪLA JĪVA GOSVĀMĪ DISAPPEARANCE – 9 JANUARY 2019  WEDNESDAY –  TRITĪYA
01.01.2019.

ŚRĪMAD BHĀGAVATAM 2.9.36 [PART 5]


MISTERY OF BHAKTI YOGA -- MISTERIJA BHAKTI YOGE.

 

ČAK I AKO SE NEKO ODAO SVIM VRSTAMA GRIJEŠNIH DJELA, TREBA DA SMATRAMO DA JE NESUMNJIVO NAJSAVRŠENIJI ČOVJEK SVETOG KARAKTERA, AKO TRANSCENDENTALNO SLUŽI GOSPODINA S PUNO LJUBAVI POD PRAVILNIM NADZOROM.

 

KAKO SVE MOŽEMO DA SLUŽIMO SVEVIŠNJU BOŽANSKU OSOBU.

 

SVUDA I NA SVAKOM MJESTU, ZNAČI U SVAKOM DIJELU GOSPODINOVOG STVORENOG SVIJETA, GOSPODINA MOŽEMO DA SLUŽIMO SVIM ČULIMA ILI SAMO UMOM.

 

ČISTI BHAKTE SU UBIJEĐENI DA ĆE BITI U DRUŠTVU SVEVIŠNJE BOŽANSKE OSOBE I ZATO GA UVIJEK TRANSCENDENTALNO SLUŽE S PUNO LJUBAVI.

 

KOMENTAR: Kako možemo da primijetimo, Śrīla Prabhupāda nam baš detaljno elaborira ovaj sth i zato je smisao stiha ovog stiha ovako dug, a radi se o esencijalnim stvarima. Radi podsjećanja, da ponovimo zadnji dio sa predhodnog dijela teksta:

 

“Čak i ako se neko odao svim vrstama griješnih djela, treba da smatramo da je nesumnjivo najsavršeniji čovjek svetog karaktera, ako transcendentalno služi Gospodina s puno ljubavi pod pravilnim nadzorom. Na taj način, svaki čovjek, bez obzira ko je i šta je — čak i pala žena, i nerazuman radnik, neinteligentan trgovac, ili čak neko ko je na još nižoj razini —može da dostigne najviše savršenstvo u životu i vrati se kući, nazad Bogu, pod uslovom da sa svom ozbiljnošću uzme zaštitu Gospodinovih lotosovih stopala. Ova ozbiljnost i iskrenost je jedina sposobnost, koja može da nas dovede do najvišeg savršenstva u životu i sve dok se ne pobudi takva ozbiljnost, postoji razlika između čistoće i nečistoće – učenosti i neznanja u materijalnom smislu.”

 

Vatra je uvijek vatra i zato ako je neko dodirne, svjesno ill nesvjesno, djelovaće na svoj način bez ikakve razlike. Pravilo glasi: harir harati pāpāni duṣṭa-cittair api smṛtaḥ. Svemogući Gospodin može da pročisti bhaktu od svih posljedica griješnih djela, kao što Sunce može da sterilizira sve vrste zaraznih bolesti svojim moćnim zracima. ,,Privlačnost prema materijalnom uživanju ne djeluje na Gospodinovog čistog bhaktu." Postoje stotine i hiljade izjava u razotkrivenim svetim spisima. Ātmārāmāś ca munayaḥ: ,,Čak i samospoznate duše privlači transcendentalno služenje Gospodina s puno ljubavi." Kecit kevalayā bhaktyā vāsudeva-parāyaṇāḥ: [SB 6.1.15]: ,,Samo zahvaljujući slušanju i pjevanju, možemo da postanemo veliki bhakta Gospodina Vāsudeva." Na calati bhagavat-padāravindāl lavanimiṣārdham api sa vaiṣṇavāgryahVasudeva.": ,,Onaj ko se čak ni za trenutak ne udaiji od Gospodinovih lotosovih stopala smatra se da je najveći od svih vaiṣṇava." Bhagavat-pārṣadatāḿ prāpte mat-sevayā pratītaḿ te.": ,,Čiste bhakte su ubijeđeni da će biti u društvu Svevišnje Božanske Osobe i zato Ga uvijek transcendentalno služe s puno ljubavi." Zato se na svim kontinentima, na svim planetama, u svim univerzumima, Gospodin služi sa predanošću, tj. primjenjuje se proces bhakti-yoge i to izjavljuje Śrīmad-Bhāgavatam i svi ostali sveti spisi, koji su u vezi s njim. Svuda i na svakom mjestu, znači u svakom dijelu Gospodinovog stvorenog svijeta, Gospodina možemo da služimo svim čulima ili samo umom. Brāhmaṇa u Južnoj Indiji, koji je služio Gospodina samo svojim umom, Ga je stvarno spoznao. Uspjeh je osiguran za bhaktu, koji je postpuno zaokupljen predanim služenjem Gospodina, bilo kojim od svojih čula. Možemo da Ga služimo sa bilo čim, čak i nečim najjednostavnijim — cvijećem, lišćem, plodovima, ili sa malo vode, što može da se pribavi u bilo kojem dijelu svijeta bez ikakvog troška — i na taj način Gospodina služe sva živa bića u univerzumu. Možemo da Ga služimo samo slušanjem, mantranjem ili čitanjem o Njegovim djelima, ili pak samo ako Mu se divimo i prihvatimo Ga.


U Bhagavad-gīti se kaže da možemo da služimo Gospodina, ako Mu ponudimo plod svog sopstvenog rada i uopšte nije bitno šta činimo. Svi ljudi mogu da kažu da ih je Gospodin nadahnuo na ono što obavljaju, ali to nije sve. Treba da djelujemo u ime Gospodina, kao Njegov sluga. Gospodin kaže u Bhagavad-gīti [9.27]:

 

yat karoṣi yad aśnāsi

yaj juhoṣi dadāsi yat

yat tapasyasi kaunteya

tat kuruṣva mad-arpaṇam

 

,,O Kuntin sine, sve što činis, sve što jedeš, sve što nudiš ili daješ, kao i sve strogosti koje vršiš, treba da žrtvuješ i posvetiš Meni."

 

Čini sve što želiš i sve što ćeš moći da lako obaviš, jedi sve što želiš [od onoga što je odobreno u svetim spisima za ljudsku ishranu – žitarice, mahunarke, voće i povrće, mliječne proizvode, med, orašide, bobičaste šumske plodove], ponudi kao žrtvu sve što možeš, daj u milostinju sve što možeš i čini bilo koju pokoru, koju si u stanju da podneseš, ali sve što činiš treba da se obavlja samo za Njega. Sve što jedemo treba da ponudimo Gospodinu i budimo sigurni da će nam vratiti hranu pošto je Sam uzme. Popuna je cjelina i zato sve što pojede, što Mu ponudi bhakta, prihvata jer Ga bhakta voli, ali sve ponovo vraća kao prasāda za bhaktu, tako da hude srećan kada jede. Drugim riječima, treba da budemo Gospodinov sluga, živimo spokojno u toj svjesnosti i napokon se vratimo kući,  nazad Bogu.

 

U Skanda Purāṇi je rečeno:

 

yasya smṛtyā ca nāmoktyā

tapo-yajña-kriyādiṣu

nūnaḿ sampūrṇatām eti

sadyo vande tam acyutam

 

„Odajem svoje poštovanje Njemu, koji je nepobjediv, jer samo ako Ga se sjećamo ili pjevamo Njegovo Sveto Ime, možemo da postignemo savršenstvo svih pokora, žrtvovanja i plodonosnih djelatnosti i ovaj proocs može da slijedi svako u univerzumu."

 

U Śrīmad Bhāgavatamu [2.3.10] je propisano:

 

akāmaḥ sarva-kāmo vā   mokṣa-kāma udāra-dhīḥ

tīvreṇa bhakti-yogena   yajeta puruṣaḿ param

 

„Osoba, koja posjeduje visoku inteligenciju, bez obzira da li ima puno materijalnih želja, ili da li je bez materijalnih želja, ili želi oslobođenje, na svaki način mora da obožava Svevišnju Božansku Osobu"

 

Čak i ako smo puni želja ili ih uopšte nemamo, možemo da slijedimo ovaj put nepogriješive bhakti-yoge da bismo postigli potpuno savršenstvo. Ne treba da želimo da umilostivimo svakog pojedinog poluboga i poluboginju, jer je porijeklo svih njih Svevišnja Božanska Osoba.

 

Canto 2: The Cosmic Manifestation         Chapter 9: Answers by Citing the Lord's Version

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 2.9.36 [PART 5]

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – JHULAN YĀTRĀ – 21 AUGUST 2013  https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412
22.12.2018.

ŚRĪMAD BHĀGAVATAM 2.9.36 [PART 4]

 

 

MISTERY OF BHAKTI YOGA -- MISTERIJA BHAKTI YOGE.

 

ODGOVORI KOJI NAVODE GOSPODINOVE RIJEČI.

 

Onaj ko se nepokolebljivo predao Svevišnjoj Božanskoj Osobi mora da posjeduje sve dobre osobine polubogova, a nasuprot tome onaj ko nije veliki Gospodinov bhakta, lebdi u tami umne špekulacije i neprestano je zaokupljen materijom. Śrīmad-Bhāgavatam [11.11.18] kaže:

 

śabda-brahmaṇi niṣṇāto

na niṣṇāyāt pare yadi

śramas tasya śrama-phalo

hy adhenum iva rakṣataḥ

 

,,Čak i ako dobro poznajemo cjelokupnu transcendentalnu književnost Veda, ako ne upoznamo Svevišnjeg Gospodina, moramo da zaključimo da je čitavo naše obrazovanje nalik na breme, koje nosi magarac ili na kravu koja ne može da se pomuze."

 

Na sličan način, svako je obdaren slobodom da transcendentalno služi Gospodina s puno ljubavi — čak i žene, śūdre, plemena u prašumi i sva druga živa bića, koja su rođena u grijehu. 

 

te vai vidanty atitaranti ca deva-māyāḿ

strī-śūdra-hūṇa-śabarā api pāpa-jīvāḥ

yady adbhuta-krama-parāyaṇa-śīlaśikṣās

tiryag-janā api kimu śruta-dhāraṇā ye

 

[Bhāg. 2.7.46]

 

,,Čak i ako potiču od onih koji vode griješan život, kao što su žene, klasa radnika, stanovnici u planinama i Sibirci, pa čak i ptice i zvijeri, predane duše isto tako mogu da saznaju o Svevišnjoj Božanskoj Osobi i oslobode se zagrljaja iluzorne energije, ako se predaju Gospodinovim čistim bhaktama i slijede njihove stope u predanom služenju."

 

Najniža ljudska bića mogu da se uzdignu do najviše razine predanog služenja, ako ih poduči vjerodostojni duhovni učitelj, koji dobro poznaje transcendentalno služenje Gospodina s puno ljubavi. Ako i najniže ljudsko biće može da se uzdigne, šta onda reći o onima, koji su na najvišoj razini i koji dobro poznaju vedsko znanje. Zaključak je da je predano služenje Gospodina dostupno svima bez obzira odakle potiču. Ovo potvrđuje da mogu da ga obavljaju sve vrste ljudi.

 

Čak i ako neko nije ljudsko biće, savjetuje se da predano služi Gospodina i stekne savršeno znanje koje će naučiti od vjerodostojnog duhovnog učitelja. Ovo se potvrđuje u Garuḍa Purāṇi kako slijedi:

 

kīṭa-pakṣi-mṛgāṇāḿ ca   harau sannyasta-cetasām

ūrdhvām eva gatiḿ manye   kiḿ punar jñānināḿ nṛṇām

 

,,Čak i crvi, ptice i zvijeri će se sigurno uzdići na najvišu razinu savršenstva u životu ako se potpuno predaju i transcendentalno služe Gospodina s puno ljubavi, a da ne govorimo o filozofima medu ljudskim hićima."

 

Zato nema nikakve potrebe da tražimo kandidate koji imaju pravilne sposobnosti da predano služe Gospodina. Neka se ponašaju kao neuki, učeni ili neznalice, vezani za materijalni život ili odvojeni, oslobođene duše ili oni koji žele oslobođenje, nesposobni ili sposobni da predano služe Gospodina — ako Ga predano služe pod pravilnim vodstvom, svi će biti unaprijeđeni na viši položaj. Ovo se isto potvrđuje u Bhagavad-gīti [9.30; 9.32] na slijedeći način: 

 

api cet su-durācāro   bhajate   mām ananya-bhāk

sādhur eva sa mantavyaḥ   samyag vyavasito hi saḥ

māḿ hi pārtha vyapāśritya   ye 'pi syuḥ pāpa-yonayaḥ

striyo vaiśyās tathā śūdrās   te 'pi yānti parāḿ gatim

 

,,Čak i ako neko počini najgnusnije djelo, ako je uključen u službu predanog služenja, treba ga smatrati svetim, jer se nalazi na pravom putu. O Pṛthin sine, oni koji uzimaju Moju zaštitu, iako mogu biti nižeg roda — žene, vaiśye [trgovci], śūdre [manuelni radnici] — mogu se približiti Vrhovnom cilju."

 

Čak i ako se neko odao svim vrstama griješnih djela, treba da smatramo da je nesumnjivo najsavršeniji čovjek svetog karaktera, ako transcendentalno služi Gospodina s puno Ijubavi pod pravilnim nadzorom. Na taj način, svaki čovjek, bez obzira ko je i šta je — čak i pala žena i nerazuman radnik, neinteligentan trgovac, ili čak neko ko je na još nižoj razini — može da dostigne najviše savršenstvo u životu i vrati se kući, nazad Bogu pod uslovom da sa svom ozbiljnošću uzme zaštitu Gospodinovih lotosovih stopala. Ova ozbiljnost i iskrenost je jedina sposobnost koja može da nas dovede do najvišeg savršenstva u životu i sve dok se ne pobudi takva ozbiljnost, postoji razlika između čistoće i nečistoće – učenosti i neznanja u materijalnom smislu.

 

Canto 2: The Cosmic Manifestation         Chapter 9: Answers by Citing the Lord's Version

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 2.9.36 [PART 4]

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412
11.12.2018.

ŚRĪMAD BHĀGAVATAM 2.9.36 [PART 3]

 

 

MISTERY OF BHAKTI YOGA -- MISTERIJA BHAKTI YOGE.

 

SVE DOK NE POČNEMO POSTAVLJATI PITANJA O SAMOSPOZNAJI, SVE MATERIJALNE DJELATNOSTI, BEZ OBZIRA KOLIKO SU VELIKE, POTPUNO SU BESPLODNE, JER SE CILJ LJUDSKOG ŽIVOTA NE ZADOVOLJAVA TAKVIM UZALUDNIM DJELATNOSTIMA.

 

NAŠ UM STVARA RAZLIČITE VRSTE TIJELA DA BISMO ISPAŠTALI RAZLIČITE VRSTE MATERIJALNIH NEVOLJA.

 

Sve dok ne počnemo postavljati pitanja o samospoznaji, sve materijalne djelatnosti, bez obzira koliko su velike, potpuno su besplodne, jer se cilj ljudskog života ne zadovoljava takvim uzaludnim djelatnostima. Svrha ljudskog tijela je da se oslobodi materijalnog ropstva, međutim sve dok smo potpuno obuzeti materijalnim djelatnostima, naš um će biti zaokupljen vrtlogom materije i dalje ćemo biti zarobljeni u materijalnim tijelima život za životom.

 

evaḿ manaḥ karma-vaśaḿ prayuńkte  

avidyayātmany upadhīyamāne

prītir na yāvan mayi vāsudeve  

na mucyate deha-yogena tāvat

 

,,Kada je živo biće prekriveno gunom neznanja, tada ne pravi razliku između individulanog i Svevišnjeg živog bića, a um je zarobila plodonosna djelatnost. Zbog toga, sve dok neko ne razvije ljubav prema Gospodinu Vāsudevu, koji nije niko drugi nego Ja Sam, nikako neće biti oslobođen od ponovnog prihvatanja materijalnog tijela."

[Bhāg. 5.5.6]

 

Naš um stvara različite vrste tijela da bismo ispaštali različite vrste materijalnih nevolja. Prema tome, sve dok je um obuzet plodonosnim djelatnostima, smatra se da je zaokupljen neznanjem, pa ćemo zato sigurno ostati da robujemo u materijalnom svijetu i ponovo i ponovo preuzimati različita tijela, sve dok ne razvijemo transcendentalnu ljubav prema Svevišnjem Gospodinu, Vāsudevu, Svevišnjoj Osobi. Biti zaokupljen transcendentalnim imenom, osobinama, oblikom i djelatnostima Svevišnje Osobe, Vāsudeva, znači odvratiti um od materije i usredsrediti ga na apsolutno znanje, koje nas vodi na put apsolutne spoznaje i oslobađa nas od ropstva u materijalnom svijetu u vidu različitih materijalnih tijela.

 

U vezi sa riječima sarvatra sarvadā Śrīla Jīva Gosvāmī objašnjava da su načela bhakti-yoge, ili predanog služenja Gospodina, uvijek umjesna u svim okolnostirma; drugim riječima bhakti-yoga se preporučuje u svim objavljenim svetim spisima, primjenjuju je svi autoriteti, važi na svim mjestima, korisna je pod svim okolnostima, itd. Što se tiče razotkrivenih svetih spisa, navodi izvod iz Skanda Purāṇe, koji opisuje teme o Brahmi i Nāradi na slijedeći način: 

 

saḿsāre 'smin mahā-ghore

janma-mṛtyu-samākule

pūjanaḿ vāsudevasya

tārakaḿ vādibhiḥ smṛtam

 

U materijalnom svijetu, koji je prepun tame i opasnosti, rođenja i smrti, kao i različitih nevolja i bijeda, jedini način da se izbavimo iz klopke je da počnemo transcendentalno i predano služiti Gospodina Vāsudeva s puno ljubavi. Ovo prihvataju sve vrste filozofa.

 

Śrīla Jīva Gosvāmī isto tako navodi još jedan poznati odlomak, koji se sreće u trima Purāṇama -- Padma Purāṇi, Skanda Purāṇi i Lińga Purāṇi, na slijedeći način: 

 

āloḍya sarva-śāstrāni   vicārya ca punaḥ punaḥ

idam ekaḿ suniṣpannaḿ   dhyeyo nārāyaṇaḥ sadā

 

“Kada podrobno analiziramo sve razotkrivene svete spise i iznova ih proučimo, zaključujemo da je Gospodin Nārāyaṇa Vrhovna Apsolutna Istina i da samo Njega treba da obožavamo."

 

Ova istina se na posredan način opisuje u Garuḍa Purāṇi kako slijedi:

 

pāraḿ gato 'pi vedānāḿ   sarva-śāstrārtha-vedy api

yo na sarveśvare bhaktas   taḿ vidyāt puruṣādhamam

 

„Čak i ako ovladamo znanjem svih Veda i dobro upoznamo sve razotkrivene svete spise, ako ne postanemo bhakta Svevišnjeg Gospodina, treba da se smatramo najnižim od svih ljudskih bića.“

 

Na sličan način, u Śrīmad-Bhāgavatamu 5.18.12 indirektno je rečeno:

 

yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā   sarvair guṇais tatra samāsate surāḥ

harāv abhaktasya kuto mahad-guṇā   mano-rathenāsati dhāvato bahiḥ

 

,,Svi polubogovi i njihove uzvišene odlike, kao što su religioznost, znanje i odricanje, postaju ispoljeni u tijelu onoga ko je razvio nepomućenu privlačnost prema služenju Vāsudeva, Svevišnje Božanske Osobe. S druge strane, osoba koja je lišena predanog služenja i koja je upletena u materijalističke djelatnosti, uopšte nema dobre osobine. Čak i ako je upućena u primjenjivanje mistične yoge, ili ima poštene namjere da izdržava porodicu i rođake, odvlači je vlastita umna špekulacija i mora da se uključi u služenje Gospodinove spoljašnje energije. Kako je uopšte moguće da takav čovjek ima dobre osobine?“

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 2: The Cosmic Manifestation         Chapter 9: Answers by Citing the Lord's Version

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 2.9.36  [PART 3]

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – RATHA YĀTRĀ  https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412
01.12.2018.

ŚRĪMAD BHĀGAVATAM 2.9.36 [PART 2]


MISTERY OF BHAKTI YOGA -- MISTERIJA BHAKTI YOGE.

 

OVDJE SE NA POSREDAN NAČIN KAŽE DA JE ČITAV VEDSKI DRUŠTVENI POREDAK LJUDSKE ZAJEDNICE SAČINJEN TAKO DA SVAKO MOŽE DA DJELUJE KAO SASTAVNI DIO GOSPODINOVOG POTPUNOG TRANSCENDENTALNOG TIJELA.

 

ČITAV DRUŠTVENI POREDAK PREDSTAVLJA GOSPODINOVO TIJELO I SVI DIJELOVI TOGA TIJELA, NAIME BRĀHMAṆE, KṢATRIYE, VAIŚYE I ŚŪDRE SU NAMIJENJENI DA ZAJEDNIČKI SLUŽE GOSPODINOVO ČITAVO TIJELO; INAČE DIJELOVI POSTAJU NESPOSOBNI DA FUNKCIONIRAJU U KOORDINACIJI S VRHOVNOM SVJESNOŠĆU JEDINSTVA.

 

ZATO ČAK I ČUVENI NAUČNICI, FILOZOFI, UMNI ŠPEKULATORI, POLITIČARI, INDUSTRIJALCI, DRUŠTVENI REFORMATORI I OSTALI NE MOGU DA PRUŽE POMOĆ NESPOKOJNOM DRUŠTVU U MATERIJALNOM SVIJETU, JER NE POZNAJU TAJNU USPJEHA, KOJA SE SPOMINJE U OVOM STIHU  ŚRĪMAD BHĀGAVATAMA, NAIME DA SE MORA POZNAVATI MISTERIJA BHAKTI-YOGE.

 

SVE DOK SE NEKO NE POČNE RASPITIVATI O DUHOVNIM VRIJEDNOSTIMA ŽIVOTA, PORAŽEN JE I PODREĐEN BIJEDAMA KOJE NASTAJU IZ NEZNANJA. KARMA DONOSI POSLJEDICE, BILO DA JE GRIJEŠNA ILI POBOŽNA. UM OSOBE ZAOKUPLJEN STVARANJEM BILO KOJE VRSTE KARME SE NAZIVA KARMĀTMAKAM – OBOJEN PLODONOSNIM DJELATNOSTIMA. SVE DOK JE UM ZAGAĐEN, SVJESNOST JE NEČISTA I SVE DOK JE NEKO ZAOKUPLJEN PLODONOSNIM DJELATNOSTIMA MORA PRIHVATATI MATERIJALNA TIJELA.

 

KOMENTAR: Zaista se mora biti u velikom konfliktu sa stvarnošću, pa u stihovima Śrīmad Bhāgavatama ne prepoznati i vrlo praktične upute za svakoga od nas, specijalno važnim u ovim nekim pročišćavajućim vremenima. Često su suvišni komentari na bezvremenske stihove Śrīmad Bhāgavatama, te na objašnjenja smisla stihova His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, bez kojih ne bi ništa shvatili kako treba. Isto važi u slučaju da slušamo stihove od samospoznatih duša, ili da ih čitamo po redoslijedu od prvog stiha Śrīmad Bhāgavatama Canto 1, pa dalje u raspoloženju naprednih razina duhovne svjesnosti. Međutim, u situaciji kada se ide na selektivno izabrane stihove, te zavisno od vremena, mjesta i drugih okolnosti, kao i kada su u pitanju veoma različite razine svjesnosti, neophodni su barem kratki uvodni komentari. Može se desiti da su nekome neki od komentara nekada i preopširni, kao za dugogodišnje bhakte i već iskusne transcendentaliste, ali opet za one koji su tek na početku duhovnih traganja, može se pokazati da su nedostatni.  

 

Ovaj stih, od koga je već objavljen prvi dio, a sada i drugi, je podijeljen u četiri dijela zbog dužine. Biće potrebno vratiti se nekada i na predhodni stih u kome se detaljnije objašnjava misterija bhakti yoge, ali se ponešto od toga objašnjava također i u ovom stihu.


man-manā bhava mad-bhakto   mad-yājī māḿ namaskuru

mām evaiṣyasi satyaḿ te   pratijāne priyo 'si me

 

Uvijek misli na Mene, postani Moj bhakta, obožavaj Me i odaj mi svoje poštovanje. Tako ćeš neizostavno doći Meni. To ti obećavam, jer si Moj veoma dragi prijatelj.

 

Iz ovog stiha Bhagavad-gīte [18.65]  je jasno da Gospodin savjetuje da uvijek imamo Njega na umu, postanemo Njegov bhakta, obožavamo Ga i odajemo Mu poštovanje. Ako to učinimo, nesumnjivo ćemo se vratiti kući, nazad Bogu.

 

Ovdje se na posredan način kaže da je čitav vedski društveni poredak ljudske zajednice sačinjen tako da svako može da djeluje kao sastavni dio Gospodinovog potpunog transcendentalnog tijela. Red intelektualaca, ili brāhmaṇe se nalaze na Gospodinovom licu, administrativna klasa -- kṣatriye se nalaze na Njegovim rukama, klasa proizvođaća -- vaiśye [zemljoradnici, trgovci i bankari] su oko pasa, klasa radnika – śūdre se nalazi na nogama. Prema tome, čitav društveni poredak predstavlja Gospodinovo tijelo i svi dijelovi toga tijela, naime brāhmaṇe, kṣatriye, vaiśye i śūdre su namijenjeni da zajednički služe Gospodinovo čitavo tijelo; inače dijelovi postaju nesposobni da funkcioniraju u koordinaciji s vrhovnom svjesnošću jedinstva. Univerzalna svjesnost se postiže kada uskladimo sve ostalo prema Svevišnjoj Božanskoj Osobi Kṛṣṇi i samo na taj način može da se osigura potpuno savršenstvo. Zato čak i čuveni naučnici, filozofi, umni špekulatori, političari, industrijalci, društveni reformatori i ostali ne mogu da pruže pomoć nespokojnom društvu u materijalnom svijetu, jer ne poznaju tajnu uspjeha, koja se spominje u ovom stihu  Śrīmad Bhāgavatama, naime da se mora poznavati misterija bhakti-yoge. U Bhagavad-gīti [7.15] se isto tako kaže:

 

na māḿ duṣkṛtino mūḍhāḥ   prapadyante narādhamāḥ

māyayāpahṛta-jñānā   āsuraḿ bhāvam āśritāḥ

 

,,Oni nevjernici, koji su veoma glupi i nerazumni, najniži među ljudima, čije je znanje ukrala iluzija i koji imaju ateističku prirodu demona, ne predaju se Meni."

 

Pošto takozvane čuvene vođe u ljudskom društvu ne poznaju ovo veliko znanje o bhakti-yogi i uvijek su zaokupljeni nižim čulnim zadovoljavanjem, zbunjeni spoljašnjom energijom Gospodina, predstavljaju okorjele pobunjenike, koji su se usprotivili nadmoćnosti Svevišnje Božanske Osobe i nikada ne pristaju da joj se predaju, jer su nerazumni i najniža vrsta ljudskih bića. Takvi ateisti mogu da budu dobro obrazovani u materijalnom smislu, međutim, najveće su neznalice u svijetu, jer je pod uticajem spoljašnje, materijalne prirode, uništeno čitavo njihovo stečeno znanje. Prema tome, cjelokupan napredak u znanju sada zloupotrebljavaju mačke i psi, koji se bore jedni s drugima radi čulnih zadovoljstava i čitavo stečeno znanje u nauci, filozofiji, umjetnosti, ekonomskom napretku, religiji i ostalim naprednim djelatnostima je uništeno, jer se koristi kao odjeća za leševe. Nemamo nikakve koristi od tkanine, koja prekriva kovčeg mrtvaca izuzev toga što se sviđa nerazumnim posmatračima. Zato Śrīmad Bhāgavatam opet ponavlja da se sve djelatnosti u ljudskom društvu smatraju potpuno besplodnim, ako se pomoću njih ne dostiže bhakti-yoga. U Śrīmad Bhāgavatamu [5.5.5] se navodi slijedeći stih:

 

parābhavas tāvad abodha-jāto   yāvan na jijñāsata ātma-tattvam

yāvat kriyās tāvad idaḿ mano vai   karmātmakaḿ yena śarīra-bandhaḥ

 

Sve dok se neko ne počne raspitivati o duhovnim vrijednostima života, poražen je i podređen bijedama koje nastaju iz neznanja. Karma donosi posljedice, bilo da je griješna ili pobožna. Um osobe zaokupljen stvaranjem bilo koje vrste karme se naziva karmātmakam – obojen plodonosnim djelatnostima. Sve dok je um zagađen, svjesnost je nečista i sve dok je neko zaokupljen plodonosnim djelatnostima mora prihvatati materijalna tijela.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 2: The Cosmic Manifestation         Chapter 9: Answers by Citing the Lord's Version

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 2.9.36  [PART 2]

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.
19.11.2018.

ŚRĪMAD BHĀGAVATAM 2.9.36 [PART 1]

 

 

NAČIN NA KOJI SVETA OSOBA DJELUJE JE POZNAT KAO SADĀCĀRA [SADĀCĀRA -- VAIṢṆAVA ETIQUETTE]. NIŠTA NE MOŽE BITI USPJEŠNO BEZ SADĀCĀRE ILI VAIṢṆAVA ETIKETE.

 

AKO OSOBA ČITA I PROUČAVA ŠEST GRANA VEDA BEZ PRAKTICIRANJA PRAVILNE ETIKETE – ONA NE BIVA PROČIŠĆENA. KAO ŠTO PTICA ODLETI IZ GNIJEZDA KADA JOJ NARASTU KRILA, VEDE GA NAPUŠTAJU U VRIJEME SMRTI.

 

NEKO MOŽE DOSTIĆI NAJVIŠU RAZINU PREDANOG SLUŽENJA, ALI AKO NA NEKI NAČIN UVRIJEDI VAIṢṆAVU, SVE ŠTO JE SAGRADIO SE RUŠI.

 

OTKRITI TAJNU BHAKTI-YOGE, KOJA JE OBJAŠNJENA U PREDHODNOM STIHU, PREDSTAVLJA NAJVIŠU RAZINU SVIH ISTRAŽIVANJA, ILI NJIHOV NAJVIŠI CILJ.

 

SVAKO JE U POTRAZI ZA SAMOSPOZNAJOM NA RAZLIČITE NAČINE – PROCESOM KARMA-YOGE, JÑĀNA-YOGE, DHYĀNA-YOGE, RĀJA-YOGE, BHAKTI-YOGE ITD.

 

SPOZNATI SEBE JE ODGOVORNOST SVAKOG ŽIVOG BIĆA KOJE JE RAZVILO SVOJU SVJESNOST.

 

KOMENTAR: Sve dok ne počnemo postavljati pitanja o samospoznaji, sve materijalne djelatnosti, bez obzira koliko su velike, potpuno su besplodne, jer se cilj ljudskog života ne zadovoljava takvim uzaludnim djelatnostima. Opet, dug je put do samospoznaje i dostizanja cilja duhovnih traganja. Generalno, proteže se životima i životima. Sve je to detaljno opisano u vedskim spisima, pa tako i jedan manji, ali značajan dio i u današnjem stihu. A, svi su stihovi i pojašnjenja smisla stihova datih od His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, od značaja. U stihu, koji se danas prezentira iz Śrīmad Bhāgavatama 2.9.36, u budućem trećem dijelu pojašnjenja smisla stiha Śrīla Prabhupāda, koji će tek biti objavljen nekada kasnije je navedeno: “Naš um stvara različite vrste tijela da bismo ispaštali različite vrste materijalnih nevolja. Prema tome, sve dok je um obuzet plodonosnim djelatnostima, smatra se da je zaokupljen neznanjem, pa ćemo zato sigurno ostati da robujemo u materijalnom svijetu i ponovo i ponovo preuzimati različita tijela, sve dok ne razvijemo transcendentalnu ljubav prema Svevišnjem Gospodinu, Vāsudevu, Svevišnjoj Božanskoj Osobi. Biti zaokupljen transcendentalnim imenom, osobinama, oblikom i djelatnostima Svevišnje Božanske Osobe, Vāsudeva [Kṛṣṇe], znači odvratiti um od materije i usredsrediti ga na apsolutno znanje, koje nas vodi na put apsolutne spoznaje i oslobađa nas od ropstva u materijalnom svijetu u vidu različitih materijalnih tijela...”

 

U ovom uvodnom komentaru, pored navoda iz pojašnjenja samog stiha date su i neke od iskustvenih natuknica oko nekoliko stvari na koje moramo itekako obratiti pažnju, ako mislimo naprijed. Inače, sve su to jako kompleksne teme, ali evo barem ukratko i jednostavno predstavljeno uz nekoliko primjera iz prakse. Moramo znati da mnogo toga zavisi i od naših karmičkih okolnosti i karmičkih perioda u kojima smo trenutno, kao i od toga u kojoj se fazi duhovnih traganja  trenutno nalazimo. U konačnom razlučivanju stvari, tu su još naš trud i vrijeme koje ulažemo, kao i specijalno, viši faktori – milost i blagoslovi Svevišnjeg Gospodina Śrī Kṛṣṇe, koje dobijamo preko naših ISKCON duhovnih učitelja,  iskusnih vaiṣṇava [sādhua] i śāstra -- ili ne dobijamo. Rečeno je da je milost bezuzročna, ali poenta je da nema materijalnog uzroka.

 

Ponekada zbog naših povećanih interesovanja, te velike želje za sofisticiranim vedskim znanjem i intezivnijim duhovnim napredovanjem, možemo izučavati i pokušavati raspravljati o jako ezoteričnim temama, pogotovo u početnim fazama duhovnog života, dok smo još mladi, nedovoljno iskusni i poprilično vezani za ovaj materijalni svijet. Ali, ovo se često javlja i u nekim kasnijim fazama naših duhovnih traganja. Nije preporučljivo razmatrati neke isuviše visoke teme, ako još nije vrijeme za iste, te ako još ne živimo život  koji propovijedamo.  

 

Istovremeno s izučavanjem ezoteričnih tema, možemo da zapostavljamo baš esencijalne stvari, koje smo preskočili u svom duhovnom razvoju i općenito u životu, a koje će drugi ljudi svakako lako primijetiti. To se kasnije prenosi i na naš stav prilikom propovijedanja i uopće razmjenu s drugima, te nastale interakcije kroz odnose.

 

Tako, primjera radi, možemo ljudima pričati o prirodnom načinu života i ishrane, te o potrebi za organskim uzgojem  poljoprivrednih kultura, zaštiti i uzgajanju mliječnih krava na eko-farmama, ali  znajmo bićemo testirani. Na jednom ljetnom kampu, His Holiness Jayapatākā Swāmī Guru Mahārāja  navodi u kraćem intervju novinarki lista između ostaloga: “Može se ljudima pričati o prirodnom načinu života, ali ako to nigdje ne prakticiramo, ljudi mogu reći: Vi samo pričate o tome, ali gdje to radite?” [Kamp u Podgariću, Hrvatska, 25-31 jula 1997].

 

Ili drugi primjer. Naše ponašanje može povremeno itekako da odstupa od uobičajenih normi, etikete i morala civiliziranih pripadnika ljudske rase, usljed određenih karmičkih uslovljenosti, te specijalno prilikom nekih napetih aspekata na nebu, prirodnih katastrofa, nepovoljnih globalnih političkih kretanja, međunarodnih sukoba, ratova, ili nekih drugih izvanjskih pritisaka i ljudi se zatim prirodno pitaju – kako to da se osoba u duhovnom procesu tako ponaša? I to može jako da odbija ljude i da djeluje  obeshrabrujuće. U određenim slučajevima, možemo čak povući i neke karmičke konsekvence, shodno trenutnoj razini svjesnosti i drugim okolnostima. Ako smo primjera radi, već podobro duhovno educirani, te i dalje povisoko stremimo, tada će i karmičke konsekvence biti primjerenije i vjerovatno oštrije, iako to baš i nije tako jednostavno. Mnogo je određujućih faktora u igri. Potrebno je da budemo detaljno upućeni u vedske spise, da slijedimo upute duhovnih učitelja i śāstra, ali i da živimo život koji propovijedamo. Moramo intezivno raditi na tome da i sami što više pročistimo svoje srce i da imamo što čistije motive, inače ćemo svakako biti podvrgnuti preispitivanju motiva, što nekada zna biti veoma bolno i frustrirajuće za naše umove i krhke duše. Možemo vidjeti da će biti potrebno da se povremeno vraćamo na stvari, koje smo možda nekada preskočili, a takvih je obično čitav splet. Inače ćemo biti prisilno vraćeni, slijedom različitih frustrirajućih događanja u našim životima, jer obično tek tada adekvatno reagiramo. Dakle, jedna od poenti je da u duhovnom životu postoje stepenice ili faze, koje ne smijemo preskakati, a kada se to i desi radi spleta različitih okolnosti, tada moramo iskreno poraditi na tim preskočenim stvarima.

 

Poseban problem mogu da nam naprave uvrede koje moguće počinimo prema svetom imenu -- nāma aparādhe, te i uvrede prema vaiṣṇavama -- vaiṣṇava aparādhe i još neke druge vrste uvreda, kao sevā aparādhe, etc. U Śrīmad Bhāgavatamu 5.10.24 Purport se navodi: “Śrī Caitanya Mahāprabhu je rekao da uvrijedivši vaiṣṇavu, čovjek okončava sve svoje duhovne djelatnosti. Uvreda vaiṣṇave se naziva uvredom divljeg slona. Divlji slon može uništiti cijelu baštu koja je njegovana uz veliki trud. Neko može dostići najvišu razinu predanog služenja, ali ako na neki način uvrijedi vaiṣṇavu, sve što je sagradio se ruši. Kralj Rahūgaṇa je nesvjesno uvrijedio Jaḍa Bharatu, ali pošto je bio razuman, zamolio ga je za oproštaj. Na ovaj način se čovjek može osloboditi vaiṣṇava-aparādha. Kṛṣṇa je uvijek veoma jednostavan i po prirodi veoma milostiv. Kada neko nanese uvredu lotosovim stopalima vaiṣṇave, mora se odmah izvinuti toj osobi, da ne bi omeo svoj duhovni napredak.”

[Śrīmad Bhāgavatam 5.10.24 Purport]

 

SADĀCĀRA -- VAIṢṆAVA ETIQUETTE: Da ovom prilikom barem ukratko pomenemo, a nekada kasnije i detaljnije, sadācāru ili vaiṣṇava etiquettu. Način na koji sveta osoba djeluje je poznat kao sadācāra. Ništa ne može biti uspješno bez sadācāre ili etikete.

 

“Ako osoba čita i proučava šest grana Veda bez prakticiranja pravilne etikete – ona ne biva pročišćena. Kao što ptica odleti iz gnijezda kada joj narastu krila, Vede ga napuštaju u vrijeme smrti.

 

Tako, neko može steći znanje iz svih Veda, ali ako ne prakticira pravilnu etiketu, ili ako ne postane vaiṣṇava, tada će svo njegovo znanje, koje je stekao, biti izgubljeno u vrijeme smrti.”

 

[H.H. Bhakti Cāru Swāmī Mahārāja – Split 2005]

 

Vaiṣṇava etiketa – Sadāchāra nema nikakve veze sa svjetovnim pravilima ponašanja i bon-tonom, koji je baziran na pogrešnim i lažnim tjelesnim imenovanjima i umnim koncepcijama, dok se duhovni aspekti potpuno zaobilaze i zapostavljaju zbog neupućenosti i neimanja određenih karmičkih predispozicija, te neimanja milosti i blagoslova Svevišnjeg Gospodina, viših autoriteta u univerzumu, duhovnih učitelja, sādhua i śāstra.

 

Sadāchāru, ili vaiṣṇava etiketu možemo početi postepeno proučavati na više načina. Pa ipak, najproduktivnije je da se dohvatimo uputa iz vaiṣṇavskih spisa, te izjava predhodnih Ācārya, kao i današnjih ISKCON duhovnih učitelja i svakako uzimajući u obzir i iskustva naprednih bhakta, sādhua. Još je najproduktivnije, istraživanja početi u smjeru onoga što je Gospodin Śrī Caitanya Mahāprabhu podučavao Śrīla Sanātana Gosvāmīya. Potom od onoga što nam je ostavio u naslijeđe Śrīla Sanātana Gosvāmī. Ne može se dovoljno naglasiti važnost radova  Śrīla Sanātana Gosvāmīya, za život i dušu vaiṣṇava.

 

Neke od vrijednih knjiga Śrīla Sanātana Gosvāmīya su: Hari-Bhakti-Vilāsa, Bṛhad-Bhāgavatāmṛta, Daśama-Tippanī i Daśama-Carita.

 

IZGRADNJA DUHOVNIH ZAJEDNICA -- PRIHVATATI DOBRONAMJERNE SUGESTIJE, KONSTRUKTIVNE KRITIKE  I PRIJEDLOGE RJEŠENJA: Da bi se održali u duhovnom životu, te i dalje napredovali neminovno će se javiti potreba za izgradnjom duhovnih zajednica u okruženju u kome živimo. To je jako kompleksna tema i preporučljivo je držati se principa izgradnje duhovnih zajednica datih od Śrīla Prabhupāda i naših predhodnih Ācarya. Također, uspješno funkcioniranje duhovnih zajednica je moguće jedino uz poštivanje  principa sadāchāre – vaiṣṇava etikete. U suprotnom dolazi do različitih devijacija, postepene degradacije, stagniranja, te na kraju i do neminovnog  raspada takvih duhovnih zajednica.

 

Pored brojnih principa izgradnje duhovnih zajednica, datih u vaiṣṇavskim spisima [64 principa izgradnje duhovnih zajednica] biće potrebno uzeti u ozbiljno razmatranje s uvažavanjem i mišljenje svakog člana zajednice, tako da svako može osjetiti pripadnost projektu izgradnje zajednice i smatrati je kao svoju. Tada su i rezultati puno bolji. Pri tome treba jako paziti  da sve dobronamjerne sugestije i konstruktivne kritike -- oni koji su još nedovoljno iskusni i koji pogrešno smatraju da su po nečemu iznad ostalih članova zajednice, samo da bi zadovoljili svoje sopstvene hirove, ili radi nekih prolaznih pozicija u menađmentu, ili prepoznatljivog sticanja lične slave i drugih okolnosti -- ne koriste za lične obračune s članovima koji ukazuju na pojedine nepovoljne pojave i mis-koncepcije, što je skroz pogrešno i nedozvoljeno, čak i u svjetovnim relacijama. To često može da uništi čitav projekat i dugogodišnji trud velikog broja članova zajednice. Ne smijemo biti vezani za privremena tjelesna imenovanja, ako želimo naprijed.

 

Budimo uvijek svjesni da baš svako želi da se oslobodi svakog straha i postigne svu sreću u životu. Savršeni proces za postizanje ovoga se preporučuje u Śrīmad Bhāgavatamu, koji propovijeda čuveni poznavalac, kao što je Śrīla Śukadeva Gosvāmī:

 

“Slušanjem i slavljenjem Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇe sve naše djelatnosti se oblikuju u duhovne i sva shvatanja o materijalnim nevoljama i bijedama potpuno isčezavaju.”

[Śrīmad Bhāgavatam 2.1.5 Purport].

 

STIH 2.9.36

 

etāvad eva jijñāsyaḿ

tattva-jijñāsunātmanaḥ

anvaya-vyatirekābhyāḿ

yat syāt sarvatra sarvadā

 

SYNONYMS: etāvat — up to this; eva — certainly; jijñāsyam — is to be inquired; tattva — the Absolute Truth; jijñāsunā — by the student; ātmanaḥ — of the Self; anvaya — directly; vyatirekābhyām — indirectly; yat — whatever; syāt — it may be; sarvatra — in all space and time; sarvadā — in all circumstances.

 

Onaj ko traži Vrhovnu Apsolutnu Istinu, Svevišnju Božansku Osobu, svakako Ga traži pod svim okolnostima, u čitavom prostoru i vremenu, na posredan i neposredan način.

 

SMISAO: Otkriti tajnu bhakti-yoge, koja je objašnjena u predhodnom stihu, predstavlja najvišu razinu svih istraživanja, ili njihov najviši cilj. Svako je u potrazi za samospoznajom na različite načine – procesom karma-yoge, jñāna-yoge, dhyāna-yoge, rāja-yoge, bhakti-yoge itd. Spoznati sebe je odgovornost svakog živog bića koje je razvilo svoju svjesnost. Onaj ko ju je razvio svakako ispituje misteriju o osobnom biću, kosmičkim zbivanjima i problemima života u svim sferama i na svim poljima — društvenom, političkom, ekonomskom, kulturnom, religioznom, moralnom, itd. — kao i u njihovim različitim ograncima. Ovde se objašnjava cilj svih takvih istraživanja.

 

Filozofija Vedānta-sūtre otpočinje sa istraživanjem života i Bhāgavatam odgovara na takva pitanja sve do ovog mjesta, ili do tajne sveg istraživanja. Brahmā je želio da ga savršeno poduči Svevišnja Božanska Osoba i ovdje mu daje odgovor, koji se završava u četiri sažeta stiha od aham eva do ovog stiha etāvad eva. Ovo je cilj svih procesa za samospoznaju. Ljudi ne znaju da je najviši cilj života Viṣṇu, ili  Svevišnja Božanska Osoba, jer ih zbunjuje blještavi sjaj u tami i na taj način svako ulazi u najtamniji predio materijalnog svijeta, na šta ga prisiljavaju neobuzdana čula. Čitav materijalni svijet je nastao uslijed čulnog zadovoljavanja želja, koje su zasnovane na seksualnoj želji i ishod toga je da je uprkos čitavom napretku u znanju, najviši cilj djelatnosti živih bića čulno zadovoljavanje. Međutim, ovdje se pruža pravi cilj života i svako treba da ga sazna tako što će postaviti pitanja vjerodostojnom duhovnom učitelju, koji dobro poznaje nauku o bhakti-yogi i koji kao osoba predstavlja živo oličenje Bhāgavatam života. Svako istražuje svete spise na različite načine, međutim, Śrīmad-Bhāgavatam  pruža odgovor o samospoznaji svima koji ga proučavaju -- ne treba da ulažemo veliki trud i napor da bismo postigli ovaj krajnji cilj života. Onaj ko je prepun takvih iskrenih pitanja mora da ih postavi vjerodostojnom duhovnom učitelju, koji se nalazi u učeničkom naslijeđu, koje počinje od Brahmājīya i ovo uputstvo se ovdje daje. Pošto je Svevišnja Božanska Osoba otkrio ovu tajnu Brahmājīyu, tajna u pogledu svih takvih pitanja, koja se tiču samospoznaje mora da se postavi pred takvim duhovnim učiteljem, koji je direktni predstavnik Gospodina i koji je priznat u učeničkom naslijeđu. Takav vjerodostojni duhovni učitelj može da sve razjasni dokazima iz objavljenih svetih spisa na posredan i neposredan način. Iako je svako slobodan da potraži odgovor u objavljenim svetim spisima u vezi sa ovim, ipak je neophodno da nas vodi takav duhovni učitelj i to je uputstvo koje daje ovaj stih. Vjerodostojni duhovni učitelj je najpovjerljiviji predstavnik Gospodina i moramo da primimo njegovo uputstvo u istom duhu kao što ga je Brahmājī prihvatio od Svevišnje Božanske Osobe, Gospodina Kṛṣṇe. Vjerodostojni duhovni učitelj, koji potiče iz vjerodostojnog niza učenickog naslijeđa nikada ne tvrdi da je Sam Gospodin, iako je takav duhovni učitelj moćniji od Njega u tom smislu, jer može da nam učini Gospodina dostupnim, zahvaljujući svom ličnom iskustvu i spoznaji. Gospodina ne možemo da pronađemo samo uz pomoć obrazovanja ili razvijenog uma, ali svako može da Ga pronađe zahvaljujući prozirnom posredniku, koga predstavlja vjerodostojni duhovni učitelj.

 

Objavljeni sveti spisi neposredno pružaju uputstva sve do ovog mjesta, međutim, pošto su zbunjena živa bića zaslijepljena blještavim odsjajem u tami, ne mogu da pronađu istinu u objavljenim svetim spisima. Na primjer, u Bhagavad-gīti čitav cilj je usmjeren na Svevišnju Božansku Osobu Gospodina Śrī Kṛṣṇu, međutim, uslijed nedostatka vjerodostojnog duhovnog učitelja iz niza, koji potiče od Brahmājīya, ili neposrednog slušaoca, Arjune, mnogi neovlašćeni ljudi su iskrivili ovo objavljeno znanje samo da bi zadovoljili svoje sopstvene hirove. Bhagavad-gītā se nesumnjivo prihvata, kao jedna od najblistavijih zvijezda  na svodu duhovnog svijeta, ali su ipak objašnjenja ove čuvene knjige znanja tako grubo iskrivljena, da se svako ko je proučava još uvijek nalazi u istoj tami blještavih materijalnih odraza. Bhagavad-gītā jedva može da prosvijetli takve učenike. Bhagavad-gītā praktično prenosi isto uputstvo kao i četiri glavna stiha Bhāgavatama, međutim, uslijed pogrešnih i pomodnih objašnjenja neovlašćenih ljudi, ne možemo da stignemo do konačnog zaključka. U Bhagavad-gīti [18.61] se jasno kaže:

 

īśvaraḥ sarva-bhūtānāḿ

hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati

bhrāmayan sarva-bhūtāni

yantrārūḍhāni māyayā

 

Svevišnji Gospodin se nalazi u svačijem srcu, o Arjuna i upravlja lutanjima svih živih bića, koja kao da su smještena na mašini sačinjenoj od materijalne energije.

 

Gospodin je smješten u srcima svih živih bića -- kao Paramātmā – i upravlja svima njima u materijalnom svijetu posredstvom Svoje spoljašnje energije. Zato se jasno kaže da je Gospodin Vrhovni upravitelj i da su Mu živa bića potčinjena. U istoj Bhagavad-gīti [18.65] Gospodin direktno govori kako slijedi:

 

man-manā bhava mad-bhakto   mad-yājī māḿ namaskuru

mām evaiṣyasi satyaḿ te   pratijāne priyo 'si me

 

Uvijek misli na Mene, postani Moj bhakta, obožavaj Me i odaj mi svoje poštovanje. Tako ćeš neizostavno doći Meni. To ti obećavam, jer si Moj veoma dragi prijatelj.

 

KOMENTAR: Zbog izuzetne dužine pojašnjenja smisla ovog veoma važnog stiha His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda skoro na samom kraju Drugog Pjevanja Śrīmad Bhāgavatama, isti će biti prezentiran u više dijelova. Zbog lakšeg shvatanja biće dati i uvodni komentari.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 2: The Cosmic Manifestation         Chapter 9: Answers by Citing the Lord's Version

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 2.9.36  [PART 1]

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – JHULAN YĀTRĀ – 21 AUGUST 2013  https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412
10.11.2018.

ŚRĪLA PRABHUPĀDA -- DISAPPEARANCE -- 11 NOVEMBER 2018 SUNDAY -- CATURTHĪ [PART 1]

 

 

HIS DIVINE GRACE A. C. BHAKTIVEDĀNTA SVĀMĪ ŚRĪLA PRABHUPĀDA -- FOUNDER ĀCĀRYA OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR KṚṢṆA CONSCIOUSNESS.

 

ŚĀSTRE, KNJIGE  ŚRĪLA PRABHUPĀDA NISU SAMO TRANSCENDENTALNA LITERATURA, PRAKTIČKI TO SU VIŠI ZAKONICI ZA LJUDSKU RASU ZA IDUĆIH 10 000 GODINA NAJMANJE, U STVARI ZAKONICI ZA SVA VREMENA.

 


STIH 36

 

ataeva āmi ājñā diluń sabākāre

yāhāń tāhāń prema-phala deha' yāre tāre

 

SYNONYMS: ataeva — therefore; āmi — I; ājñā — order; diluń — give; sabākāre — to everyone; yāhāń — wherever; tāhāń — everywhere; prema-phala — the fruit of love of Godhead; deha' — distribute; yāre — anyone; tāre — everyone.

 

Zato naređujem svakom čovjeku u ovom univerzumu da prihvati ovaj pokret svjesnosti Kṛṣṇe i širi ga svuda.

 

STIH 39

 

ataeva saba phala deha' yāre tāre

khāiyā ha-uk loka ajara amare

 

SYNONYMS: ataeva — therefore; saba — all; phala — fruits; deha' — distribute; yāre tāre — to everyone and anyone; khāiyā — eating; ha-uk — let them become; loka — all people; ajara — without old age; amare — without death.

 

Širite ovaj pokret svjesnosti Kṛṣṇe po čitavom svijetu. Neka ljudi jedu te plodove i na kraju se oslobode starosti i smrti.

 

KOMENTAR: His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness  je u svoje vrijeme bio vjerovatno jedan od rijetkih, pored predhodnih vaiṣṇavskih Ācārya i kasnije svojih učenika, koji su doslovice poslušali ovu naredbu Svevišnje Božanske Osobe Śrī Caitanye Mahāprabhua, kao i instrukcije svog duhovnog učitelja. Otišao je na zapad iz svog udobnog doma u nepoznato i započeo svoju misiju – širenja pokreta svjesnosti Kṛṣṇe na zapadu.

 

Ako smo  imalo skeptični i sumnjamo u opunomoćenost riječi u gore navedenim stihovima, treba se samo pokušati prisjetiti -- ko je još ikada u poznatoj istoriji svijeta izgovorio slične riječi? Sem toga, jedino Gospodin Kṛṣṇa kaže u Bhagavad-Gīti: „Ja Sam Bog“. To nikada i nigdje nije izgovorio niko drugi! Znači, u nijednom religijskom spisu kroz dugu povijest ljudske rase ne postoji slična izjava, samo što su ljudi u neznanju pokušavali pripisivati takva značenja osobama od krvi i mesa. To se niko ne usuđuje reći, pa čak niti jedna od mnogobrojnih ekspanzija i inkarnacija Svevišnje Božanske Osobe. Samo Kṛṣṇa!

 

Bez pojašnjenja smisla stihova, koje nam je dao  Śrīla Prabhupāda, ne bi zasigurno ništa pravilno shvatili, kako u Bhagavad-Gīti, tako i u drugim vedskim spisima. Smatra se da ima još oko 500 pokušaja izdavanja Bhagavad-Gīte i njenog prevođenja na svjetske jezike, ali niti jedan od njih nije ovlašten. Jedino je Bhagavad-Gītā As It Is Śrīla Prabhupāda opunomoćena i autoritativna.

 

Proučavajući remek djela vedske književnosti, kao što su: Bhagavad-Gītā, Śrīmad Bhāgavatam, Śrī Caitanya Caritāmṛta  i mnoga druga, možemo se postepeno uputiti u duhovni život i s vremenom potražiti vjerodostojnog duhovnog učitelja, te uzeti njegovo utočište. Kaže se: kada je učenik spreman – učitelj se pojavljuje! I to zaista funkcionira u našim  životima i to bez greške.

 

Postoji jedna malo heavy izreka u Indiji, koja kaže: „Ko podučava sam sebe – ima veliku budalu za učenika“, a možemo slobodno nadodati – ima i veliku budalu za učitelja. Iako je navedena izjava malo heavy, ali to je to. Nekada je potrebno da nas neko dobro prodrma, da se u nama stvori kritična masa, koja će biti dovoljna da nas pokrene naprijed iz naše komfor zone, ali prije nego što stignemo u panik zonu – tada je često malo pokasno i posljedice su teže.

 

Moramo uvijek itekako posvetiti zasluženu pažnju kako Danu Pojave, tako i Danu Odlaska Śrīla Prabhupāda s ove planete. Ako imamo iskrenu  namjeru da kažemo nešto o His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupādu, čisto jednostavnim riječima i da možda naglasimo ono što je nama značilo doći u kontakt sa vedskom filozofijom i predanim služenjem Gospodina Kṛṣṇe, onako kako Śrīla Prabhupāda to prezentira u svojim mnogobrojnim knjigama – śāstrama, to će nam zaista i uspjeti. Śāstre – knjige  Śrīla Prabhupāda nisu samo transcendentalna literatura, praktički, to su viši zakonici za ljudsku rasu za idućih 10 000 godina najmanje, ali u stvari zakonici za sva vremena. Na kraju krajeva, pored mnogobrojnih  knjiga, koje nam je ostavio u naslijeđe, Śrīla Prabhupāda je i svojim načinom života i svojim učenjem drugih i živio život koji je propovijedao.

 

Tako, nećemo ništa izgubiti, svi poslovi ovoga svijeta će nas i dalje čekati sutra, ali jako je bitno, primjereno obilježiti ovaj dan, kao i dane pojava drugih velikih vaiṣṇava i Ācārya, kakav je i Śrīla Prabhupāda.

  

Dok možda postepeno ne stignemo do određene tačke u duhovnom životu – tačke uzdizanja [Vantage Point] i ne pronađemo svog duhovnog učitelja, dok ga ne prepoznamo, a i kasnije – za sve nas Śrīla Prabhupāda je uvijek bio, a ostaće i dalje, glavni śikṣā Guru i Founder Ācārya ISKCON-a – Međunarodnog društva za svjesnost Kṛṣṇe. ISKCON je u stvari njegovo transcendentalno tijelo i ko eventualno nanosi uvrede ISKCON-u, ili bilo kojem od današnjih ISKCON duhovnih učitelja, ili bilo kojem njegovom pripadniku vaiṣṇavi, može se vjerovatno oprostiti od svog regularnog duhovnog života, a kaže se da je to također i siguran način za popločavanje puta na jedan od 28 sistema paklenih planeta.

 

Kao što je poznato, prilikom odlaska s ove planete, Śrīla Prabhupāda  je rekao okupljenim učenicima: „Sve sam vam dao!“ Samo moramo slijediti ta dragocjena uputstva, koja nam je ostavio u svom veoma bogatom transcendentalnom literarnom opusu. Mnogi obični, jednostavni ljudi, koji su više praktičari, ne znaju za podatak da je Śrīla Prabhupāda najviše prevođeni i izdavani pisac svijeta. Njegove dragocjene knjige i dalje se distribuiraju širom svijeta i mnogi preko njih postaju jako uspješne osobe i predani bhakte. Možemo biti jako iskusni kao propovijednik svjesnosti Kṛṣṇe, ali na kraju jednostavno moramo osobi dati knjigu Śrīla Prabhupāda i ostaviti inteligenciji čitaoca da pronađe nešto za sebe, što će mu pomoći u njegovom duhovnom životu, samospoznaji i spoznaji Svevišnjeg Gospodina, kao i ponovnom buđenju uspavane duhovne svjesnosti i uspostavljanju nekada davno izgubljenog odnosa s Svevišnjim Gospodinom Śrī Kṛṣṇom.

 

Treba pomenuti, pored mnogobrojnih drugih poenti: Śrīla Prabhupāda je ne samo veliki Ācārya i veliki duhovni učitelj čitavog svijeta, već i sam veliki sluga, ne samo Božanskog para Śrīmatī Rādhārāṇī i Śrī Kṛṣṇe, već i svih vaiṣṇava, ali i svih ljudi ovoga svijeta, kao i svih živih bića. Bio je obdaren i opunomoćen od strane Svevišnje Božanske Osobe Śrī Kṛṣṇe, te blagoslovljen i od strane svog duhovnog učitelja Njegove Božanske Milosti Śrīla Bhaktisiddhānte Sarasvatī Ṭhākura Gosvāmī Mahārāja, velikim znanjem, te izuzetnom snagom i čistoćom potrebnom za širenje ovog golemog vedskog znanja u svim krajevima svijeta.

 

Na početku naših duhovnih traganja, čak ako smo ozbiljno zainteresirani da proučimo samo sve tajne ovog materijalnog svijeta, kao i našeg univerzuma, možemo biti izuzetno fascinirani, često pratički i kupljeni, ili blagoslovljeni -- kako god, onog časa kada prvi put počnemo da proučavamo Peto Pjevanje Śrīmad Bhāgavatama, u kome se između ostalog opisuje i struktura našeg univerzuma, te mnogobrojne kontraverze, koje ga prate, kao i sve ono o čemu smo do tada mogli samo sanjati i nagađati.

 

Postepeno nam biva razotkriveno da je Śrīla Prabhupāda ne samo veliki duhovni učitelj cijeloga svijeta, već i vrstan poznavalac ezoteričnih vedskih znanja, često trenutno neodukučivih za većinu prosječnih osoba. Śrīla Prabhupāda je jako dobro poznavao i vedsku kosmologiju, kao i vedsku astrologiju Jyotiṣa, specijalno pojedine sekvence Jyotiṣa, kao što je Śakuna Śāstra,   koja govori o oznakama na tijelu, ali i mnoge druge sekvence.

 

Koliko je ko opunomoćen i autoritativan, najbolje se vidi po njegovim učenicima! Kako možemo i sami da vidimo, mnogi će se u ovom dobu Kali-yugi lažno predstavljati kao lažni izbavitelji i lažni gurui, pokušavaće često da rade neki kao guru-biznis, a u stvari želiće samo da uzmu naš novac, pa čak i našu dušu i tijelo, ali oni koji mogu da uzmu našu tjeskobu i da nam podare duhovni život – ti će zaista biti  jako rijetki! Kada sretnemo takvu osobu, čvrsto se uhvatimo za nju  i nikada je više ne puštajmo.

 

Zaista je potrebno slaviti Śrīla Prabhupāda kada god su okolnosti!

 

Ādi-līlā Chapter 9: The Desire Tree of Devotional Service

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 9.36, 9.39

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- PUṢPA SAMĀDHI -- HIS DIVINE GRACE A. C. BHAKTIVEDANTA SVĀMĪ ŚRĪLA PRABHUPĀDA -- 2016 https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412
25.10.2018.

ŚRĪ DĀMODARĀṢṬAKA [PART 1]

 

ŚRĪ DĀMODARĀṢṬAKA  [ŚRĪ HARI-BHAKTI-VILĀSA: 2.16.198 ] -- WHICH HAS BEEN SPOKEN BY THE SAGE SATYAVRATA MUNI.

 


VERSE 1

 

namāmīśvaraḿ sac-cid-ānanda-rūpaḿ

lasat-kuṇḍalaḿ gokule bhrājamanam

yaśodā-bhiyolūkhalād dhāvamānaḿ

parāmṛṣṭam atyantato drutya gopyā

 

To the Supreme Lord, whose form is the embodiment of eternal existence, knowledge, and bliss, whose shark-shaped earrings are swinging to and fro, who is beautifully shining in the divine realm of Gokula, who I (due to the offence of breaking the pot of yogurt that His mother was churning into butter and then stealing the butter that was kept hanging from a swing) is quickly running from the wooden grinding mortar in fear of mother Yashoda, but who has been caught from behind by her who ran after Him with greater speed - to that Supreme Lord, Sri Damodara, I offer my humble obeisances.

 

VERSE 2

 

rudantaḿ muhur netra-yugmaḿ mṛjantam

karāmbhoja-yugmena sātańka-netram

muhuḥ śvāsa-kampa-trirekhāńka-kaṇṭha-

sthita-graivaḿ dāmodaraḿ bhakti-baddham

 

(Seeing the whipping stick in His mother’s hand,) He is crying and rubbing His eyes again and again with His two lotus hands. His eyes are filled with fear, and the necklace of pearls around His neck, which is marked with three lines like a conch shell, is shaking because of His quick breathing due to crying. To this Supreme Lord, Sri Damodara, whose belly is bound not with ropes but with His mother’s pure love, I offer my humble obeisances.

 

VERSE 3

 

itīdṛk sva-līlābhir ānanda-kuṇḍe

sva-ghoṣaḿ nimajjantam ākhyāpayantam

tadīyeṣita-jñeṣu bhaktair jitatvaḿ

punaḥ prematas taḿ śatāvṛtti vande

 

By such childhood pastimes as this He is drowning the inhabitants of Gokula in pools of ecstasy, and is revealing to those devotees who are absorbed in knowledge of His supreme majesty and opulence that He is only conquered by devotees whose pure love is imbues with intimacy and is free from all conceptions of awe and reverence. With great love I again offer my obeisances to Lord Damodara hundreds and hundreds of times.

 

VERSE 4

 

varaḿ deva mokṣaḿ na mokṣāvadhiḿ vā

na canyaḿ vṛṇe ‘haḿ vareṣād apīha

idaḿ te vapur nātha gopāla-bālaḿ

sadā me manasy āvirāstāḿ kim anyaiḥ

 

O Lord, although You are able to give all kinds of benedictions, I do not pray to You for the boon of impersonal liberation, nor the highest liberation of eternal life in Vaikuntha, nor any other boon (which may be obtained by executing the nine processes of bhakti. O Lord, I simply wish that this form of Yours as Bala Gopala in Vrndavana may ever be manifest in my heart, for what is the use to me of any other boon besides this?

 

VERSE 5

 

idaḿ te mukhāmbhojam atyanta-nīlair

vṛtaḿ kuntalaiḥ snigdha-raktaiś ca gopyā

muhuś cumbitaḿ bimba-raktādharaḿ me

manasy āvirāstām alaḿ lakṣa-lābhaiḥ

 

O Lord, Your lotus face, which is encircled by locks of soft black hair tinged with red, is kissed again and again by mother Yasoda, and Your lips are reddish like the bimba fruit. May this beautiful vision of Your lotus face be ever manifest in my heart. Thousands and thousands of other benedictions are of no use to me. idaḿ te mukhāmbhojam atyanta-nīlair  vṛtaḿ kuntalaiḥ snigdha-raktaiś ca gopyā  muhuś cumbitaḿ bimba-raktādharaḿ me  manasy āvirāstām alaḿ lakṣa-lābhaiḥ O Lord, Your lotus face, which is encircled by locks of soft black hair tinged with red, is kissed again and again by mother Yasoda, and Your lips are reddish like the bimba fruit. May this beautiful vision of Your lotus face be ever manifest in my heart. Thousands and thousands of other benedictions are of no use to me. idaḿ te mukhāmbhojam atyanta-nīlair  vṛtaḿ kuntalaiḥ snigdha-raktaiś ca gopyā  muhuś cumbitaḿ bimba-raktādharaḿ me  manasy āvirāstām alaḿ lakṣa-lābhaiḥ O Lord, Your lotus face, which is encircled by locks of soft black hair tinged with red, is kissed again and again by mother Yasoda, and Your lips are reddish like the bimba fruit. May this beautiful vision of Your lotus face be ever manifest in my heart. Thousands and thousands of other benedictions are of no use to me.

 

VERSE 6

 

namo deva dāmodarānanta viṣṇo

prasīda prabho duḥkha-jālābdhi-magnam

kṛpā-dṛṣṭi-vṛṣṭyāti-dīnaḿ batānu

gṛhāṇeṣa mām ajñam edhy akṣi-dṛśyaḥ


O Supreme Godhead, I offer my obeisances unto You. O Damodara! O Ananta! O Vishnu! O master! O my Lord, be pleased upon me. By showering Your glance of mercy upon me, deliver this poor ignorant fool who is immersed in an ocean of worldly sorrows, and become visible to my eyes.

 

VERSE 7

 

kuverātmajau baddha-mūrtyaiva yadvat

tvayā mocitau bhakti-bhājau kṛtau ca

tathā prema-bhaktiḿ svakāḿ me prayaccha

na mokṣe graho me ‘sti dāmodareha

 

“ O Lord Damodara, just as the two sons of Kuvera - Manigriva and Nalakuvara -were delivered from the curse of Narada and made into great devotees by You in Your form as a baby tied with rope to a wooden grinding mortar, in the same way, please give to me Your own prema-bhakti. I only long for this and have no desire for any kind of liberation.

 

VERSE 8

 

namas te ‘stu dāmne sphurad-dīpti-dhāmne

tvadīyodarāyātha viśvasya dhāmne

namo rādhikāyai tvadīya-priyāyai

namo ‘nanta-līlāya devāya tubhyam

 

“ O Lord Damodara, I first of all offer my obeisances to the brilliantly effulgent rope which binds Your belly. I then offer my obeisances to Your belly, which is the abode of the entire universe. I humbly bow down to Your most beloved Shrimati Radharani, and I offer all obeisances to You, the Supreme Lord, who displays unlimited pastimes.

 

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- ŚRĪ DĀMODARĀṢṬAKAM  https://www.facebook.com/tovp.mayapur/ ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- ŚRĪ DĀMODARĀṢṬAKAM  https://www.facebook.com/tovp.mayapur/

Stariji postovi

GORANGA
<< 01/2019 >>
nedponutosricetpetsub
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


VISIT ALL MY BLOGS -- MOJI BLOGOVI

free counters

CITATI IZ VEDA.....
Vedske izjave su samodostatne. Sve što je ondje navedeno mora se prihvatiti. Ako tumačimo prema našoj vlastitoj imaginaciji, autoritet Veda se odmah gubi....

CETIRI GLAVNA TIPA DOKAZA
OD 4 GLAVNA TIPA DOKAZA:
1.Direktnim opažanjem,
2.Hipotezom,
3.Istorijskim referencama,
4.Vedama - vedski dokaz se prihvata kao najbolji.
MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
196062

Powered by Blogger.ba