GORANGA

Call out Gouranga and be happy! Mob: +387 63 220 084; +387 66 433 542; e-mail: Sona Gauranga Das JPS <sonagaurangadas@yahoo.com>

12.01.2017.

LORD NITYĀNANDA -- THE SUBDUER OF THE UNBELIEVERS -- GOSPODIN NITYĀNANDA -- POKORITELJ NEVJERNIKA [PART 1]

 

 

NITYĀNANDA TRAYODĀŚĪ – APPEARANCE OF ŚRĪ NITYĀNANDA PRABHU [FAST TODAY] – 9 FEBRUARY 2017 THURSDAY.

 

ŚRĪ NITYĀNANDA GOSĀÑI JE DIREKTNO HALADHARA [LORD BALARĀMA].

 

GOSPODIN ŚRĪ KṚṢṆA CAITANYA JE ZAČETNIK SAŃKĪRTANE [CONGREGATIONAL CHANTING OF THE HOLY NAME OF THE LORD] – SKUPNOG [ZAJEDNIČKOG] PJEVANJA GOSPODINOVOG SVETOG IMENA U KONGREGACIJI. ONAJ KO GA OBOŽAVA SAŃKĪRTANOM JE ZAISTA SREĆAN.

 

GOSPODIN ŚRĪ CAITANYA MAHĀPRABHU JE OTAC I ZAČETNIK SAŃKĪRTANA POKRETA. GOSPODIN PRIHVATA I OBDARUJE SVOJIM BLAGOSLOVIMA ONOGA KO GA OBOŽAVA ŽRTVUJUĆI SVOJ ŽIVOT, NOVAC, INTELIGENCIJU I RIJEČI ZA SAŃKĪRTANA POKRET. ZA SVE OSTALE SE MOŽE REĆI DA SU BUGALASTI, JER JE OD SVIH ŽRTVOVANJA U KOJA ČOVJEK MOŽE ULOŽITI SVOJU ENERGIJU, NAJSLAVNIJE ŽRTVOVANJE UČINJENO ZA SAŃKĪRTANA POKRET.

 

KOMENTAR: Znajmo, koga god da sretnemo, naročito u zadnje vrijeme – svako bije tešku bitku za opstanak. Zato ovi bezvremenski stihovi specijalno dobijaju na važnosti. Bukvalno se kaže: Gospodin Śrī Caitanya Mahāprabhu prihvata i obdaruje Svojim blagoslovima onoga ko Ga obožava žrtvujući svoj život, novac, inteligenciju i riječi za sańkīrtana pokret. Gospodin Śrī Nityānanda Prabhu je jedan od dvojice kapetana, koji sa svojim vojnicima putuju svuda pjevajući sveto ime. Samo to treba primijeniti u praksi – s grupom srodnih duša u kongregaciji – jednostavno sjesti i pjevati sveto ime – i to je to...!

 

STIH 72

 

advaita, nityānanda — caitanyera dui ańga

ańgera avayava-gaṇa kahiye upāńga

 

SYNONYMS: advaita — Advaita Ācārya; nityānanda — Lord Nityānanda; caitanyera — of Lord Caitanya Mahāprabhu; dui — two; ańga — limbs; ańgera — of the limbs; avayava-gaṇa — the constituent parts; kahiye — I say; upāńga — parts.

 

Śrī Advaita Prabhu i Śrī Nityānanda Prabhu su potpuni dijelovi Gospodina Caitanye. Stoga su udovi [ańge] Njegovog tijela. Dijelovi ovih dijelova se nazivaju upāńge.

 

STIH 73

 

ańgopāńga tīkṣṇa astra prabhura sahite

sei saba astra haya pāṣaṇḍa dalite

 

SYNONYMS: ańga-upāńga — plenary portions and parts; tīkṣṇa — sharp; astra — weapons; prabhura sahite — along with Lord Caitanya Mahāprabhu; sei — these; saba — all; astra — weapons; haya — are; pāṣaṇḍa — the atheists; dalite — to trample.

 

Gospodin je tako naoružan ubojitim oružjem u obliku Svojih dijelova. Ovo oružje je dovoljno moćno da smrvi bezbožne ateiste.

 

SMISAO: Ovdje je veoma značajna reč pāṣaṇḍa. Onaj ko upoređuje Svevišnju Božansku Osobu s polubogovima je poznat kao pāṣaṇḍa. Pāṣaṇḍe pokušavaju da spuste Svevišnjeg Gospodina na svjetovnu razinu. Ponekad stvaraju sopstvenog izmišljenog Boga, ili prihvataju običnu osobu kao Boga i proglašavaju je jednakom Svevišnjoj Božanskoj Osobi. Tako su budalasti da je predstavljaju kao slijedeću inkarnaciju Gospodina Caitanye, ili Kṛṣṇe, iako su sve njene djelatnosti protivne djelatnostima prave inkarnacije. Na taj način varaju naivnu publiku. Takvi pāṣaṇḍi ne mogu zbuniti onoga ko je inteligentan i ko proučava osobine Svevišnje Božanske Osobe opisane u vedskim spisima.

 

Pāṣaṇḍi, ili ateisti, ne mogu shvatiti zabave Svevišnjeg Gospodina ili transcendentalno služenje Gospodina s ljubavlju. Oni misle da predano služenje nije ništa bolje od običnih plodonosnih djelatnosti [karme]. Međutim, kao što Bhagavad-gītā 4.8 potvrđuje, Svevišnji Gospodin i Njegovi bhakte uvek poražavaju ove budalaste ateiste, spašavajući pravedne i kažnjavajući nitkove [paritrāṇāya sādhūnāḿ vināśāya ca duṣkṛtām]. Nitkovi uvek žele da poreknu Svevišnju Božansku Osobu i stvore prepreke na putu predanog služenja. Gospodin šalje Svoje vjerodostojne predstavnike i Sam se pojavljuje da bi stao na kraj tim budalaštinama. 

 

STIH 74

 

nityānanda gosāñi sākṣāt haladhara

advaita ācārya gosāñi sākṣāt īśvara

 

SYNONYMS: nityānanda gosāñi — Lord Nityānanda Gosāñi; sākṣāt — directly; hala-dhara — Lord Balarāma, the holder of the plow; advaita ācārya gosāñi — Śrī Advaita Ācārya Gosāñi; sākṣāt — directly; īśvara — the Personality of Godhead.

 

Śrī Nityānanda Gosāñi je direktno Haladhara [Lord Balarāma], a Advaita Ācārya je sama Božanska Osoba.

 

STIH 75

 

śrīvāsādi pāriṣada sainya sańge lañā

dui senā-pati bule kīrtana kariyā

 

SYNONYMS: śrīvāsa-ādi — Śrīvāsa and others; pāriṣada — associates; sainya — soldiers; sańge — along with; lañā — taking; dui — two; senā-pati — captains; bule — travel; kīrtana kariyā — chanting the holy name.

 

Ova dva kapetana, sa svojim vojnicima poput Śrīvāsa Ṭhākura, svuda putuju pjevajući Gospodinovo sveto ime.

 

STIH 76


pāṣaṇḍa-dalana-vānā nityānanda rāya

ācārya-huńkāre pāpa-pāṣaṇḍī palāya

 

SYNONYMS: pāṣaṇḍa-dalana — of trampling the atheists; vānā — having the feature; nityānanda — Lord Nityānanda; rāya — the honorable; ācārya — of Advaita Ācārya; huńkāre — by the war cry; pāpa — sins; pāṣaṇḍī — and atheists; palāya — run away.

 

Sama obilježja Gospodina Nityānande ukazuju da je On pokoritelj nevjernika. Svi grijesi i nevjernici bježe od glasnih povika Advaite Ācārye.

 

STIH 77

 

Gospodin Śrī Kṛṣṇa Caitanya je začetnik sańkīrtane [congregational chanting of the holy name of the Lord] – skupnog [zajedničkog] pjevanja Gospodinovog svetog imena u kongregaciji. Onaj ko Ga obožava sańkīrtanom je zaista srećan.

 

STIH 78

 

sei ta' sumedhā, āra kubuddhi saḿsāra

sarva-yajña haite kṛṣṇa-nāma-yajña sāra

 

SYNONYMS

 

sei — he; ta' — certainly; su-medhā — intelligent; āra — others; ku-buddhi — poor understanding; saḿsāra — in the material world; sarva-yajña haite — than all other sacrifices; kṛṣṇa-nāma — of chanting the name of Lord Kṛṣṇa; yajña — the sacrifice; sāra — the best.

 

Takva osoba je istinski inteligentna, dok ostali, koji nemaju dovoljno znanja, moraju da trpe u krugu uzastopnog rađanja i umiranja. Od svih žrtvovanja, pjevanje Gospodinovog svetog imena je najuzvišenije.

 

SMISAO: Gospodin Śrī Caitanya Mahāprabhu je otac i začetnik sańkīrtana pokreta. Gospodin prihvata i obdaruje Svojim blagoslovima onoga ko Ga obožava žrtvujući svoj život, novac, inteligenciju i riječi za sańkīrtana pokret. Za sve ostale se može reći da su bugalasti, jer je od svih žrtvovanja u koja čovjek može uložiti svoju energiju, najslavnije žrtvovanje učinjeno za sańkīrtana pokret.

 

Ādi-līlā  Chapter 3: The External Reasons for the Appearance of Śrī Caitanya Mahāprabhu

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 3.72-78

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA –  9 JANUARY 2017 MONDAY –  EKADĀŚĪ -- SUITABLE FOR FASTING -- FASTING FOR PUTRADA EKADĀŚĪ -- [FOR SARAJEVO IS DVADĀŚĪ]
27.12.2016.

DHARMAḤ KAITAVAḤ -- CHEATING RELIGIONS -- PREVARNE RELIGIJE [PART 2]

 

U MATERIJALNOM SVIJETU, RAZLIČITI TEOLOZI RAZLIČITO SHVATAJU RIJEČ MAHĀTMĀ. SVJETOVNI LJUDI TAKOĐER IZNOSE SVOJA RAZLIČITA GLEDIŠTA. USLOVLJENA DUŠA OBUZETA ZADOVOLJAVANJEM ČULA PRIHVATA MAHĀTMU [MAHĀJANU] SRAZMJERNO ČULNOM UŽIVANJU KOJE ON NUDI.

 

PONEKAD LJEKARI, PSIHIJATRI I DRUŠTVENI RADNICI POKUŠAVAJU DA UBLAŽE TJELESNU BOL, NESREĆU I STRAH, ALI NEMAJU NIKAKVO ZNANJE O DUHOVNOM IDENTITETU I LIŠENI SU ODNOSA S BOGOM. UPRKOS TOME, OBMANUTI LJUDI IH SMATRAJU MAHĀJANIMA. PONEKAD SAMOOBMANUTI LJUDI PRIHVATAJU VOĐE ILI DUHOVNE UČITELJE IZ REDOVA SVEŠTENIKA, KOJI SU ZVANIČNO IMENOVANI PO ZAKONIMA MATERIJALNOG ŽIVOTA. TAKO IH SLUŽBENI SVEŠTENICI VARAJU.

 

STIH 17.185  [PART 1]

 

dharma-sthāpana-hetu sādhura vyavahāra

purī-gosāñira ye ācaraṇa, sei dharma sāra

 

SYNONYMS: dharma-sthāpana-hetu — to establish the principles of religion; sādhura vyavahāra — behavior of a devotee; purī-gosāñira — of Mādhavendra Purī; ye ācaraṇa — the behavior; sei — that; dharma sāra — the essence of all religion.

 

Bhakta svojim ponašanjem pokazuje pravu svrhu religioznih principa. Ponašanje Śrīla Mādhavendre Purī Goswāmīya je suština takvih religioznih principa.

 

SMISAO: Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura tumači ovaj odlomak na slijedeći način. Sādhu, ili pošten čovjek se naziva mahājana ili mahātmā. Mahātmā je opisan od Gospodina Kṛṣṇe u Bhagavad-gīti (9.13) na slijedeći način:

 

mahātmānas tu māḿ pārtha daivīḿ prakṛtim āśritāḥ

bhajanty ananya-manaso jñātvā bhūtādim avyayam

 

O Pṛthin sine, oni koji nisu obmanuti, velike duše, pod zaštitom su božanske prirode. Potpuno su zaokupljeni predanim služenjem, jer Me znaju kao izvornu i neiscrpnu Svevišnju Božansku Osobu.  

 

U materijalnom svijetu, različiti teolozi različito shvataju riječ mahātmā. Svjetovni ljudi također iznose svoja različita gledišta. Uslovljena duša obuzeta zadovoljavanjem čula prihvata mahātmu srazmjerno čulnom uživanju koje on nudi. Na primjer, poslovan čovek može smatrati nekog bankara mahājanom, a karmīyi koji žele materijalne užitke mogu smatrati filozofe poput Jaiminiya mahājanima. Ima mnogo yogīya koji žele da vladaju čulima i za njih je Patañjali Ṛṣi mahājana. Za jñānīye, mahājani su ateistički Kapila, Vasiṣṭha, Durvāsā, Dattātreya i drugi impersonalistički filozofi. Demoni prihvataju kao mahājane Hiraṇyākṣu, Hiraṇyakaśipua, Rāvaṇu, Rāvaṇinog sina Meghanādu, te Jarāsandhu  i druge.

 

Materijalistički antropolozi, koji špekuliraju o evoluciji tijela smatraju da je mahājana osoba poput Darwina. Naučnici, koji su zbunjeni Kṛṣṇinom spoljašnjom energijom nemaju nikakav odnos sa Svevišnjom Božanskom Osobom, ali neki ljudi ih ipak prihvataju kao mahājane. Slično tome, filozofi, istoričari, književnici, javni govornici i društveni i poilitički vođe se ponekad prihvataju kao mahājane. Takve mahājane poštuju ljudi koji su opisani u Śrīmad-Bhāgavatam (2.3.19):

 

śva-viḍ-varāhoṣṭra-kharaiḥ saḿstutaḥ puruṣaḥ paśuḥ

na yat-karṇa-pathopeto jātu nāma gadāgrajaḥ

 

Ljudi koji nalikuju psima, svinjama, kamilama i magarcima hvale ljude koji nikada ne slušaju o transcendentalnim zabavama Gospodina Śrī Kṛṣṇe, koji oslobađa živa bića od zla.

 

Tako na materijalnoj razini, životinje obožavaju animalističke vođe. Ponekad ljekari, psihijatri i društveni radnici pokušavaju da ublaže tjelesnu bol, nesreću i strah, ali nemaju nikakvo znanje o duhovnom identitetu i lišeni su odnosa s Bogom. Uprkos tome, obmanuti ljudi ih smatraju mahājanama. Ponekad samoobmanuti ljudi prihvataju vođe ili duhovne učitelje iz redova sveštenika, koji su zvanično imenovani po zakonima materijalnog života. Tako ih službeni sveštenici varaju. Ponekad ljudi prihvataju kao mahājane osobe, koje je Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura opisao kao ḍhańga-vipras [brāhmaṇe varalice]. Takvi varalice oponašaju osobine Śrīla Haridāsa Ṭhākura i zavide Haridāsa Ṭhākuru koji je sigurno bio mahājana. Čine velike vještačke pokušaje, proglašavajući sebe velikim Gospodinovim bhaktama ili mističnim hipnotizerima upućenim u čarolije, hipnozu i čuda. Ponekad ljudi prihvataju demone poput Pūtane, Tṛṇāvarte, Vatse, Bake, Aghāsure, Dhenuke, Kālīye i Pralambe kao mahājane. Neki ljudi prihvataju imitatore i protivnike Svevišnje Božanske Osobe, kao što su Pauṇḍraka, Śṛgāla Vāsudeva, duhovnog učitelja demona -- Śukrācāryu, ili ateiste poput Cārvāke, kralja Vene, Sugate i Arhata. Takvi ljudi nemaju nikakvu vjeru u Śrī Caitanyu Mahāprabhua, kao Svevišnju Božansku Osobu, već prihvataju bezbožne varalice, koji se predstavljaju kao inkarnacije Boga i igrom riječi varaju budalaste ljude u ovom svijetu. Tako brojni raskali [nitkovi] bivaju prihvaćeni kao mahājane.

 

Stay tuned. To be continued…  

 

Madhya-līlā        Chapter 17: The Lord Travels to Vṛndāvana

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Madhya 17.185 [Part 1]

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

 

 

16.12.2016.

ŚRĪLA BHAKTISIDDHĀNTA SARASVATĪ ṬHĀKURA -- DISAPPEARANCE -- 17 DECEMBER 2016 SATURDAY -- CATURTHĪ [PART 1]

 

 

KOMENTAR: U subotu  17 decembra 2016 godine je Dan Odlaska sa ovog svijeta velikog vaiṣṇavskog sveca i Ācārye – His Divine Grace Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura Goswāmī Mahārāja. Ovaj tekst je koncipiran u svrhu dostojnog obilježavanja toga dana skromnim prilogom iz biografije i prezentiranjem ogromnog doprinosa, koji je dao razumijevanju vaiṣṇavske filozofije, kao i instrukcija svojim učenicima kojima je zadužio čitav svijet,  te posebnog doprinosa na ogromnom polju spoznaja ezoteričnih misterija našeg univerzuma i mnogobrojnih kontraverzi oko strukture univerzuma i cjelokupne kreacije.

 

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura se pojavio u svetom mjestu hodočašća, Jagannātha Purīyu, kao sin Śrīla Bhaktivinode Ṭhākura, uzvišenoga vaiṣṇavskog Ācārye u učeničkom naslijeđu Śrī Caitanye Mahāprabhua. Iako zaposlen kao državni sudija, Śrīla Bhaktivinoda neumorno je radio, kako bi uspostavio učenja Gospodina Caitanye u Indiji. Imao je viziju svjetskog duhovnog pokreta i molio se za sina koji bi mu pomogao ostvariti taj san.

 

Śrīla Bhaktisiddhānta  se pojavio na ovom svijetu 6 februara 1874. godine u svetom gradu hodočašća -- Jagannātha Purīyu, gdje je Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura služio kao upravitelj čuvenog Templa Jagannātha. Dobio je ime Bimala Prasada. U sedmoj godini života Bimala Prasada znao je napamet više od sedam stotina sanskritskih stihova iz Bhagavad-gīte, koje je mogao objasniti. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura, autor brojnih važnih knjiga i drugih književnih radova o Gaudiya vaiṣṇavskoj filozofiji, podučio je sina štampanju i korekturi.

 

Do dvadeset pete godine, Bimala Prasad stiče veliki ugled kao poznavatelj sanskrita, matematike, kosmologije [astronomije] i Jyotiṣa – vedske astrologije. Svojom kosmološkom [astronomskom] raspravom, Sūrya-Siddhānta, osvojio je počasni naslov Siddhānta Sarasvatī kao priznanje za svoja izvanredna učenja. Godine 1905 po savjetu svoga oca, prihvaća duhovnu inicijaciju Śrīla Gaurakiśhora Dāsa Bābājīya. Premda neškolovan u svjetovnim školama, Śrīla Gaurakiśhora Dāsa Bābājī bio je poznat širom kontinenta, kao veliki svetac i vaiṣṇavski Ācarya. Iako veliki učenjak, Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura je pred svojim učiteljem bio ponizan i predan.

 

Zadovoljan takvom poniznošću i predanošću svog visoko obrazovanog učenika, Śrīla Gaurakiśhora Dāsa Bābājī mu je dao sve blagoslove i zamolio ga da "propovijeda Apsolutnu Istinu i ostavi sve drugo". Nakon odlaska Śrīla Bhaktivinode Thākura 1914. godine, Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura postaje urednik očeva časopisa Śrī Sajjana Toshani i osniva Bhagavad Press za izdavanje Gaudiya vaiṣṇavske literature.

 

Godine 1918. prihvaća odvojeni red života i uzima ime Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura Goswāmi. U svrhu širenja Gaudiya vaiṣṇavske literature širom Indije, osniva Gaudiya Math, sa šezdeset četiri ogranka širom Indije. Glavno sjedište njegove misije, Caitanya Gaudiya Math, nalazi se  u Śrī  Dhām Māyāpuru,  rodnom  mjestu Śrī Gaurāńge Mahāprabhua -- Śrī Caitanye Mahāprabhua.

 

Śrīla Bhaktisiddhānta je prilagodio drevnu tradiciju tehničkim i društvenim uslovima dvadesetog stoljeća. Štamparski stroj smatrao je najproduktivnijim sredstvom širenja te poruke širom svijeta, a i sam je bio autor mnogih važnih prevoda, komentara i filozofskih eseja. Bio je prvi duhovni učitelj u učeničkom naslijeđu, koji je dopustio svojim propovjednicima u odvojenom redu života [sannyāsiyima] da nose zapadnjačku odjeću i putuju savremenim prevoznim sredstvima umjesto pješice.

 

Godine 1922, inteligentni mladi student Abhay Caran De posjetio je Śrīla Bhaktisiddhāntu  u središtu Gaudiya Matha u Callcuti [Kolkata]. Śrīla Bhaktisiddhānta odmah je savjetovao mladiću da bi trebao propovijedati zapadnom svijetu poruku svjesnosti Kṛṣṇe na engleskom jeziku. Iako nije mogao odmah provesti u djelo želju Śrīla Bhaktisiddhānte, Abhay je postao aktivan pristaša Gaudiya Matha. Godine 1933. Abhay je službeno postao učenik Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura, koji mu je dao ime Abhay Caranaravinda.


Tokom 1930-ih Śrīla Bhaktisiddhānta razvija i povećava misionarski rad, te uspijeva ponovno uspostaviti svjesnost Kṛṣṇe, kao vodeću snagu u duhovnom životu Indije. U želji da se njegov rad nastavi, požuruje svoje učenike da osnuju zajedničko Upravno Izvršno Tijelo koje bi upravljalo Gaudiya Mathom u njegovoj odsutnosti.

 

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī  je napustio ovaj svijet 1. januara 1937. godine. Nažalost, njegovi vodeći učenici nisu marili za njegovu uputu da vode Upravno Izvršno Tijelo, a kao posljedica toga Gaudiya Math se, kao ujedinjena propovjedačka misionarska organizacija, postepeno raspao.

 

Međutim,     Abhay     Caranaravinda     ostaje     vjeran     viziji  Śrīla Bhaktisiddhānte  Sarasvatī Goswāmī Mahārāja  po kojoj će svjesnost Kṛṣṇe postati svjetski poznat pokret i uputi koju je osobno dobio od njega. Prihvaća odvojeni red života -- sannyāsu i dobija ime Bhaktivedanta Swāmī Mahārāja. Godine 1965 putuje u Sjedinjene Američke Države propovijedati svjesnost Kṛṣṇe na engleskom jeziku. Śrīla Prabhupāda osniva Međunarodno društvo za svjesnost Kṛṣṇe i uspostavlja Upravno Tijelo [GBC], koje nastavlja upravljati pokretom nakon njegova odlaska s ovog svijeta 1977. godine. Tako se iskrenim naporima A.C. Bhaktivedante Swāmī Śrīla Prabhupāda i njegovih sljedbenika, djelo Śrīla Bhaktisiddhānte Sarasvatī Ṭhākura nastavlja širom cijelog svijeta.

 

REFERENCE:

 

VAIṢṆAVA KE? – O MOJ UME KAKAV SI TI VAIṢṆAVA ? Bengalska pjesma: His Divine Grace Śrīla Bhaktisiddhānte Sarasvatī Ṭhākura Goswāmī Mahārāja

Prevod stihova i navodi iz spisa: His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda -- Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

Objašnjenja: His Holiness Jayapatāka Swāmī Guru Mahārāja

 

 

 

 

 

17.11.2016.

DHARMAḤ KAITAVAḤ -- CHEATING RELIGIONS -- PREVARNE RELIGIJE [PART 1]

 

 

SVE ŠTO VELIKI ČOVJEK UČINI, OBIČNI LJUDI SLIJEDE. KOJI GOD PRIMJER DA POSTAVI SVOJIM UZORNIM DJELOVANJEM, ČITAV SVIJET SLIJEDI [BHAGAVAD-GĪTĀ 3.21].

 

U ŚRĪMAD-BHĀGAVATAMU [1.1.2] JE REČENO: DHARMAḤ PROJJHITA-KAITAVO 'TRA. NA MATERIJALNOJ RAZINI, RELIGIOZNI SISTEMI SE RAZLIKUJU. ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM IH NA SAMOM POČETKU OPISUJE KAO -- DHARMAḤ KAITAVAḤ [CHEATING RELIGIONS] ILI PREVARNE RELIGIJE. NI JEDNA OD NJIH NIJE PRAVA. PRAVI RELIGIOZNI SISTEM JE ONAJ KOJI OMOGUĆAVA OSOBI DA RAZVIJE LJUBAV PREMA SVEVIŠNJOJ BOŽANSKOJ OSOBI.  

 

NĀSĀV ṚṢIR YASYA MATAḾ NA BHINNAM -- IT IS SAID THAT A GREAT LEARNED SCHOLAR OR SAGE CANNOT BE EXALTED UNLESS HE DISAGREES WITH OTHER SCHOLARS AND SAGES.

 

NĀSĀV ṚṢIR YASYA MATAḾ NA BHINNAM -- KAŽE SE DA VELIKI UČENJAK ILI MUDRAC NE MOŽE BITI UZVIŠEN AKO NE IZRAZI PROTIVNO MIŠLJENJE. NA MATERIJALNOJ RAZINI, SLAGANJE NIJE MOGUĆE; ZATO POSTOJE RAZLIČITE VRSTE RELIGIOZNIH SISTEMA. MEĐUTIM, APSOLUTNA ISTINA JE JEDNA I KADA JE OSOBA UTEMELJENA U NJOJ, NEMA NESLAGANJA.

 

DUHOVNI ODNOS JE UTEMELJEN NA DUHOVNOJ RAZINI, BEZ OBZIRA NA MATERIJALNU INFERIORNOST ILI SUPERIORNOST.

 

NEKI LJUDI NE ODOBRAVAJU POSTUPAK ŚRĪ CAITANYE MAHĀPRABHUA, KOJI JE PRIHVATIO VAIṢṆAVU IZ NIŽE ZAJEDNICE. TAKVI LJUDI NE SMATRAJU MAHĀ-PRASĀDAM TRANSCENDENTALNIM I ZATO SU U OVOM STIHU OPISANI KAO MŪRKHA [FOOLISH – BUDALASTI] I DUṢṬA [MISCHIEVOUS – ZLONAMJERNI]. ČISTI BHAKTA POSJEDUJE MOĆ DA IZAZOVE TAKVE LJUDE IZ VIŠIH ZAJEDNICA I NJEGOVE HRABRE IZJAVE NE BI TREBALO SMATRATI IZRAZIMA PONOSA ILI NADMENOSTI. NAPROTIV, TAKVOG BHAKTU TREBA SMATRATI ISKRENIM I NEPOSREDNIM. ON NE VOLI DA LASKA BRĀHMAṆAMA IZ VIŠIH ZAJEDNICA, KOJI NE PRIPADAJU ZAJEDNICI VAIṢṆAVA.

 

KOMENTAR: Evo, da se u ovo neko vrijeme puno različitih testova i izazova za naše krhke duše, pokušamo pomalo dohvatiti uzvišene vaiṣṇavske filozofije, pa iako možda dijelom nismo kvalificirani i savršeni, ipak možemo pokušati s razumijevanjem slijediti savršene osobe, njihova djela i upute. Tako postepeno postajemo i sami savršeni. Biće još barem nekoliko nastavaka na ovu temu, zavisno od interesovanja i drugih okolnosti.

 

Jednom prilikom je jedan od Sanoḍiyā brāhmaṇa, počeo oduševljeno plesati kada je čuo od Balabhadre Bhaṭṭācārye objašnjenje transcendentalnog odnosa kakav je vladao između Śrī Mādhavendre Purīya, koji je bio duhovni učitelj Śrī Īśvare Purīya, duhovnog učitelja Śrī Caitanye Mahāprabhua i Śrī Caitanye Mahāprabhua.  Brāhmaṇa je onda poveo Śrī Caitanyu Mahāprabhua u svoj dom i počeo revnosno služiti Gospodina na različite načine. Zamolio je Balabhadru Bhaṭṭācāryu da skuha ručak za Śrī Caitanyu Mahāprabhua, ali mu je na to Śrī Caitanya Mahāprabhu rekao: “Mādhavendra Purī je već ručao u tvom domu. Zato možeš sam kuhati i dati Mi hranu. To je Moja instrukcija”. U Bhagavad-gīti 3.21  je rečeno: “ Sve što veliki čovjek učini, obični ljudi slijede. Koji god primjer da postavi svojim uzornim djelovanjem, čitav svijet slijedi.”

 

Pošto je brāhmaṇa pripadao zajednici Sanoḍiyā brāhmaṇa, u sjevero-zapadnoj Indiji je običaj da sannyāsī ne prihvataju hranu od takvih brāhmaṇa. Sanoḍiyā brāhmaṇe su poučavali Kālawāre i Sānwāḍe. Zato su bili smatrani nižerazrednim brāhmaṇama. Sannyāsīyu se ne dozvoljava da od njih primi milostinju, ili hranu. Međutim, Śrī Caitanya Mahāprabhu je prihvatio ručak, koji je skuhao Sanoḍiyā brāhmaṇa zato što je pripadao zajednici Mādhavendre Purīya. Śrīla Mādhavendra Purī je bio duhovni učitelj Śrīla Īśvare Purīya, duhovnog učitelja Śrī Caitanye Mahāprabhua.  Prema tome, duhovni odnos je utemeljen na duhovnoj razini, bez obzira na materijalnu inferiornost ili superiornost.

 

Brāhmaṇa je rekao Śrī Caitanyi Mahāprabhu: “Veoma sam srećan da Ti mogu ponuditi hranu. Ti si Svevišnji Gospodin i pošto si utemeljen na transcendentalnoj razini, nisi ničim sputan.” I, potom je nastavio, kao što je navedeno u narednom stihu:

 

STIH 17.183

 

“Budalasti ljudi će Te klevetati, ali ja neću trpiti riječi takvih zlonamjernih Ijudi.”

 

SMISAO: Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura primjećuje da je brāhmaṇa neustrašivo kritikovao takozvane kastinske brāhmaṇe, iako nije pripadao višoj zajednici, jer je bio utemeljen na razini čistog predanog služenja. Neki ljudi ne odobravaju postupak Śrī Caitanye Mahāprabhua, koji je prihvatio vaiṣṇavu iz niže zajednice. Takvi ljudi ne smatraju mahā-prasādam transcendentalnim i zato su u ovom stihu opisani kao mūrkha [foolish – budalasti] i duṣṭa [mischievous – zlonamjerni]. Čisti bhakta posjeduje moć da izazove takve ljude iz viših zajednica i njegove hrabre izjave ne bi trebalo smatrati izrazima ponosa ili nadmenosti. Naprotiv, takvog bhaktu treba smatrati iskrenim i neposrednim. On ne voli da laska brāhmaṇama iz viših zajednica, koji ne pripadaju zajednici vaiṣṇava.

 

STIH 17.184

 

Śrī Caitanya Mahāprabhu je odgoverio: "Izjave Veda, Purāṇa i velikih učenjaka i mudraca se ponekad ne slažu. Zato postoje različiti religiozni principi."

 

SMISAO: Sve dok osoba ne spozna Apsolutnu Istinu, nema ni govora o slaganju. Nāsāv ṛṣir yasya mataḿ na bhinnam: kaže se da veliki učenjak ili mudrac ne može biti uzvišen ako ne izrazi protivno mišljenje. Na materijalnoj razini, slaganje nije moguće; zato postoje različite vrste religioznih sistema. Međutim, Apsolutna Istina je jedna i kada je osoba utemeljena u njoj, nema neslaganja. Na toj apsolutnoj razini se obožava Svevišnja Božanska Osoba. U Bhagavad-gīti [18.55] je rečeno: bhaktyā mām abhijānāti yāvān yaś cāsmi tattvataḥ. Na apsolutnoj razini postoji jedno obožavano Božanstvo i jedan proces obožavanja.

 

Taj proces je bhakti.

 

U svijetu postoje razne religije, jer nisu sve utemeljene na apsolutnoj razini predanog služenja. U Bhagavad-gīti [18.66] je potvrđeno: sarva-dharmān parityajya mām ekaḿ śaraṇaḿ vraja. Riječ ekaḿ znači jedan, Kṛṣṇa. Na toj razini, ne postoje različiti religiozni sistemi.

 

U Śrīmad-Bhāgavatamu [1.1.2] je rečeno -- dharmaḥ projjhita-kaitavo 'tra. Na materijalnoj razini, religiozni sistemi se razlikuju. Śrīmad-Bhāgavatam ih na samom početku opisuje kao -- dharmaḥ kaitavaḥ [cheating religions], ili prevarne religije. Ni jedna od njih nije prava. Pravi religiozni sistem je onaj koji omogućava osobi da razvije ljubav prema Svevišnjoj Božanskoj Osobi. U Śrīmad-Bhāgavatamu (1.2.6) je rečeno:

 

sa vai puḿsāḿ paro dharmo yato bhaktir adhokṣaje

ahaituky apratihatā yayātmā suprasīdati

 

"Zanimanje koje omogućava ljudima da dostignu predano služenje transcendentalnog Gospodina s ljubavlju je vrhovno zanimanje [dharma] čitavog čovječanstva. Takvo predano služenje mora biti nemotivirano i neprekinuto da bi potpuno zadovoljilo jastvo."

 

Na toj razini postoji samo služenje Gospodina. Kada osoba nema skrivenih motiva nesumnjivo postoji jedinstvo i skladnost principa. Pošto svako posjeduje drugačije tijelo i um, potrebne su različite vrste religije, ali kada se osoba utemelji na duhovnoj razini, nema tjelesnih ili umnih razlika. Stoga na apsolutnoj razini postoji jedinstvo u religiji.

 

Madhya-līlā        Chapter 17: The Lord Travels to Vṛndāvana

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Madhya 17.183 – 184

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

 

04.11.2016.

SADĀCĀRA – VAIṢṆAVA ETIQUETTE [PART 3]

 

 

VAIṢṆAVA IS ADOṢA DARŚI -- VAIṢṆAVA NIKADA NE VIDI GREŠKE U DRUGIMA.

 

BHAKTA PRIHVATA JEDINO DOBRE OSOBINE ČOVJEKA, A NE NJEGOVE LOŠE OSOBINE. ON JEDNOSTAVNO VIDI VRLO DOBRE KVALITETE U DRUGIMA, A NALAZI GREŠKE U SEBI.

 

VAIṢṆAVA UVIJEK SLIJEDI NAREDBE GURUA I KṚṢṆE. BILO KO, KO NAMJERAVA PISATI O KṚṢṆI, MORA PRVO UZETI DOZVOLU OD GURUA I KṚṢṆE. TREBA PRVO POSTATI ČISTI BHAKTA, A ZATIM UZETI DOZVOLU OD DUHOVNOG UČITELJA I TA DOZVOLA MORA BITI POTVRĐENA OD KṚṢṆE U SRCU VAIṢṆAVE.

 

H.H. Bhakti Cāru Swāmī Mahārāja: Iako su bhakte veoma ponizni i tolerantni to nije slabost. Vaiṣṇave nisu slabi. Vaiṣṇave su tvrdi poput groma. Ako je potrebno mogu biti nasilni poput lavova. Śrīla Prabhupāda je često govorio da je vaishnava mekan kao ružina latica, ali ako je potrebno može postati veoma oštar i tvrd. To pokazuje da vaiṣṇave nisu slabići. Vaiṣṇave su veoma moćni. Duhovno i fizički. Ustvari duhovna moć ih čini fizički moćnima.

 

Vaiṣṇave se ne trebaju ni prema kome odnositi bez poštovanja. Treba uvijek biti pun poštovanja prema drugima, ali ne treba zahtijevati poštovanje za sebe.

 

Vaiṣṇava je adoṣa darśi. Vaiṣṇava nikada ne vidi greške u drugima. Naravno, svako biće ima dobre i loše osobine. Zato je rečeno „ ... sādyana guṇa mritsanti ... “. Bhakta prihvata jedino dobre osobine čovjeka, a ne njegove loše osobine. On jednostavno vidi vrlo dobre kvalitete u drugima, a nalazi greške u sebi. On je veoma striktan prema sebi i uvijek veoma ozbiljno otkriva vlastite nedostatke i greške.

 

Vaiṣṇava uvijek slijedi naredbe gurua i Kṛṣṇe. Bilo ko, ko namjerava pisati o Kṛṣṇi, mora prvo uzeti dozvolu od gurua i Kṛṣṇe. Treba prvo postati čisti bhakta, a zatim uzeti dozvolu od duhovnog učitelja i ta dozvola mora biti potvrđena od Kṛṣṇe u srcu vaiṣṇave.

 

Śrīla Sanatana Goswāmī je slijedio instrukcije  Śrī Caitanye Mahāprabhua i napisao knjigu o vaiṣṇava etiketi. Ova knjiga je vodilja, koja usmjerava vaiṣṇavske aktivnosti. Hari-Bhakti-Vilāsa definira vaiṣṇavsku etiketu, njenu filozofiju i neke osnovne vaiṣṇavske principe.

[H.H. Bhakti Cāru Swāmī Mahārāja – Uvodno predavanje -- Split 2005]

 

KOMENTAR: U našem svakodnevnom životu trebamo otići i korak dalje, te biti jako zahvalni i zaista vidljivo cijeniti, kada neko ima dobru namjeru da za nas učini nešto, dakle kada je osoba trenutno u stanju da za nas učini nešto povoljno, nešto što zaista trebamo trenutno.

 

Inače, traženje grešaka u drugima potiče od našeg uma i  opcija sviđanje – nesviđanje. Još jednostavnije rečeno – sve potiče od naše moći razlikovanja za koju smo istrenirani već od malena.

 

TO SE ZOVE ČUDO

 

H.H. Rohiṇi Suta Prabhu: Ako nisi pametan, ako se nisi predao Kṛṣṇi i kada uopšte nisi ni napredan ni čist, onda misliš da puno znaš, da si jako veliki i veoma napredan i čist. A kada si stvarno napredan, onda misliš da u stvari nisi napredan, da si veoma pao, da si sasvim beznačajan i da si napravljen samo od milosti Svevišnjeg Gospodina.

 

„Sve što mogu da učinim to je samo milost mog duhovnog učitelja“. Bhakta tako misli.

 

[H.H. Rohiṇi Suta Prabhu – Predavanje u Kanjiži -- 27.8.1997 – odgovor na jedno pitanje]

 

Vaiṣṇava nikada ne vidi greške u drugima. Tako, iz gornjeg navoda možemo shvatiti da ćemo vjerovatno manje tražiti greške u drugima, a možda s vremenom i potpuno prestati, kada budemo pročišćeniji i napredniji. Treba imati strpljenja sa samim sobom i vlastitim anarthama – nečistoćama u srcu. Znači prvo trebamo prihvatiti sebe kakvi jesmo, ali i potruditi se da napravimo dobre i napredne stvari u životu shodno našoj vlastitoj dharmi. Time ćemo u stvari najviše pomoći sami sebi.

 

Našem učenju praktički nema kraja i što to prije realiziramo kroz duhovnu praksu, imaćemo više šansi da zaista s vremenom dostignemo svo  savršenstvo života. Inače, ako nam to može možda pomoći, evo nekih razloga da se više istreniramo u izbjegavanju traženja grešaka u drugima:

 

I sami smo okean grešaka. Zašto onda tražiti greške u drugima?

 

Ako je tačno da svako služi, samo neko u znanju, a neko u neznanju, tada jednostavno nije produktivno obezvrijediti tuđe napore i služenje, jer će odmah zatim isto tako i naši napori također na neki način biti  obezvrijeđeni. To je zakon karme u ovom materijalnom svijetu. Sve se vraća --- sve se plaća!

 

Kada ustanovimo da naš um i dalje traži greške u drugima i kritikuje i pored svih naših napora, malo ga bolje oslušnimo i vidjećemo da je to njegova stalna opcija, ali i da to nismo stvarno mi, nego da je to jedan skoro samostalni entitet u tijelu, koji ponekada nije pod kontrolom inteligencije. Kada nije pod kontrolom inteligencije? Kada inteligenciju upotrebljavamo isključivo u materijalne, svjetovne svrhe i puko preživljavanje, koje mi često nazivamo grčevitom borbom za opstanak. Tako, inteligenciju trebamo nastojati aktivirati više u duhovne svrhe.

 

Opet, moraćemo biti jako oprezni u duhovnom životu i ne otići u drugu krajnost, pa da sve što neko misli, planira, govori ili radi, prihvatamo odmah zdravo za gotovo bez ikakve provjere u śāstrama, s duhovnim učiteljem i  iskusnim bhaktama, te bez dubljeg razumijevanja. Trebamo postepeno dostići moć separacije da se na vrijeme distanciramo od svega onog što nije bona fide i prema upuatama śāstra, te što je eventualno nepovoljno, inače će moguće biti nesagledivih posljedica za nas.

 

Kod pojave bilo kakvih devijacija, kritikovanja duhovnih učitelja, naprednih bhakta i ISKCON-a, pokušaja izmišljanja nekog sopstvenog procesa i slično, treba se odmah na početku suprostaviti argumentima i pokušati osobu, ili osobe na vrijeme upozoriti, ako nešto nije u redu, a ako to nije moguće dovesti u red, tada se trebamo pod hitno udaljiti sa takvih mjesta i distancirati se na sve moguće načine od takvih osoba gdje se rade moguće vaiṣṇava-aparadhe. Čak se kaže u svetim vedskim spisima, da osobi, koja je veliki vređalac, trebamo isčupati jezik, ako ne ide drugačije. Malo je heavy, ali je vjerovatno određeni spas za osobu, koja pravi uvrede da ne ode na duži boravak na paklene planete.

 

Duhovni život je suptilna supstanca našeg cjelokupnog života, jako je slojevit, ima mnogo mogućih nijansi i sigurno da sve njegove konsekvence ostavljaju jak trag na konačna dešavanja u našim životima – na mir u srcu, na zdravlje, na imunitet, na našu kreativnost, na moć imaginacije i na sve druge naše sposobnosti općenito, te na kraju i na buduće tijelo i destinaciju u materijalnom univerzumu, ili eventualni odlazak na duhovne planete. Moraćemo postepeno naučiti na vrijeme prepoznati pojedine devijacije, koje će se javljati, kako kod nas samih tako i kod drugih osoba, bez obzira jesmo li na zapadu, ili smo trenutno na nekom svetom mjestu u Indiji.

 

ŚRĪ CAITANYA CARITĀMṚTA ĀDI 5.232 -- SMISAO

 

Svi stanovnici Vṛndāvana su vaiṣṇave. Oni su svepovoljni, jer na neki način uvijek pjevaju Kṛṣṇino sveto ime. Čak i ako neki od njih ne slijede strogo pravila i propise predanog služenja, u cjelini su Kṛṣṇini bhakte i pjevaju Njegovo ime posredno ili neposredno. Namjerno ili nenamjerno, čak i dok prolaze ulicom dovoljno su srećni da razmjenjuju pozdrave izgovarajući imena Rādhe ili Kṛṣṇe. Tako su posredno ili neposredno povoljni.

 

Sadašnji grad Vṛndāvan su osnovali Gauḍīya Vaiṣṇave otkako su tamo stigla šestorica Gosvāmīya, pod čijim su vodstvom bili izgrađeni razni templovi. Od svih templova u Vrndavanu, devedeset posto pripada Gauḍīya Vaiṣṇavama, sljedbenicima učenja Gospodina Caitanye Mahāprabhua i Nityānande, a sedam templova je veoma poznato. Stanovnici Vṛndāvana ne znaju ni za šta drugo osim za obožavanje Rādhe i Kṛṣṇe. Poslednjih godina su neki nesavjesni, tobožnji sveštenici, poznati kao kastinski gosvāmīyi, uveli privatno obožavanje polubogova, ali ni jedan istinski, nepokolebljivi vaiṣṇavava ne učestvuje u tome. Oni koji ozbiljno slijede vaiṣṇavsku metodu devocijskih djelatnosti ne uzimaju učešća u takvom obožavanju polubogova.

 

Gauḍīya vaiṣṇave nikada ne prave razliku između Rādhā-Kṛṣṇe i Gospodina Caitanye. Prema njima, Gospodin Caitanya se ne razlikuje od Rādhā-Kṛṣṇe, pošto je sjedinjeni oblik Rādhe i Kṛṣṇe. Ali neki obmanuti ljudi pokušavaju da dokažu da su veoma uzvišeni, izjavljujući da više vole da pjevaju sveto ime Gospodina Gaure nego imena Rādhe i Kṛṣṇe. Tako namjerno prave razliku između Gospodina Caitanye i Rādhā-Kṛṣṇe. Prema njima, sistem nadīyā-nāgarī, koji su nedavno izmislili svojim plodnim mozgovima, sastoji se od obožavanja Gaure, Gospodina Caitanye, ali ne Rādhā-Kṛṣṇe, pošto se Gospodin Caitanya pojavio kao Rādhā-Kṛṣṇa. Čisti bhakte smatraju da je mišljenje navodnih bhakta Gospodina Caitanye Mahāprabhua, koji prave takvu razliku razorno. Smatra se da je svako ko pravi razliku između Rādhā-Kṛṣṇa i Gaurāńge -- igračka u rukama māye.

 

Neki se protive obožavanju Caitanye Mahaprabhua, smatrajući Ga svjetovnom osobom. Svaka sekta koja pravi razliku između Gospodina Caitanye Mahāprabhua i Rādhā-Kṛṣṇe, obožavajući Rādhā-Kṛṣṇu kao odvojene od Gospodina Caitanye, ili obožavajući Gospodina Caitanyu, ali ne Rādhā-Kṛṣṇu, pripada grupi prākṛta-sahajiyā.

 

Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī, autor Śrī Caitanya-Caritāmṛte, predskazuje u stihovima 225 i 226, da će u budućnosti, oni koji izmišljaju metode obožavanja postepeno odbaciti obožavanje Rādhā-Kṛṣṇe. Mada sebe nazivaju bhaktama Gospodina Caitanye, odbaciće i obožavanje Caitanye Mahāprabhua i pasti na razinu materijalnih djelatnosti. Za prave obožavaoce Gospodina Caitanye, krajnji cilj života je obožavati Śrī Śrī Rādhu i Kṛṣṇu.

 

Ādi-līlā  Chapter 5: The Glories Of Lord Nityānanda Balarāma

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 5.232

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- ŚRĪLA PRABHUPĀDA -- DISAPPEARANCE  -- 15 NOVEMBER 2015  -- https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412/
13.10.2016.

SADĀCĀRA – VAIṢṆAVA ETIQUETTE [PART 2]

 

PRIRODA BHAKTE JE DA SLIJEDI I ŠTITI VAIṢṆAVSKA PRAVILA PONAŠANJA [ETIKETU]. SLIJEĐENJE PRAVILA VAIṢṆAVSKOG PONAŠANJA PREDSTAVLJA UKRAS BHAKTE.

[Śrī Caitanya Caritāmṛta Antya 4.129-130]

 


KOMENTAR: Radi podsjećanja, prvi tekst na ovu temu može se naći na postu od 11.7.2016 na ovom blogu:

PART 1: http://goranga.blogger.ba/

 

Ili direktno pristupiti postu bez pretraživanja, preko perma linka:

PART 1: http://goranga.blogger.ba/arhiva/2016/07/11/4021457

 

Kako već znamo iz iskustva, povremeno nas zanimaju jako ezoterične teme, drugačije rečeno povisoke stvari, koje su često skoro nedohvatljive za naše uobičajene razine svjesnosti i također još daleko od našeg načina života i trenutnih mogućnosti. Obično, što je neka tema intrigantnija, to pobuđuje više našeg interesovanja. Međutim, podsjetimo se da je često moguće lako zalutati u nekim ezoteričnim temama prihvatajući pogrešne stavove,  koji dolaze iz neovlašćenih izvora, te je potrebno da uvijek posjedujemo izvjesnu dozu zdrave diskriminacije i izbjeći sve ono što nije bona fide.  Opet, u svakodnevnom životu, moraćemo se izboriti prije svega za to da zaista imamo dobar odnos sa svim drugim živim bićima, te da tako i sami postepeno zadobijemo mir u srcu. Kaže se: kakav odnos imamo s drugima – takav odnos imamo s Svevišnjim Gospodinom, ali i obratno. Tek, nakon toga možemo možda krenuti dalje i više.

 

U ova pročišćavajuća vremena, kada nam se čini da zbog nešto ubrzanog načina života,  određeni karmički dugovi  češće dolaze za naplatu i tako nas učestalije stižu neke stvari iz prošlosti, te kada smo većinom zbunjeni i uznemireni, upravo je jako preporučeno da permanentno radimo na zadobijanju  toliko željenog mira u srcu i neuznemirenog  uma. Počnimo sve poteškoće nazivati takozvanim poteškoćama. Ali, moraćemo između ostaloga dijelom revidirati neke naše nerealne planove i mnogobrojne materijalne želje, pa će biti i manje frustracija zbog neispunjenih očekivanja i manje strahova od budućnosti i onoga što nas sutra čeka. Pogotovo je preporučljivo da ih previše ne prenosimo na svoju okolinu, što inače često radimo, specijalno ne na osobe koje se možda lakše uznemire. Naprotiv, trebamo svima oko nas pokušati i praktično pomoći  na njihovom putu traganja za vječnom istinom – biti instrument Svevišnjeg Gospodina [nimitta mātraḿ] i uz to uvijek imati dobar stav uz lijepo i uljudno ponašanje, te uvijek uzimajući u obzir vrijeme, mjesto, druge okolnosti – između ostaloga razinu vlastite svjesnosti, kao i razinu svjesnosti osoba, kojima je potrebna neka vrsta pomoći, saradnje i svakako iskrene podrške. Dakle, pokušajmo prihvatiti svaku osobu onakvu kakva je i zatim krenuti dalje od te tačke, ako je moguće.

 

Da ovom prilikom ne idemo u detalje, to zahtijeva puno opširniju i detaljniju analizu, ali generalno ljudi u čitavom svijetu su trenutno jako izloženi nekim spoljašnjnim uticajima i nastalim nepovoljnim globalnim kretanjima, a koja se potom prenose i na lične planove svakoga od nas,  te se mnogi ne snalaze baš najbolje, jer isto izaziva dosta zbunjenosti. Dakle, nije to slučaj samo u našem politički i egzistencijalno uzavrelom regionu prepunom strasti, neznanja i lažnih, prolaznih tjelesnih imenovanja,  gdje često možemo čuti “Ja sam ovo…”, a “Oni su ono…”, koja dolaze od lažnog ja [fols-ega], pogrešnih  materijalističkih koncepcija i poistovjećivanja s materijom.  Ljudi jednostavno ne shvaćaju da to samo ide na ruku nekim mračnim silama u svijetu i njihovim pobornicima, a koje iz svake situacije i tuđe bijede nastoje izvući kapital i čija je formula uvijek – zavadi, poruši, pa vladaj i ubiri dividende od obnavljanja infrastrukture -- industrije, saobračajnica, škola, bolnica, domova ljudi, etc., a koji su do tada decenijama mirno živili. Kapital uvijek traži stalnu ekspanziju na nova tržišta i uvećavanje kapitala, to je priroda kapitalističkih uređenja. Kod ovakvih nepovoljnih globalnih kretanja, uvijek su ugroženiji oni manje srećni, siromašni,  nemoćni i u neznanju, a takvih je velika većina. Aproksimativno uzevši, možda samo 5% pripadnika ljudske rase trenutno može sebi obezbijediti određeni veći standard života, a od toga samo manji dio i enormno veliki standard. Međutim, u krajnjem razlučivanju stvari, viši autoriteti u univerzumu gledaju prvenstveno na primjenu duhovnih standarda i na razinu svjesnosti, koju smo dostigli da bi nam odredili dalju sudbinu i destinaciju u idućem životu.

 

Tako, ako posjedujemo određeno transcendentalno znanje, postepeno izgradimo dobru namjeru i stav za pružiti iskrenu pomoć drugima – uvijek i u svim okolnostima. Transcendentalno znanje trebamo  pokušati prenijeti zainteresiranim osobama, pa i onima koji nisu trenutno zainteresirani zbog spleta različitih okolnosti, ali biće nekada vjerovatno, te tako i praktično pokazati vlastitim primjerom. Vlastiti primjer je najbolja svjetiljka za druge.

 

„Djelujte na takav način da ljudi vide da smo svi idealnog karaktera“. Na pitanje kako prepoznati vaiṣṇavu, Śrīla Prabhupāda odgovara: „On je savršeni džentlmen“.

 

[Citat Śrīla Prabhupāda]

 

STIH 35 [NASTAVAK]

 

Śrīla Kavirāja Gosvāmī  je detaljno izložio sadržaj Hari-bhakti-vilāsa-granthe u Madhya-līli [24.329-345].  U stvari, Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī je u tim stihovima opisao dijelove, koje je sakupio Śrīla Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī. Prema Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākuru, propisani principi predanog služenja, koje je izložio Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī, nisu strogo u skladu sa našim vaiṣṇavskim principima. Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī je izložio samo sažeti prikaz opširnih opisa vaiṣṇavskih principa iz Hari-bhakti-vilāse. Međutim, prema mišljenju Śrīla Bhaktisiddhānte Sarasvatī Ṭhākura, slijeđenjem Hari-bhakti-vilāse se savršeno slijede vaiṣṇavski principi. On tvrdi da je smārta-samāja, koju strogo slijede kastinski brāhmaṇe, uticala na dijelove koje je Śrīla Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī sakupio iz izvorne Hari-bhakti-vilāse. Zbog toga je teško ustanoviti vaiṣṇavska uputstva iz knjige Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmīya. Bolje je poslužiti se komentarom na Hari-bhakti-vilāsu, koji je napisao sam Sanātana Gosvāmī pod naslovom Dig-darśinī-ṭīkā. Neki kažu da je taj komentar napisao Gopīnātha-pūjā Adhikārī, koji je služio Śrī Rādhā-Ramaṇajīya i koji je bio jedan od učenika Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmīya.

 

Što se tiče Bṛhad-bhāgavatāmṛte, ona se sastoji od dva dijela koja govore o predanom služenju. Prvi dio je analitička studija predanog služenja, u kome se opisuju i razne planete, uključujući Zemlju, rajske planete, Brahmā-loku i Vaikuṇṭha-loku. Također se opisuju prisni bhakte, najprisniji bhakte i potpuni bhakte. Drugi dio opisuje slave duhovnog svijeta, poznatog kao Goloka-māhātmya-nirūpaṇa i proces odricanja od materijalnog svijeta. Također se opisuje pravo znanje, predano služenje, duhovni svijet, ljubav prema Bogu, dostizanje cilja života i blaženstvo svijeta. Tako se knjiga sastoji od četrnaest poglavlja, sedam poglavlja u svakom dijelu.

 

Daśama-ṭippanī je komentar na Deseto pjevanje Śrīmad-Bhāgavatama. Drugo ime tog komentara je Bṛhad-vaiṣṇava-toṣaṇī-ṭīkā. U Bhakti-ratnākari je rečeno da je Daśama-ṭippanī bio završen 1476 Śakābda [A.D. 1554].

 

Nastaviće se ...

 

Madhya-līlā        Chapter 1: The Later Pastimes of Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Madhya 1.35

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

 

15.09.2016.

ŚRĪLA HARIDĀSA ṬHĀKURA – DISAPPEARANCE 15 SEPTEMBER 2016 THURSDAY -- CATURDĀŚĪ [PART 2]

 

ŚRĪ CAITANYA MAHĀPRABHU  RAZOTKRIVA PRAVI IDENTITET ŚRĪLA HARIDĀSA ṬHĀKURE

 

U NAŠEM POKRETU SVJESNOSTI KṚṢṆE ODREDILI SMO ŠESNAEST KRUGOVA KAO MINIMUM TAKO DA SE LJUDI SA ZAPADA NE BI OSJEĆALI PREOPTEREĆENIM. TIH ŠESNAEST KRUGOVA MORAMO ZAVRŠITI, GLASNO MANTRAJUĆI, TAKO DA MOŽEMO ČUTI I SEBE I DRUGE.

 

SVE DOK SE NE UZDIGNEMO NA RAZINU SPONTANE LJUBAVI PREMA BOGU, MORAMO SLIJEDITI PROPISANE PRINCIPE. HARIDĀSA ṬHĀKURA JE SVOJIM PRIMJEROM POKAZAO KAKO TREBAMO SLIJEDITI PROPISANE PRINCIPE. RAGHUNĀTHA DĀSA GOSVĀMĪ JE TAKOĐER POSTAVIO TAKAV PRIMJER.

 

PRVI PROPISANI PRINCIP JE DA MORAMO MANTRATI HARE KṚṢṆA MAHĀ-MANTRU DOVOLJNO GLASNO DA JE MOŽEMO ČUTI I MORAMO DATI ZAVJET DA ĆEMO MANTRATI ODREĐENI BROJ KRUGOVA.

 

THE PASSING OF HARIDĀSA ṬHĀKURA

 

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura je u svojoj Amṛta-pravāha-bhāṣya opisao sadržaj ovog poglavlja [Antya-līlā Chapter 11] na slijedeći način. U ovom poglavlju je opisano kako je Brahmā Haridāsa Ṭhākura sa dopuštenjem Śrī Caitanye Mahāprabhua napustio tijelo i kako je Gospodin sam izvršio pogrebnu ceremoniju i odnio tijelo do mora: Gospodin je lično pokopao tijelo, prekrio ga pijeskom i izgradio plato na tom mjestu. Nakon što se okupao u moru, lično je zamolio trgovce da Mu daju prasādam Gospodina Jagannātha u milostinju i razdijelio prasādam okupljenim bhaktama.

 

STIH 1

 

namāmi haridāsaḿ taḿ    caitanyaḿ taḿ ca tat-prabhum

saḿsthitām api yan-mūrtiḿ    svāńke kṛtvā nanarta yaḥ

 

SYNONYMS

 

namāmi — I offer my respectful obeisances; haridāsam — unto Haridāsa Ṭhākura; tam — him; caitanyam — unto Lord Caitanya; tam — Him; ca — also; tat-prabhum — his master; saḿsthitām — dead; api — certainly; yat — whose; mūrtim — bodily form; sva-ańke — on His lap; kṛtvā — keeping; nanarta — danced; yaḥ — He who.

 

Odajem svoje ponizno poštovanje Haridāsa Ṭhākuru i njegovom gospodaru, Śrī Caitanyi Mahāprabhuu, koji je plesao sa tijelom Haridāsa Ṭhākure u naručju.

 

STIH 21

 

āra dina mahāprabhu tāńra ṭhāñi āilā

sustha hao, haridāsa — bali' tāńre puchilā

 

SYNONYMS

 

āra dina — the next day; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāńra ṭhāñi — to his place; āilā — came; sustha hao — are you all right; haridāsa — O Haridāsa; bali' — saying; tāńre — unto him; puchilā — inquired.

 

… Slijedećeg dana, Śrī Caitanya Mahāprabhu je posjetio Haridāsu i upitao ga: " Haridāsa, jesi Ii dobro?"

 

STIH 22

 

namaskāra kari' teńho kailā nivedana

śarīra sustha haya mora, asustha buddhi-mana

 

SYNONYMS

 

namaskāra kari' — after offering obeisances; teńho — he, Haridāsa Ṭhākura; kailā nivedana — submitted; śarīra — body; sustha — all right; haya — is; mora — my; asustha — not in a healthy condition; buddhi-mana — my mind and intelligence.

 

Haridāsa je odao Gospodinu poštovanje i odgovorio: "Moje tijelo je dobro, ali um i inteligencija nisu dobro."

 

STIH 23

 

prabhu kahe, — 'kon vyādhi, kaha ta' nirṇaya?'

teńho kahe, — 'sańkhyā-kīrtana nā pūraya'

 

SYNONYMS

 

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu said; kon vyādhi — what disease; kaha ta' nirṇaya — can you ascertain; teńho kahe — he said; sańkhyā-kīrtana — fixed amount of chanting; nā pūraya — has not become complete.

 

Śrī Caitanya Mahāprabhu je još upitao Haridāsu "Možeš Ii utvrditi od čega boluješ?" Haridāsa Ṭhākura je odgovorio: "Moja bolest je da ne mogu završiti svoje krugove."

 

SMISAO: Ako neko ne može završiti utvrđeni broj krugova, trebamo shvatiti da se nalazi u bolesnom stanju duhovnog života. Śrīla Haridāsa Ṭhākura se zove nāmācārya. Naravno, mi ne možemo oponašati Haridāsa Ṭhākuru, ali svako mora mantrati propisani broj krugova. U našem pokretu svjesnosti Kṛṣṇe odredili smo šesnaest krugova kao minimum tako da se ljudi sa Zapada ne bi osjećali preopterećenim. Tih šesnaest krugova moramo završiti, glasno mantrajući, tako da možemo čuti i sebe i druge.

 

STIH 24

 

prabhu kahe, — "vṛddha ha-ilā 'sańkhyā' alpa kara

siddha-deha tumi, sādhane āgraha kene kara?

 

SYNONYMS

 

prabhu kahe — Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu said; vṛddha ha-ilā — you have become old; sańkhyā alpa kara — reduce your number; siddha-deha tumi — you are already liberated; sādhane — in the regulative principles; āgraha kene kara — why are you eager.

 

Gospodin je rekao: "Sada, kada si ostario, možeš smanjiti broj krugova koje mantraš svakog dana. Već si oslobođen i zato nije potrebno da tako strogo slijediš propisane principe."

 

SMISAO: Sve dok se ne uzdignemo na razinu spontane ljubavi prema Bogu, moramo slijediti propisane principe. Haridāsa Ṭhākura je svojim primjerom pokazao kako trebamo slijediti propisane principe. Raghunātha dāsa Gosvāmī je također postavio takav primjer. U Ṣaḍ-gosvāmy-aṣṭaki je rečeno: sańkhyā-pūrvaka-nāma-gāna-natibhiḥ kālāvasānī-kṛtau. Svi Gosvāmīyi, a posebno Raghunātha dāsa Gosvāmī, strogo su slijedili sve propisane principe. Prvi propisani princip je da moramo mantrati Hare Kṛṣṇa mahā-mantru dovoljno glasno da je možemo čuti i moramo dati zavjet da ćemo mantrati određeni broj krugova. Raghunātha dāsa Gosvāmī je ne samo mantrao određeni broj krugova, već je dao zavjet da će mnogo puta Gospodinu odati poštovanje,

 

STIH 25

 

loka nistārite ei tomāra 'avatāra'

nāmera mahimā loke karilā pracāra

 

SYNONYMS

 

loka nistārite — to deliver the people in general; ei — this; tomāra avatāra — your incarnation; nāmera mahimā — the glories of the holy name; loke — in this world; karilā pracāra — you have preached.

 

"Tvoja dužnost u ovoj inkarnaciji je da izbaviš Ijude. Dovoljno si propovijedao slave svetog imena u ovom svijetu."

 

SMISAO: Haridāsa Ṭhākura je poznat kao nāmācārya, jer je propovijedao slave pjevanja Hari-Nāme, Božjeg svetog imena. Koristeći riječi tomāra avatāra [tvoja inkarnacija], Śrī Caitanya Mahāprabhu je potvrdio da je Haridāsa Ṭhākura inkarnacija Brahme. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura izjavljuje da napredni bhakte pomažu Svevišnjem Gospodinu u Njegovoj misiji i da se takvi bhakte, ili lični pratioci inkarniraju po volji Svevišnjeg Gospodina. Svevišnji Gospodin se inkarnira po Svojoj volji i kvalificirani bhakte se također inkarniraju po Njegovoj volji da bi Mu pomogli u Njegovoj misiji. Tako je Haridāsa Ṭhākura inkarnacija Brahme. Drugi bhakte se također inkarniraju da bi pomogli Gospodinu u izvršavanju Njegove misije.

 

Antya-līlā             Chapter 11: The Passing of Haridāsa Ṭhākura

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Antya 11 Summary

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Krishna Consciousness

 

15.09.2016.

ŚRĪLA HARIDĀSA ṬHĀKURA – DISAPPEARANCE 15 SEPTEMBER 2016 THURSDAY -- CATURDĀŚĪ [PART 1]

 
ŚRĪLA HARIDĀSA ṬHĀKURA  -- LIST OF VERSES [3 PAGES] -- SPISAK STIHOVA  

 ṭhākura — Deities; CC Adi 1.19

haridāsa-ṭhākura — Haridāsa Ṭhākura; CC Adi 10.43

ṭhākura sārańga-dāsa — Ṭhākura Sārańga dāsa; CC Adi  10.113

ṭhākura haridāsa — Ṭhākura Haridāsa; CC Adi 10.124-126

śrī-kānu ṭhākura — Śrī Kānu Ṭhākura; CC Adi 11.40

ṭhākura nitāi — Nityānanda Prabhu; CC Adi 11.43

māmu ṭhākura — Māmu Ṭhākura; CC Adi 12.81

ṭhākura haridāsa — Ṭhākura Haridāsa; CC Adi 13.54-55

ṭhākura nityānanda — Nityānanda Prabhu; CC Adi 13.61

ṭhākura — the ruler; CC Adi 17.213

haridāsa ṭhākura — Śrīla Haridāsa Ṭhākura; CC Madhya  1.63

ṭhākura nityānanda — Nityānanda Ṭhākura; CC Madhya 3.16

ṭhākura — His Divine Grace; CC Madhya 3.84

ṭhākura — the Deity; CC Madhya 4.51

ṭhākura — the Deity; CC Madhya 4.52

ṭhākura lañā — taking the Deity; CC Madhya 4.53

ṭhākura — the Deity; CC Madhya 4.54

ṭhākura — the Deity; CC Madhya 4.126

ṭhākura — the Lord; CC Madhya 4.141

varāha-ṭhākura — the temple of Varāhadeva; CC Madhya 5.3

ṭhākura — my dear Lord Gopāla; CC Madhya 5.33

ṭhākura-pāśa — from the Lord; CC Madhya 7.56

āmāra ṭhākura — My worshipable Deity; CC Madhya 9.112

viṭhṭhala-ṭhākura — the Deity known as Viṭhṭhala; CC  Madhya 9.282

haridāsa ṭhākura — Haridāsa Ṭhākura; CC Madhya 11.86

haridāsa-ṭhākura — Haridāsa Ṭhākura; CC Madhya 13.41

tomāra ṭhākura — your Lord; CC Madhya 14.207

haridāsa-ṭhākura — Haridāsa Ṭhākura; CC Madhya  16.127-129

ṭhākura — the Deity; CC Madhya 18.28

haridāsa-ṭhākura — Haridāsa Ṭhākura; CC Madhya 25.229

haridāsa-ṭhākura — Haridāsa Ṭhākura; CC Antya 1.46

haridāsa-ṭhākura — Haridāsa Ṭhākura; CC Antya 1.209

ṭhākura upavāsī rahe — the master remains fasting; CC  Antya 2.65

ṭhākura — O great devotee ācārya; CC Antya 3.112

ṭhākura-ṭhāñi āila — she came and remained at the 

residence of Haridāsa Ṭhākura; CC Antya 3.127

ṭhākura-caraṇe — at the lotus feet of Haridāsa Ṭhākura;  CC Antya 3.131

ṭhākura kahe — Haridāsa Ṭhākura said; CC Antya 3.133

ṭhākura kahe — Śrīla Haridāsa Ṭhākura said; CC Antya  3.136

ṭhākura — Haridāsa Ṭhākura; CC Antya 3.138

haridāsa-ṭhākura — Haridāsa Ṭhākura; CC Antya 3.165

ṭhākura dekhi' — seeing Haridāsa Ṭhākura; CC Antya 3.173

ṭhākura — Haridāsa Ṭhākura; CC Antya 3.176

haridāsa ṭhākura — Haridāsa Ṭhākura; CC Antya 3.249

sei ṭhākura — that master; CC Antya 4.47

ṭhākura darśana karāñā — after inducing him to see the  Deity; CC Antya 6.148

haridāsa-ṭhākura — Haridāsa Ṭhākura; CC Antya 7.48

caitanya-ṭhākura — Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu; CC Antya  8.36

haridāsa ṭhākura — Haridāsa Ṭhākura; CC Antya 11.17

jhaḍu-ṭhākura — Jhaḍu Ṭhākura; CC Antya 16.17

ṭhākura — my dear saintly person; CC Antya 16.20

ṭhākura kahe — Jhaḍu Ṭhākura said; CC Antya 16.23

ṭhākura kahe — Jhaḍu Ṭhākura said; CC Antya 16.28

jhaḍu-ṭhākura — Jhaḍu Ṭhākura; CC Antya 16.30

ṭhākura — Jhaḍu Ṭhākura; CC Antya 16.31

jhaḍu-ṭhākura — Jhaḍu Ṭhākura; CC Antya 16.33

ṭhākura — Deities; CC Antya 20.142-143

 

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta  

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Krishna Consciousness

 

 

11.09.2016.

ŚRĪLA JĪVA GOSVĀMĪ APPEARANCE – ŚRĪ VĀMANA DVADĀŚĪ – APPEARANCE OF LORD VĀMANADEVA -- 13 SEPTEMBER 2016 TUESDAY [PART 1]

 

VALUABLE SPIRITUAL INSTRUCTIONS -- DRAGOCJENA DUHOVNA UPUTSTVA

 

ŚIKṢĀ-GURU AND DĪKṢĀ-GURU

 

GURŪN  JE MNOŽINA, JER SE SVAKO KO DAJE DUHOVNA UPUTSTVA ZASNOVANA NA RAZOTKRIVENIM SPISIMA PRIHVATA KAO DUHOVNI UČITELJ. IAKO DRUGI POMAŽU U POKAZIVANJU PUTA POČETNICIMA, GURU KOJI PRVI INICIRA OSOBU SA MAHĀ-MANTROM JE POZNAT KAO DĪKṢĀ-GURU, A SVETE OSOBE KOJE DAJU UPUTSTVA ZA NAPREDOVANJE U SVJESNOSTI KṚṢṆE SE NAZIVAJU ŚIKṢĀ-GURUIMA. DĪKṢĀ-GURU I ŚIKṢĀ-GURU SU JEDNAKE I ISTOVJETNE MANIFESTACIJE KṚṢṆE, IAKO IMAJU RAZLIČITE ULOGE. NJIHOV ZADATAK JE DA VRATE USLOVLJENU DUŠU KUĆI, NAZAD BOGU.

 

GOSPODINOVA SPOLJAŠNJA MOĆ PO IMENU MĀYĀ, NIKADA SE NE MOŽE DRUŽITI S GOSPODINOM, BAŠ KAO ŠTO TAMA NE MOŽE POSTOJATI U PRISUSTVU SVJETLOSTI; A IPAK, POŠTO JE TAMA SAMO ILUZORNI, PRIVREMENI PREKRIVAČ SVJETLOSTI, NE MOŽE POSTOJATI NEZAVISNO OD SVJETLOSTI.

 

KOMENTAR: Śrīla Rūpa Gosvāmī, Śrīla Sanātana Gosvāmī, Śrīla Bhaṭṭa Raghunātha, Śrīla Jīva Gosvāmī, Śrīla Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī i Śrīla Raghunātha Dāsa Gosvāmī su nas zadužili na mnogo načina. Śrīla Jīva Gosvāmī,  jedan od naših Ācārya i najveći filozof koga je svijet ikada ugledao prema meritornom mišljenju duhovnih autoriteta -- napisao je i objavio preko 400.000 stihova u svojim knjigama.  Radi poređenja, koliko je značajan i bogat literarni opus Śrīla Jīve Gosvāmīya, da se podsjetimo da izvorne Purāṇe za ljudsku rasu sadrže isto tako 400.000 stihova dok Purāṇe za Deve sadrže 10.000.000 stihova.

 

STIH 34

 

vande gurūn īśa-bhaktān    īśam īśāvatārakān

tat-prakāśāḿś ca tac-chaktīḥ    kṛṣṇa-caitanya-saḿjñakam

 

SYNONYMS


vande — I offer respectful obeisances; gurūn — unto the spiritual masters; īśa-bhaktān — unto the devotees of the Supreme Lord; īśam — unto the Supreme Lord; īśa-avatārakān — unto the incarnations of the Supreme Lord; tat — of the Supreme Lord; prakāśān — unto the manifestations; ca — and; tat — of the Supreme Lord; śaktīḥ — unto the potencies; kṛṣṇa-caitanya — Śrī Kṛṣṇa Caitanya; saḿjñakam — named.

 

Odajem svoje ponizno poštovanje duhovnim učiteljima, Gospodinovim bhaktama, Gospodinovim inkarnacijama, Gospodinovim potpunim dijelovima, Gospodinovim energijama i samom prvobitnom Gospodinu Śrī Kṛṣṇi Caitanyi.

 

SMISAO: Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī je sastavio ovaj stih na sanskritu za početak svoje knjige i sada će ga detaljno objasniti. On odaje svoje ponizno poštovanje principima Apsolutne Istine, kojih ima šest.

 

Gurūn  je množina, jer se svako ko daje duhovna uputstva zasnovana na razotkrivenim spisima prihvata kao duhovni učitelj. Iako drugi pomažu u pokazivanju puta početnicima, guru koji prvi inicira osobu sa mahā-mantrom je poznat kao dīkṣā-guru, a svete osobe koje daju uputstva za napredovanje u svjesnosti Kṛṣṇe se nazivaju śikṣā-guruima. Dīkṣā-guru i śikṣā-guru su jednake i istovjetne manifestacije Kṛṣṇe, iako imaju različite uloge. Njihov zadatak je da vrate uslovljenu dušu kući, nazad Bogu. Zato je Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī prihvatio Nityānandu Prabhua i šest  Gosvāmīya kao gurue. Īśa-bhaktān  se odnosi na Gospodinove bhakte poput Śrī Śrīvāsa i ostalih takvih sljedbenika, koji su Gospodinova energija i koji se kvalitativno ne razlikuju od Njega. Īśāvatārakān se odnosi na ācārye poput Advaite Prabhua, koji je Gospodinov avatara. Tat-prakāśāḿś ukazuje na neposrednu manifestaciju Svevišnje Božanske Osobe, Nityānandu Prabhua i duhovnog učitelja koji inicira. Tac-chaktīḥ se odnosi na duhovne energije [śakti] Gospodina Śrī Caitanye Mahāprabhua. Gadādhara, Dāmodara i Jagadānanda  pripadaju ovoj kategoriji unutrašnje energije.

 

Šest principa se različito manifestiraju, ali svi zavrijeđuju jednako obožavanje. Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī započinje svoje djelo odajući im svoje poštovanje da bi nas poučio metodu obožavanja Gospodina Caitanye. Gospodinova spoljašnja moć po imenu māyā, nikada se ne može družiti sa Gospodinom, baš kao što tama ne može postojati u prisustvu svjetlosti; a ipak, pošto je tama samo iluzoran, privremeni prekrivač svjetlosti, ne može postojati nezavisno od svjetlosti.

 

 Ādi-līlā  Chapter 1: The Spiritual Masters

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 1.34   

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

03.09.2016.

ŚRĪMATĪ RĀDHĀRĀṆĪ GOVORI O ČISTOJ LJUBAVI [PART 2]

 

RĀDHĀṢTAMĪ – APPEARANCE OF ŚRĪMATĪ RĀDHĀRĀṆĪ – 9 SEPTEMBER 2016 FRIDAY -- ĀṢTAMĪ

 

DRAGA PRIJATELJICE, BLISTAVO SVJETLO ČISTE LJUBAVI UVIJEK SE SKRIVA UNUTAR SIGURNOG ZAKLONA OBA LJUBAVNIČKA SRCA, I TAMO MIRNO SJA BEZ POKRETA. NO, KADA GA GOD IZRAZE RIJEČI S NAŠIH USANA, ODMAH SE RASPRŠI ILI POTAMNI.

 

KOMENTAR: ... Tako je Śrīmatī Rādhārāṇī prišla prerušenom Śrī Kṛṣṇi u šaljivom raspoloženju i započela razgovor i neznajući na samom početku zapravo s kim ima posla ... Njihov transcendentalni razgovor je tema ovih postova.

 

68 -- Draga prijateljice, blistavo svjetlo čiste ljubavi uvijek se skriva unutar sigurnog zaklona oba ljubavnička srca, i tamo mirno sja bez pokreta. No, kada ga god izraze riječi s Naših usana, odmah se rasprši ili potamni.

 

69 -- Ljupki sjaj te ljubavne svjetiljke smještene unutar srca, svijetli iz Naših očiju, obasjavajući Nam usne, obraze, čela i grudi, na najdivniji način. Tako se razmjena duša, koje kao Mi, poznaju stvari čiste ljubavi, odvija prema tim sjajnim tjelesnim znacima.

 

70 -- Ali čak i ako Moj voljeni Kṛṣṇa riječima sa Svojih usana razotkriva ljubav prema Meni iznova i iznova, ona uopće ne tamni. Svoje izjave ljubavi tako vješto prikriva zavjesom lažnih riječi da Njegova čista ljubav izgleda kao požuda.

 

71 -- Kada se neka od Njegovih drugih dragih djevojaka ljuti na Njega, Kṛṣṇa je uvijek spreman reći: "O, najdraža, Tebe ljubim najviše! Moje srce niti ne sanja o bilo kojoj drugoj!" No, ako ona ostane ljutita videći na Njemu tragove ljubavi druge djevojke, On će prići Meni i sve Mi to isto reći.

 

72 -- Sada će biranim riječima slaviti ljepotu i slatkoću Moga lica i očiju samo da bi uživao sa Mnom, kao da je preplavljen požudom, ali Mi ne pokazuje ljubav riječima kao - "Ti si Moj život," i tako dalje, kao što to čini u drugim prilikama.

73 -- Kada voljena gopī neprestano gori u groznici odvojenosti od Śrī Kṛṣṇe i utapa se u dubokoj tjeskobi, okean se njezina strpljenja, zbog snažne želje da Ga sretne, smanjuje na veličinu sadržaja jedne kašike, i ona izražava svoju čistu nemotiviranu ljubav dok pjeva:

 

yat te sujāta-caraṇāmburuhaḿ staneṣu

bhītāḥ śanaiḥ priya dadhīmahi karkaśeṣu

tenāṭavīm aṭasi tad vyathate na kiḿ svit

kūrpādibhir bhramati dhīr bhavad-āyuṣāḿ naḥ

 

"O, najdraži, voljeni! Tvoja su lotosova stopala toliko meka da ih nježno stavljamo na svoje grudi, bojeći se da ih ne ozlijedimo. Naši životi počivaju samo u Tebi. Umovi su nam stoga, ispunjeni tjeskobom zbog opasnosti da bi Tvoja nježna stopala mogao ozlijediti šljunak dok prolaziš šumskim putem."

 

[Śrīmad Bhāgavatam 10.31.19]

 

KOMENTAR – U Śrī Caitanyi-Caritāmṛti -- Ādi 4.173  je također naveden ovaj stih i u smislu stiha se kaže : „Ovo je stih iz Śrīmad Bhāgavatama 10.31.19 koga su izgovorile gopīye kada ih je Śrī Kṛṣṇa ostavio usred rasa-lile.

 

74 --  Tako životni zrak nije sposoban kolati tijelom gopīye dok je preplavljena silno dubokom suhoćom puste i tamne odvojenosti, svjetiljka preme u njoj još blistavije sja jer je hrani ulje velike privrženosti.

 

75   Za vrijeme rasa-plesa Śrī Kṛṣṇa je napustio društvo svih drugih gopīya da bi se zabavljao samo sa Mnom, a tada naposljetku napustio i Mene. Poslušaj molim te, istinu o tome, zašto je to učinio. Vrajendra-Nandana, Śrī Kṛṣṇa okean je božanske ljubavi i od svih Svojih drugih ljubavi Mene smatra najvećom. No, u takvom Njegovom ponašanju nikada ne vidim pogreške.

 

76 -- Posjeo Me na božansko prijestolje neuporedivo dobre sreće i osobno Me ukrasio raznovrsnim draguljima razigranih zabava dok smo zajedno lutali od šume do šume. Uživao je u ljubavnim zabavama sa Mnom, a da se nijednom nije sjetio neke druge gopīye.

 

77 -- No, tada sam počela misliti: "Moje drage prijateljice ne mogu uživati u ovom velikom slavlju beskrajnog okeana zanosnog nektara, nego umjesto toga izgaraju u bijedi osjećaja naše razdvojenosti. Zašto to mora biti tako i šta da učinim?"

 

78 -- Mislila sam: "Ako zastanemo ovdje na trenutak, Moje će Nas prijateljice, koje lutaju po šumi tražeći Nas, brzo stići." Zaključivši tako, rekla sam Śrī Kṛṣṇi: "O, Najdraži, ne mogu dalje, hajde da se malo odmorimo ovdje”.

 

79 -- Śrī Kṛṣṇa, krunski dragulj bistrih ljubavnika, neuporedivo lukave prirode i bez premca u kušanju božanskih draži, odmah je shvatio što Mi je na umu i razmišljao ...

 

REFERENCE:

 

Bhakti Trilogy [Trilogija predanosti] –  Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura

 

Ādi-līlā Chapter 4: The Confidential Reasons for the Appearance of Śrī Caitanya Mahāprabhu

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 4.173

 

Canto 10: The Summum Bonum                Chapter 31: The Gopīs' Songs of Separation

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 10.31.19

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- 1 SEPTEMBER 2016 THURSDAY –  AMĀVASYĀ   https://www.facebook.com/tovp.mayapur/?pnref=story

Stariji postovi

GORANGA
<< 01/2017 >>
nedponutosricetpetsub
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031


VISIT ALL MY BLOGS -- MOJI BLOGOVI

free counters

CITATI IZ VEDA.....
Vedske izjave su samodostatne. Sve što je ondje navedeno mora se prihvatiti. Ako tumačimo prema našoj vlastitoj imaginaciji, autoritet Veda se odmah gubi....

CETIRI GLAVNA TIPA DOKAZA
OD 4 GLAVNA TIPA DOKAZA:
1.Direktnim opažanjem,
2.Hipotezom,
3.Istorijskim referencama,
4.Vedama - vedski dokaz se prihvata kao najbolji.
MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
146776

Powered by Blogger.ba